Nummer Beliggenhet Eier Beskrivelse Takst (daler) Brutto areal
1 Under Bierget Gutorm Truelsen Huuset er 17 Alen lang, 9 1/2 Alen bredderudi tvende Værelser  … med een Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteeen og Baggerovn. Huuset er opbygget af Tømmer og udvændig beklæd med Bord, samt Taget tækket med Steen 50 61.7
2 Under Bierget Peder Sørensen Huuset er opføret af Tømmer, og udvændig beklæd med Bord og Taget belagt med Steen, een Etage høi, 11 Alen langt, og 7 Alen bredt, derudi en Stue med eet Fag Vindue, Kammers og en Jern Kakkelovn, samt Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn og under Huuset er een liden Kielder 20 30.6
3 Under Bierget Andreas Lindberg Huuset opføret af Tømmr og Taget belagt med med Steen, 2 Etager høit, 10 1/2 Alen langt, 7 1/2 Alen bredt. I underste Etage en Stue med To Fag Vinduer og en Jern Kakkelovn samt Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn. I øverste Etage er Lofts Rum men ingen Indredning, endnu anbragt, der … 31.3
4 Under Bierget Anders Larsen Huuset opføret af Tømmer udvændig beklædt med Bord og Taget belagt med Steen, 9 allen langt og 9 allen bredt, derudi en Stue med et Fag Vinduer og en Jern Kakkelovn, og Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn, med … Summa 40 32.1
5 Under Bierget Hans Trulsen, forhen Hans Taraldsen Huuset opføret af Tømmerog Taget belagt med Bord, 9 allen langt, 6 1/2 allen bredt, derudi en Stue med eet Fag Vinduer og een Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn 23.2
6 Under Bierget Hans Taraldsen Huuset er opføret af Tømmer, udvendig beklæd med Bord og mahlet, samt Taget belagt med Bord, 11 1/2 allen langt, 8 1/2 allen bredt, derudi er et Værelse, som er Stue med Jern Kakkelovn med Skorsteen, til Huuset er Bislag af Bindingsværk 5 1/2 allen langt, 2 allen bredt 38.8
Under Bierget Hans Taraldsen Bislaget alene 60 4.4
7 Under Bierget Christopher Lorentzen Huuset opføret af Tømmer og udvændig beklæd med Bord, Taget belagt med Steen, 10 allen langt, 8 1/2 allen bredt, een Etage høit, derudi Stue med Jern Kakkelovn, Toe Fag Vinduer, Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn. … et Bislag opføret af Bindingsværk og Bord, 4 1/2 allen langt, og 2 allen bredt, Taxeret for 50 33.7
Under Bierget Christopher Lorentzen Bislaget alene 60 3.6
8 Under Bierget Peder Jacobsen, før Jørgen Jensens Enke Huuset: opføret af Tømmer, udvændig beklædt med Bord og Røed mahlet samt Taget belagt med Steene, 15 Alen langt og 9 Alen bredt, derudi Stue med med toe Fag Vinduer og en … Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn, samt … … … … Bord 50 53.6
9 Under Bierget Peder Møller Skoemager Huuset er opføret af Tømmer, udvændig beklædt med Bord og … mahlet, een Etage høit, 11 Alen langt, 8 Alen bredt derudi en Stue med Toe Fag Vinduer og Jern Kakkelovn samt Kiøkken med Skorsteen og Baggerovnog Taget belagt med Steen. Ved Nordre Siide er een Tilbygning af Tømmer og Taget belagt med Sten 8 Alen langt, 4 Alen bredtderudi et Værelse uden Kakkelovn 30 34.9
Under Bierget Peder Møller Skoemager Tilbygningen alene 100 12.7
10 Under Bierget Bilow Pedersen a: Et Forhuus, opført af Tømmer udvændig beklædt med Bord 14 Alen langt, 11 Alen bredt,  derudi 3 Værelser med Toe Jern Kakkelovner, og Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn. Taget er tækket med Steen 20 61.1
Under Bierget Bilow Pedersen b: Eet Baghuus af Tømmer 13 Alen langt, 7 Alen bredt, udvændig beklædt med Bord, derudi Koe-Stald og Lasch 60 36.1
11 Strand Qvarteer Toldbetient Engel Wold a: Forhuuset: opføret af Tømmer og udvændig beklæd med Bord samt rød mahlet, een Etage høi 14 1/2 Alen langt, 11 1/2 Alen bredt derudi Tree Værelser med Toe Jern Kakkelovner samt Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn og Taget belagt med Steen 30 66.2
