Kilder

Arkiver
Folketellinger
Kart
Vestfoldarkivet                                                   www.vestfoldarkivet.no
Norsk Slektshistorisk Forening
Bastian Svensens Prestearkiv til 1800              http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_1/index.html
(«Norges Biskoper og Prester fra Reformasjonen til år 1900, Serie I, tidsrummer frem til 1800, A-K)
Bastian Svensens Prestearkiv til 1800              http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
(«Norges Biskoper og Prester fra Reformasjonen til år 1900, Serie II, tidsrummer frem til 1800, L-Å)
Bastian Svensens Prestearkiv               http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_2_1/index.html
(Prestearkivet, Hadeland, Ringerike og Hallingdalens Prosti)
Bastian Svendsens Prestearkiv                             http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_2_2/index.html
(Prestearkivet, Prestenes manntall 1664-66, I-K)
Databaser
Skifter:
Registreringssentral for Historiske Data, Norges Arktiske Universitet: http://www.rhd.uit.no/skifter/skifter.aspx
Bøker & Artikler
Asbjørnsen, Per
(Per Asbjørnsen: Biskop Ole Tidemand 1710 -78. Hans biografi og embedshistorie. Hans taler, samt en innføring i samtidens ledende predikanter.  Hovedoppgave i historie, høsten 2003, Universitetet i Oslo.)
Berg, Lorens
(Lorens Berg, Hedrum : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold, Kristiania : Cappelen, 1913)
(Lorens Berg, Nøtterø : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold : med bygdekarter, jordplanche og 482 billeder, med medvirkning fra Schetelig, Jakob, Nøtterøy historielag)
(Lorens Berg, Tjølling : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold, Kristiania : Cappelen, 1915)
(Lorens Berg, «Tjømø : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold, med bygdekart, jordplanche og 430 billeder : med særavsnitt av A. W. Brøgger», Kristiania : Hauff, 1920)
Det Kongelige norske Frederiks Universitet, Akademiske borgere 1813-62 http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009080703018
(Det Kongelige norske Frederiks Universitet, Fortegnelse over de akademiske Borgere ved Norges Universitet i de første 50 Aar fra dets Stiftelse, 1813-1862 : med Anførelse af Alder, Dimission, Examina og nuværende Stilling, Kristiania : Schibsted, 1867)
Flor, Peder
Om Sandeherreds kald: nogle notiser nedskrevne af Peter Flor i 1774 http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015042726001
(P. P. Flor: Om Sandeherreds kald: nogle notiser nedskrevne af Peter Flor i 1774, Medvirker: Sørensen, S.A, Sandefjord : Laget, 1903,» Udgivet af Sandefjords og Sandeherreds fortidslag», trykket i Sandefjords Bland trykkeri)
Gløersen, Jørgen
«Dødsfall i Norge»
(Jørgen Gløersen, «Dødsfall i Norge», Utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening med støtte av Norges Almenvitenskapelige Forskningråd, Mallingeske Boktrykker, Oslo, 1964, publisert som tillegg til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift Bind VII-XIX)
Hageman, Axel
Militærfamilien Hagemann : stamtavle med biografiske og personalhistoriske oplysninger: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008040204007
«Axel Hagemann, Militærfamilien Hagemann : stamtavle med biografiske og personalhistoriske oplysninger, Kristiania : Det norske aktieforlag, 1901)
Hesselberg, F. M.
(F. M. Hesselberg, Kjøpstaden Larviks kommunalpolitik og byens ledende mænd. Første avdeling : Perioden 1671 til og med 1874, Larvik : Jarlsberg og Larviks Amtstidende, 1920)
Hoffstad, Olaf Alfred
Sandefjord. Byens udvikling og nuværende standpunkt: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071320001
(O. A. Hoffstad, Sandefjord : byens udvikling og nuværende standpunkt, Kristiania : Hanches bogtrykkeri og forlag, 1914)
Hougen, Knut
Sandefjords historie. 1: Ladestedet: omtr. 1400 til 1845: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124
(Knut Hougen, Sandefjords historie. 1: Ladestedet: omtr. 1400 til 1845, Oslo : i kommisjon: Cammermeyer, 1928)
Mørch, Gustav
Familien Mørch fra Sandefjord og Larvik.
(Artikkel i Dansk Personalhistorisk Tidsskrift)
https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/viewFile/79198/114322 
Lønne, Leif
(Lønne, L., Gammelt fra Sandar, Sandefjord: L. Lønne, 1959)
Ovenstad, Olai
Militærbiografier – den norske hærs officerer 1628-1814, Bind 1 (A-H) http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html
Militærbiografier – den norske hærs officerer 1628-1814, Bind 1 (A-H) http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
(Olai Ovenstad, «Militærbiografier – den norske hærs officerer 1628-1814», Norsk Slektshistorisk Forening, Oslo, 1949)