1761

Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender Helsingøer, 06 April 1761 Heri Sundet ere følgende Skippere ankomne: Den 3die dito «… Alexander Mørck af Sandefiord fra Laurwig til Kiøbenhavn med Jern …».