Strand Qvarteer Toldbetient Engel Wold b: Eet Baghuus opføret af Tømmer og Bindingsværk, 8 1/2 Alen langt og 7 Alen bredt, derudi en Stald og Fæehuus 40 23.6
12 Strand Qvarteer Johannes Jacobsen Berg, Tobaksspinner a: Vaanhuuset: opføret af Tømmer og Taget belagt med Steen, langt 32 Alen, bredt 9 allen og høit 7 allen. I midten af Bygningen er een Bord-Gang tvert igjennem, paa Væstre Haand … … næsten Enden er til Gaden Toe Værelser, det ene med …fag Vinduer og det andet med et fag Vinduer og udstyret … en … Jern Kakkelovn, indtil Gaarden er Kiøkken, Skorsteen, Bagerovn og Udgang til Gaarden og i Østre Ende af Bygningen er en Stor Stue, men samme var endnu ikke indredet med Gulv, VInduer og Dører. Indtil Nordre Siide er een stor … 5 Foed bred og … samme længer som Bygningen. – Denne Bygning var den 23 Martii 1797 taxeret som 420 10 88.9
Strand Qvarteer Johannes Jacobsen Berg, Tobaksspinner b: Et Plankeværk omkring Gaarden og og Haugen 140 allen langt Taxeret som 30 300 0.0
13 Strand Qvarteer Jens Raastad a: Vaanhuuset opføret af Tømmer og udvændig beklædt med Bord, samt Røed mahlet og Taget belagt med med Steen, 15 Alen langt og 21 Alen bredt, Toe Etager høit. I underste Etage er er 3 Værelser med een fag Vinduer samt 3 Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen samt Bryggerhuus med Skorsteen og Baggerovn. Under Bygningen er Kielder. 200 125.0
Strand Qvarteer Jens Raastad b: Een Bygning af Tømmer 20 Alen langt, 6 1/2 Alen bredt, hvis … Boed er med Svale af Bindingsværk og Steen paa Taget 10 51.6
Strand Qvarteer Jens Raastad c: Paa vester Siide af Forhuuset en Bygningopføret af Tømmer og Taget tækket med Steen, 11 1/2 alen lang og 5 alen bred, derudi en Koe-Stald og en Boed 10 22.8
Strand Qvarteer Jens Raastad d: Paa nordre Siide af Forandførte Bygning er et Huus opføret af Bindingsværk og Bord, 9 alen lang og 5 alen bred, her en Hæste-Stald 10 17.9
Strand Qvarteer Jens Raastad e. Eet Vedskuur af Bindingsværk og Bord, og Taget belagt med Bord, 20 alen langt og 5 alen bredt 50 39.7
14 Strand Qvarteer Anders Simonsen Huuset er opføret af Tømmer, udvændig beklædt med Bord og Taget belagt med Steen, 16 alen langt, 13 alen bredt, een Etage høit, derudi tvende Værelser med toe Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn samt een Boe 10 82.6
15 Strand Qvarteer Skipper Ole Christian Grøn a: Forhuuset opføret af Tømmer udvændig beklædt med Bord og … mahlet, 25 alen langt 15 alen bredt, derudi er 4 Værelser, næmlig en Stue med 2 fag Vinduer og med Store … Jern Kakkelovn; de øvrige 3 Værelser har hver et fag vinduer, og i de toe er Kakkelovner, samt Kiøkken med Skorsteen og et Bryggerhuus  med Skorsteen og bagerovn. Denne Bygning var anseelig forbedret med Gulve, Vinduer, Døre og beklædning 10 148.8
Strand Qvarteer Skipper Ole Christian Grøn b: Eet Baghuus af Tømmer og Taget belagt med Steen, 10 alen langt, 5 alen bredt, derudi en Koe-Stald, Veed-Skuur og en Boe. Denne Bygning var forbedret siden forrige Taxation, og hvorfor andsættes for 40 150 19.8
Strand Qvarteer Skipper Ole Christian Grøn c: Til Gaardsrummets og Haugens Indhægning er et Nyt Plankeværk 160 alen langt er Taxeret for 20 120 0.0
16 Strand Qvarteer Johannes Nielsen Grøn a: Forhuuset opføret af Tømmer og udvændig beklædt med med Bord og rød mahlet, Een Etage høit med Quist og er 24 allen langt, og 16 alen bredt, herudi er 3 Værelser næmlig en Stor stuemed Toe fag Vinduer og een Toe Etage Jern Kakkelovn, et Kammer med et fag Vinduer, eet ditto med et fag Vinduer og en Kakkelovn … Kiøkken med Skorsteen og Bryggerhuus med Skorsteen og og Bagerovn og indmuuret Brygger Kiedel; oven …… Kammer med Kakkelovn, Taget belagt med Steen 30 152.4
Strand Qvarteer Johannes Nielsen Grøn b: Eet Bghuus ved Nordre Ende af Forhuuset, opføret af Tømmer, beklæd med Bord og Rød mahlet, 18 alen langt og 10 1/2 alen bredt, derudi en Hæste-Stald og Lasch samt en … Boed og …Loft, taxeret for 50 300 71.4
