Organisasjoner

Organisasjoner og Institusjoner
SANDEFJORD

Andebu
Andebu Fortidslag                                    

Sandefjord
Foreningen Gamle Sandefjord             
Sandar Historielag                             
Sandar Historielags Kulturminner gjennom Sandefjord Folkebibliotek                         
Hvalfangstmuseet                                  
Vestfoldarkivet                                       

Stokke

Stokke Historielag

LARVIK

Brunlanes
Brunlanes Historielag:                          

Hedrum
Hedrum Historielag :                              

Larvik
Larvik Historielag   :                             

NØTTERØY
Nøtterøy Historielag                              

TJØME
Tjøme Historielag                                   
Hvasser og Brøtsø historieforening       

TØNSBERG
Tunsberg Historielag
Jarlsberg Historielag                              (Laster ofte tregt)             
Vallø & omegn Historielag                      (http://www.vallohistorie.no/ (Broken link))

LANDSOMFATTENDE
Norsk lokalhistorisk institutt
Norsk Slektshistorisk Forening
Slekt og Data (tidligere DIS-Norge)