00000000 example@mail.com
18 May 2019
  • By Tore Svenning
  • No Comments

Publice absolverede

Da er det lagt ut en liste over de som er blitt publice absolverede – altså gjennomgått offentlig skrifte i kirken, i hele menighetens nærvær. Da måtte man tilstå sin brøde, be om tilgivelse – og motta det og, i prinsippet, være ferdig med saken. Gjennom tiden fra 1709 til 1781 varierte tallet ganske sterkt […]

13 May 2019
  • By Tore Svenning
  • No Comments

Noen fiskere

Da er det lagt ut linker til noen fiskere – ikke mange, men de som foreløbig er funnet. Det fantes helt sikkert flere!