Strand Qvarteer Johannes Nielsen Grøn c: Paa Nordre Ende Siide af sidstebenævnte Baghuus er en Bygningaf Tømmer af Tømmer og Taget belagt med Steen. 13 allen langt og 13 allen bredt, derudi en Hæste- og Koe-Stald og Græs-Huus samt … . Taget paa dette og forbenævnte Bygning er belagt med Steen 100 67.1
Strand Qvarteer Johannes Nielsen Grøn d: Plankeværk omkring Haugen og Gaardsrummet Indhægning langt 144 70 571.5
17 Strand Qvarteer Tellef Madsen a: Forhuuset opføret af Tømmer og udvændig beklædt med Bord og Taget med Steen belagt, 16 allen langt og 10 allen bredt, derudi er Toe Værelser med Toe Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen 10 63.5
Strand Qvarteer Tellef Madsen b: Et Baghus opføret af Tømmer og er udvændig beklædt med Bord, 11 allen langt, 9 allen bredt, derudi et Bryggerhuus med Skorsteen og Baggerovn samt en Boed og Taget belagt med Steen 1800 39.3
18 Strand Qvarteer Skipper Ole Thorsen Gogstad Forhuuset opføret af Tømmer og udvændig beklæd med Bord og røed mahlet og Taget belagt med Steen, een Etage høit 21 allen langt 14 allen bredt, herudi er Tre Værelser næmlig Stue med Toe fag Vinduer og en Toe Etage Jern Kakkelovn og Toe Kammers det ene med Toe fag Vinduer og en 2 Etage Kakkelovn  og det andre med et fag Vinduer og en Etage Kakkelovn samt Kiøkken med Skorsteen og Bryggerhuus med Skorsteen og Baggerovn 150 116.7
Strand Qvarteer Skipper Ole Thorsen Gogstad b: Paa Væster Siide af forbenævnte Huus er Eet Baghuus af Bindingsværk og Bord med Steen paa Taget 16 1/2 alen langt 5 1/2 alen bredt, derudi er Høelasch, Fæehuus og Græshuus 200 32.7
19 Strand Qvarteer Ander Laschen a: Huuset er opføret af Tømmer, udvændig beklæd med Bord, Een Etage høy, 15 alen lang og 10 alen bred, derudi er Tree Værelser, Stue og Toe Kammer, hver med eet fag Vinduer og en Jern Kakkelovn, samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn og Taget belagt med Stue  80 59.5
Strand Qvarteer Ander Laschen b: Eet Veedskiul opføret af Bindingsværk og Bord, 10 alen langt og 6 alen bred, Taxeret for 100 23.8
20 Strand Qvarteer Abraham Bøckman a: Forhuuset opføret af Tømmer, udvændig beklæd med Bord, samt Røed mahlet, 35 alen langt, 20 alen bredt og 2 Etager høit. I underste Etage er 6 Værelser med Sex Jern Kakkelovner. I disse Værelser er 10 fag Vinduer, af Værelsene er 2de med Voxdug betrækt og et med Bord panelert, samt Kiøkken med Skorsteen og et fag Vinduer. I øverste Etage er Sex Værelser som er afdeelt med een Smalegang tvende … , der er 12 fag Vinduer og Jern Kakkelovn, og Een Kammer af … med Jern Dører [?] samt under Bygningen Kielder og Taget belagt med Blaa Glasserede Steen  20 277.8
Strand Qvarteer Abraham Bøckman b: Eet Siidehuus sønden for Forhuset, opføret af Tømmer, 40 allen langt og 9 allen bredt, herudi Hæste og Koestald, Toe Boeder, indreded til til Tobaks-Spinderi, hvorudi Toe … og øvrige Tobaks Spinderie Redskaber bare paa denne Bygning er … … 100 142.9
Strand Qvarteer Abraham Bøckman c: Eet Siidehuus Vesten [?] for Forhuuset opføret af Tømmer een Etage høi, udvændig beklæd med med Bord, 40 allen langt, og 9 allen bredt, derudi Bryggerhuus med Skorsteen, Toe Baggerovner og indmuuret Brygger Kiedel samt … Boeder … … … …  50 142.9
Strand Qvarteer Abraham Bøckman d: Eet Baghuus opføret af Bindingsværk og udvendig beklæd med Bord, 36 allen lang og 9 allen bred, herudi Toe Skuur og hvoraf det eene er til Vogn Remisse, herforuden er er et Værelse kaldet … Stuen 20 128.6
Strand Qvarteer Abraham Bøckman e: Stakittværket til Husets og Urtehaugens Indhægning 140 allen langt, 3 allen høit 550 0.0
Strand Qvarteer Abraham Bøckman f: Tomteværket til Tomtens indhægning 45 allen lang og 3 allen høit. Tagene paa alle …bygninger er belagt med almindelige … Steen 190 0.0
