Liste over fødesteder
Enkeltpersoner i manntall og folketellinger [under konstruksjon]
   … og Syndere – fra hele sognet