Lars Hansen Thorstad og Ragne Rasmusdatter

            «1) Gaardmand Lars Hansen Thorstad og Hustru Ragne Rasmusdatter fastsatte ved Testam., dat. nysnævnte Gaard 2 Juli 1834, konf. 18 Febr. 1837 (Gjenp. i Rigsark.) at en Tredjedel af deres efterladt Formue ved den Længstlevendes Død, og forsaavidt nyt Egteskab ej var indgaaet, skulde tilfalde Sognets Fattigkasse.

            Efter at Testator i 1855 var afgaaen ved Døden som Enkemand efter sin ovennævnte Hustru, ble samme Aar udbetalt 190 Spd., der senere har staaet udsat paa Rente[i]».


[i] Nicolaysen, N. | Sørum, H. J.; Norske Stiftelser: Samling af Fundatser, Testamenter og Gavebreve, samt historisk-statistiske Efterretninger, vedkommende milde Stiftelser i Kongeriget Norge. 3; Chr. Tønsbergs Forlag. Trykt af H. J. Sørum, 1858; P 433;  https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101948051