21 Strand Qvarteer Henrich Johan Smith a: Forhuuset opføret af Tømmer, een Etage høit, 25 alen langt, 13 alen bredt og 5 alen høit, bestaaende af 16 … eller Tømmer Stokker i høide, og Taget tækket med Steen. Inderst i Bygningen er en Bord Gang tvers igjennem. Paa Vænstre Haand eller i Søndre ende af Huuset er indtil Gaarden en stor Stue med Tree fag Vinduer til Gaden og og et til … hvori er een Toe Etage Jern Kakkelovn. I samme Ende af Huuset er er til … KIøkken med Skorsteen og Jern … paa … samt Baggerovn. Ved Siiden er et Kammer med eet fag Vinduer og Jern Kakkelovn. – Paa høire Siide af Gangen eller i Nordre Ende af Bygningen indtil Gaden et Stort Værelse med Toe fag Vinduer og til Gaarden er … til tvende Kammer , men … Stue og Kammer er endnu ikke indredede med Gulv, Lafter eller Dører. Bygningen er er opføret paa en Graasteensmuur som … til Gaden een alen høi, men til Gaarden 1 1/2 alen høi, Denne Muuren taxeres for 60 30 129.0
Strand Qvarteer Henrich Johan Smith Grunnmuren alene 50 0.0
Strand Qvarteer Henrich Johan Smith b: Istæden for det i forrige Forretning under Litera B anførte Baghuus, der var taxeret for 20 RD, som var nedstyrtet, er opført et ny Baghuus af Bord og til dels [?] af Tømmerog Taget belagt med Bord, 18 alen langt og 5 1/2 alen bredt, derudi en Kostald, Høelasch, Griisehuus, Vedskiul, og … … Svalgang 130 39.3
22 Strand Qvarteer Lieutenant Jens Grönvold a: Forhuuset opføret af Tømmer, 18 alen lang, og 18 alen bred, samt Toe Etager høyt, udvendig beklæd med Bord. I underste Etage er Tre Værelser med Tre Toe Etage Jern Kakkelovner samt Kiøkken med Skorsteen, og i øverste Etage er 3de Værelser med med tvende Toe Etage Jern Kakkelovner. Oven over er … Værelser med Kakkelovn. Denne Bygning er Taget Taget belagt med Steen 10 128.6
Strand Qvarteer Lieutenant Jens Grönvold Eet Baghuus opføret af Tømmer udvendig beklæd med Bord og taget belagt med Steen, 15 alen langt 8 1/2 alen bredt, derudi Bryggerhuus med med Skorsteen og Baggerovn en Koestald og en Boed 10 50.6
Strand Qvarteer Lieutenant Jens Grönvold c: Eet Vognskuur opføret af Bindingsværk, 9 alen langt,  og 8 alen bredt 200 28.6
Strand Qvarteer Lieutenant Jens Grönvold d: Eet Planeværk til Haugens Indhægning 240 Alen langt 20 0.0
23 Bag Gaden Lars Børresen Vaaningshuuset opføret af Tømmer og udvændig beklæd med Bord og rød mahlet og Taget bealgt med Steen. Een Etage høit, 15 allen langt og 15 allen langt, derudi er Tree Værelser næmlig Stue med Toe fag Vinder og Toe Kammer, hver med et fag Vinduer og Toe Kakkelovner. denne Bygning er siden sidste Taxations Forretning med Nyt Tag og … med nye Dører, nye Gulverforbedret og hvorfor taxeres for 180 50 89.3
Bag Gaden Lars Børresen b: Eeet Baghuus opføret af Bindingsværk og Bord, 9 allen langt, 5 1/2 allen bredt, indrættet til … Koestald og Griise Huus 50 19.6
Bag Gaden Lars Børresen c: Eet Plankeværk omkring Gaardsrummet og Bygningen og Haugen 36 allen lang og 3 allen høyt 10 0.0
24 Bag Gaden Niels Sørensen Sørbye a: Vaanhuuset: opføret af Tømmer udvænding beklæd med Bord og rød mahelt, og Taget belagt med Steen, 17 1/2 allen langt, 14 allen bredt, og Toe Etager Høyt, i underste Etage er Toe Stuer, den ene med Toe fag  og den andre med een Fag Vinduer og Toe Kakkelovner, og eet Kammer med eet Fag Vinduer samt Kiøkken med Skorsteen og en liden Boed. I øverste Etage er … Værelser med 2 Jern Kakkelovner – denne Bygning er siden sidste Taxation forbedret med ny Beklædning og Mahling, samt Gulver og Dører der altsaa taxeres for 250 470 97.2
Bag Gaden Niels Sørensen Sørbye b: Een Kielder i Nordre Ende af Forhuuset, opføret af Muur og udvændig beklæd med Bord, 6 allen lang og 6 allen bredt 30 14.3
Bag Gaden Niels Sørensen Sørbye c: Eet Siidehuus paa Væstre Siide  af Forhuuset, opføret af Tømmer og udvændig beklæd med Bord, samt rød mahlet, Taget belagt med Steen, langt 13 alen og bredt 10 1/2 allen, derudi er Bryggerhuus med Skorsteen og Toe Bagerovner og et Kammer med Kakkelovn 100 54.2
Bag Gaden Niels Sørensen Sørbye d: Eet Baghuus opføret af Bindingsværk og  Bord og Taget belagt med Steen, 15 alen langt, og 8 alen bredt, derudi en Koestald og een Boed 150 47.6
Bag Gaden Niels Sørensen Sørbye e: Eet Udhuus opført deels av Tømmer dels af Bord. Og Taget belagt med Steen, 21 1/2 allen langt 7 allen bredt, derudi Hæstestald og Fæehuus, Love. Høehuus og Ved Skuur 30 59.7
Bag Gaden Niels Sørensen Sørbye f: Eet Plankeværk om Gaardsrummet og Haugen 80 alen langt, 3 alen høit 200 0.0
25 Bag Gaden Skipper Ole Christian Mørch a: Forhuuset opføret af Tømmer udvændig beklæd med Bord og Rød mahlet, 25 alen langt 15 alen bred, … 4 Værelser, nemlig, een Stue med 3 fag Vinduer, mahlet, og een Toe Etage Kakkelovn, een ditto med trende fag Vinduer, og en 2 Etage Kakkelovn, Kammer med et fag Vinduer og Kakkelovn, eet ditto med Toe fag Vinduer og Kakkelovn samt Kiøkken med Skorsteen og eet fag Vinduer 20 148.8
Bag Gaden Skipper Ole Christian Mørch b: Een Karnap eller Svale paa Forsiden af Forhuuset, opført af Tømmer og udvændig beklæd med Bord, 7 alen langt og 7 allen bredt, oven paa er et Kammer 19.4
Bag Gaden Skipper Ole Christian Mørch c: Een Tilbygning paa Søndre Siide af Forhuuset, opført af Tømmer udvændig beklæd med Bord og Røed mahlet, og Taget belagt med Steen, 2 Etager høit, 11 1/2 alen langt, 10 alen bredt. I underste Etage er een Boed, og i øverste et Værelse 20 45.6
Bag Gaden Skipper Ole Christian Mørch d: Eet Siidehuus paa Nordre Siide af Forhuuset, opført af Tømmer og udvændig beklæd med Bord, 25 allen langt, 16 1/2 allen langt, Toe Etager høit. I underste Etage er Toe Boer, og i øverste et Loft Rum og et Værelse med Jern Kakkelovn 10 163.7
Bag Gaden Skipper Ole Christian Mørch e: Eet Siidehuus paa Søndre Siide af Forhuuset, opføret af Bord og Bindingsværk, 16 allen langt 12 allen bredt, herudi  … 80 76.2
Bag Gaden Skipper Ole Christian Mørch f: Eet Baghuus opført af Tømmer og beklæd med Bord, 28 allen langt, 13 allen bredt, deri er Bryggerhuus med Skorsteen og Baggerovn samt indmuuret Kaaber Brygge Kiedel, et Kammer med Jern Kakkelovn og en Boed samt Koestald 10 144.5
Bag Gaden Skipper Ole Christian Mørch g: Eet Plankeværk til Haugens Indhægning 110 alen. Dette taxers for 20 . Det i forrige Forretning under Nummer 26 anførte Huus er nedrevet 10 873.2
26 Øvre Gade Peder Ingvoldsen a: Forhuuset opføret af Tømmer Een Etage høi bestaanede af 18 omm omf [?] allen Tømmer Stokke i høiden, lang 22 alen bred 13 alen og Taget belagt med Steen. I midten af Bygningen er een Gang tvert igjennem, herudi en Trappe til Loftet. Paa vænstre Haand af Indgangen eller i Væstre Ende af Bygningen er til Gaarden en Stue med tvende fag Vinduer og en Jern Kakkelovn, og til Gaarden er eet Kiøkken med Skorsteen med et fag Vinduer. Paa høire Haand af Indgangen eller i Østre Ende af Huuset er grovt Indredning til Stue med trende fag Vinduer og med Vindu mod Gaarden,  … er grovt Indredning  til Kammer, men denne Stuen og Kammer er endnu ikke indræded enten med Gulv, Vinduer eller Dører. Under Bygningen er Kielder opføret og … af … 20 113.5
Øvre Gade Peder Ingvoldsen b: Eet Baghuus opføret dels af Tømmer og dels af Bindingsværk og Bord og Taget belagt med Steen, 24 1/2 alen langt, 8 1/2 allen bredt, derudi en Stald, Fæehuus og Love og Høelade 90 82.7
Øvre Gade Peder Ingvoldsen c: Eet Plankeværk  om Gaarden og Haugens Indhægning 102 allen langt 0.0
27 Øvre Gade Hans Himberg a: Forhuuset opført af Tømmer udvændig beklæd med Bord, en Etage høit, med Quist … , 15 alen langt, 12 alen bredt, Toe Værelser med Toe Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen, samt oven i Quisten er et Værelse. Huuset er Tagehængt [?] 10 71.4
Øvre Gade Hans Himberg b: Eet Baghuus opføret af Tømmer, 11 alen langt 7 alen bredt derudi en Koestald, gammelt. 10 30.6
Øvre Gade Hans Himberg c: Et Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn, opføret af Tømmer, belagt med Steen paa Taget 60 0.0
28 Øvre Gade Hans Rasmussen Ouve Istæden for det i forrige Taxationsforretning andførte Huus, som af ælde er nedrevet er opføret: Eet Vaanhuus 2 Etager høit af Tømmer 14 1/2 alen langt 9 1/2 alen bredt, paa Taget Steen, … Stue og Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn samt Kammer med Kakkelovn, i … fiirefag Vinduer, nylig opbygget 30 54.7
29 Øvre Gade Peder Thorsen a: Forhuuset opføret af Tømmer og taget belagt med Sten; udvændig beklæd med Bord, 12 allen langt, 10 allen bredt, deri 2 Værelser med Jern Kakkelovn og et Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn – Ved Nordre Ende er tilbygget et Værelse 6 1/2 allen langt 6 allen bredt, derudi Jern Kakkelovn 250 47.6
Øvre Gade Peder Thorsen Tilbygningen alene 15.5
Øvre Gade Peder Thorsen b: Een Bygning opføret af Tømmer, 10 allen langt, 5 allen bredt, derudi en Koe Stald, gammel og brøstfældig 90 19.8
Øvre Gade Peder Thorsen c: Een Bygning paa Øster Kant af Forhuuset, opføret af Tømmer 9 1/2 allen langt, 4 1/2 allen bredt, derudi et Værelse og et Skuur, hvis Tag belagt med Steen 30 17.0
30 Øvre Gade Hans Rasmussen Natholmen a: Forhuuset er opføret af Tømmer, een Etage høy, beklæd med med Bord, 13 allen langt, 15 allen bred, derudi en Stue med Tofag Vinduer og Kakkelovn, et Kammer med to fag Vinduer og Kakkelovn, og Kiøkken med Skorsteen og Eet fag Vinduer samt Bryggerhuus med Skorsteen og Baggerovn, … et Spis Kammer. Taget belagt med med Steen. Forbedret med Gulver, Dører, Tage , og Beklædning, paa taget er Steen 15 77.4
Øvre Gade Hans Rasmussen Natholmen b: Een Bagbygning opføret af Tømmer og Bindingsværk med Bord 11 allen lang 7 1/2 allen bred, Taget belagt med Steen indrættet til Sviine Stald, Veed Skuur og Koestald, Taxeret for 10 5 32.7
Øvre Gade Hans Rasmussen Natholmen c: Eet Plakeværk til Gaardsrummets og Haugens Indhægning, 86 allen 10 0.0
Øvre Gade Christopher Weyers Enke Huuset er opføret af Tømmer og beklæd med med Bord 13 alen langt, 15 alen bredt, derudi en Stue, Eet Kammer og et Kiøkken, Taget er belagt med Steen, men Huuset Brøstfældig 80 77.4
32 Øvre Gade Ditto a: Forhuuset er opføret af Tømmer og udvendig beklæd med Bord og Grøn mahlet, 15 allen langt, 18 allen bredt, … 3 Værelser med Tree Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen samt  Bryggerhuus og Baggerovn og indmuuret Kaaber Brygge Kiedel. – Ved Nordre Ende af dette Huus er tilbygget eet Værelse beklæd med Bord og rød mahlet, 7 alen langt, 9 alen bredt, derudi en Jern Kakkelovn. – Taget paa dette Huus belagt med Sten 250 107.2
Øvre Gade Ditto b: Eet Siidehuus opføret af Tømmerog beklæd med Bord, 13 len langt, 10 alen bredt, Røed mahlet, 2 Etage høyt derudi i underst Etage er Toe Boeder, i den øverst er Toe Værelser med Jern Kakkelovn; Taget er tækket med Steen. 250 51.6
Øvre Gade Ditto d: Eet Siidehuus  opføret af Tømmer og Taget … , 10 alen langt, 9 alen bredt, derudi eet Kammer med een Jern Kakkelovn og en Boed 70 35.7
Øvre Gade Ditto e: Eet Siidehuus paa Søndre Kandt 14 allen langt,  6 1/2 allen bredt, … en Koe  Stald et Veedskuur [?], Bygningen er opføret af Tømmer og Taget belagt med Steen  20 36.1
Øvre Gade Ditto f: Eet Stakitværk om Gaarden, 20 allen 175 0.0
Øvre Gade Ditto g: Eet ditto om Haugen 60 alen langt 20 0.0
33 Øvre Gade Ole Christiane…. a: Huuset er opføret af Tømmer og udvændig beklæd med Bord, een Etage høi, 19 alen langt, 15 alen bredt, derudi 4 Værelser … Kakkelovner og et Kiøkken med Skorsteen, Taget belagt med Steen. Huuset er brøstfældig og derfor andsætts or 40 113.1
Øvre Gade Ole Christiane…. b: Eet Plankeværk om Gaardsrummet, Haugen og Løkkens Indhægning 161 alen 200 0.0
34 Øvre Gade Wilhelm Hvidt a: Eet Vaaningshuus opføret af Tømmer og udvændig beklæd med Bord, samt Røed mahlet, een Etage høit 18 alen langt og 15 alen bredt, derudi er 4 Værelser med Tree Jern Kakkelovne og et Kiøkken med Skorsteen, saa og … oven et indredet Værelse 110 107.2
Øvre Gade Wilhelm Hvidt b: Eet Siidehuus paa Søndre Kandt af Forhuuset, oppføret af Tømmer og udvændig beklæd med Bord 28 alen langt, 12 alen bredt, 2 Etage høit. Udi nederst Etage  er Bryggerhuus med Skorsteen og Baggerovn, og i Øverste Etage er Toe Værelser med en Jern Kakkelovn samt under Bygningen een Muuret Kielder 80 133.4
Øvre Gade Wilhelm Hvidt c: Een Bygning pa Nordre Siide af Forhuuset, opføret af Tømmer  og beklæd med Bord, 29 alen langt og 10 alen bredt, herudi Toe Boeder , En Vogn Remisse samt … 30 115.1
Øvre Gade Wilhelm Hvidt d: Eet Baghuus opføret af Tømmer og beklæd med Bord, 16 1/2 alen langt og 11 1/2 alen bredt en Etage høit, herudi en Hæst Stald og Fæehuus hvis Tag saavelsom Taget paa alle de øvrige Bygninger er belagt med Steen. Dette Huus som var Nyt andsættes for 70 10 75.3
Øvre Gade Wilhelm Hvidt e: Eet Stakitværk til Gaardens Indhægning 45 alen langt 50 0.0
Øvre Gade Wilhelm Hvidt f: Eet Plankeværk til Haugens Indhægning 60 0.0
35 Vester Gade Christopher Thue a: Forhuuset eller Vaaningshuuset opføret af Tømmer og udvændig beklæd med Bord, 14 alen langt og 13 alen bredt derudi Toe Værelser … med Tvende Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn.  Taget er belagt med Sten. –  Bygningen er nyelig beklæd udvændig og røed mahlet samt indvændig forberedret med nye Vinduer Gulver og Dører og alt i god Stand. Paa Væstre Siide af Bygningen er et tilbygget Kammer 10 allen langt og 6 allen bredt 72.2
Vester Gade Christopher Thue Tilbygningen alene 60 23.8
Vester Gade Christopher Thue b: Eet Baghuus 9 alen langt 5 alen bredt, opføret af Tømmer og beklæd med Bord, der udi en …boed, … 50 17.9
Vester Gade Christopher Thue c: Eet ditto opføret af Bord og Bindingsværk 15 allen langt og 10 allen bredt, indrættet til Boeder og Veedskuur med Steen paa Taget 60 59.5
Vester Gade Christopher Thue d: Eet Plankeværk 231 alen langt nyelig opføret og Røed mahlet 0.0
36 Vester Gade Giert Christiansen a: Vaanhuuset opføret af tømmer og udvændig  beklæd med Bord samt Røed mahlet, 25 alen langt, 10 1/2 alen bredt, Toe Etager høit, i underste Etage er 3 Værelser, næmlig en Stue med Toefag Vinduer, og en Toe Etage Jern Kakkelovn, en Ditto med Toe fag Vinder og en 2 Etage Jern Kakkelovn samt Kiøkken med skorsteen og Baggerovn med uen Kakkelovn og i øverste Etage er en … med Toe fag Vinduer samt et Kammer med Toe fag Vinduer. Paa Væstre Siide af Forhuuset er opføret een Tilbygning af Tømmer med Halv tag af Stuensom Søder til Taget af Forhuus bygning og er afsamme Længde og brædt 5 1/2 alen, hvori et Kammer med Toe fag Vinduer og Kakkelovn samt Bryggerhuus med Skorsteen og Baggerovn og Svalegang – Denne Bygning anslaaes at være værd 500 40 104.2
Vester Gade Giert Christiansen Tilbygningen alene 80 22.9
Vester Gade Giert Christiansen b: Et Siidehuus opføret af Bord og Bindingsværk støter til Forhuuset ved Enden, een Etage høit, 22 alen langt, 9 alen bredt, heri en Stald, Fæehuus, Veedeskiuul, og en Boed  5 78.6
Vester Gade Giert Christiansen c: Eet Baghuus af Bindingværk og Bord og Taget belagt med steen, 12 1/2 alen langt, 8 alen bredt, heri Love, Lasch og Veedskiuul 10 0.0
Vester Gade Giert Christiansen d: Een Smede opføret af Tømmer og Taget belagt med Steen, 10 1/2 alen lang, og 9 1/2 alen Boord, – er tilbygget eet Huus af Bindingsværk og Bord af samme Længde som Smeden og 3 allen bredt. Altsaa kan Bygningene taxeres for 50 50 39.6
Vester Gade Giert Christiansen Tilbygningen alene 5 12.5
Vester Gade Giert Christiansen e: Et Plankeværk omkring Gaarden og Haugen … 84 alen 400 0.0
37 Vester Gade Hans Andersen Gogstad a: Forhuuset opføret af Tømmer og udvændig beklæd med Bræder samt Rød mahlet og Taget belagt med Steen, 14 alen langt, 10 alen bredt, Een Etage høit, høyt heri er Stue med Toe fag Vinduer og Jern Kakkelovn, samt Kiøkken me Skorsteen og Baggerovn – Ved Væstre Siide af Forhuuset er tilføyet een Tilbygning af Tømmer, som med Taget gaar i lige … med Taget paa Forhuuset, 11 1/2 allen langt 5 allen bredt, heri er Toe Kammer i det ene er Kakkelovn – dette Forhuus med Tilbygning taxeret for 150 55.6
Vester Gade Hans Andersen Gogstad Tilbygningen alene 22.8
Vester Gade Hans Andersen Gogstad b: Eet Siidehuus opføret af Tømmer og Taget belagt med Bord, 19 1/2 alen langt 6 alen bredt … er Hæste- og Koe-Stald, En Boed, …, og Fæehuus 200 46.4
Vester Gade Hans Andersen Gogstad c: Eet Plankeværk omkring Gaarden og Haugen 48 1/2 alen langt 40 0.0
38 Vester Gade Ole Truelsen Foxerøe Forhuuseet opføret af Tømmer og udvændig beklæd med med Bord og Taget belagt med Steen 24 allen langt 9 allen bredt, derudi er Midten en Gang tvert igjennem, paa høyre Haand eller Nordre Ende een Stue med med 2 fag Vinduer og en 2 Etage Jern Kakkelovn og paa Vænstre Haand af Indgangen eller i Søndre Ende er en Stue med Tree fag Vinduer og een Toe Etage-Jern Kakkelovn, ind mod Gaarden er Kiøkken med Skorsteen, og under Huuset er Toe Kieldere – I betragtning af at dette Huus er forlænget med med een nye Tilbygning andsees samme at være værd 280 20 85.7
Vester Gade Ole Truelsen Foxerøe b: Paa Væster Siide af Forhuuset er tilbygget en Bygning af Tømmer, 9 1/2  allen lang 4 1/2 allen bred, med Halv Tag, derudi een Stue med Tree fag Vinduer 20 17.0
Vester Gade Ole Truelsen Foxerøe c: Et Baghuus opføret af Bindingsværk og Bord og Taget belagt med Bord, 13 1/2 allen langt, 4 1/2 allen bredt, derudi er Hæste Stald og Griise Huus 100 24.1
Vester Gade Ole Truelsen Foxerøe d: Til haugens Indhægninger et Plankeværk 20 allen langt 10 0.0
39 Vester Gade Mathias Nicolaisen Lorch [?] Huuset er opføret af Tømmer, og udvædnig beklæd med Bord, samt Rød mahlet, og taget belagt med Steen, een Etge høit, 13 1/2 allen langt, 9 1/2 allen bredt, derudi er een Stue med 2 fag Vinduer og Jern Kakkelovn, og Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn. Paa Nordre Siide en af Tømmer tilbygget een nye Bygning 12 1/2 allen langt,  5 1/2 allen bredt., derudi et Kammer og een Afdeling til  Spiiskammer. Dette Huus med Siidebygning anføres at være værd 100 100 50.9
Vester Gade Mathias Nicolaisen Lorch [?] Tilbygningen alene 27.3
40 Vester Gade Niels Amundsen Huuset opføret af Tømmer, men ikke beklæd, Een Etage høit 11 1/2 allen langt 8 allen bredt og Taget belagt med Steen, deri een Stuemed Jern Kakkelovn, samt Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn. – Til Gaden er et Bislag af Bræder, 3 allen langt og 2 allen bredt. Ved Østre Ende eet tilbygget et Værelse af Bord og Bindingsværk, og har samme længde som Huuset er bredt, og er 3 alen bredt. Dette Huus ansæes at være værd 70 20 6.5
41 Vester Gade Ellef Christophersen Huuset er opføret af Tømmer udvændig beklæd med Bord een Etage høit 17 alen langt og 15 alen bredt samt Tage-Hængt [?]. Deri er Toe Værelser med 2 Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen, og Taget belagt med Steen 70 94.5
42 Vester Gade Christian Giertsen a: Forhuuseet opføret af Tømmer og udvændig beklæd med Bord, 2 Etage høit, 13 alen langt, 12 alen bredt, og Taget belagt med Steen. I Underste Etage eer 2 Værelser med Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn. I øverste Etage er Toe Værelser med en Jern Kakkelovn 30 61.9
Vester Gade Christian Giertsen b: Et Veedskiul af Bindingsværk og Bord … paa Nordre Siide af Forhuuset, 11 alen langt, 6 alen bredt 700 26.2
Vester Gade Christian Giertsen c: Een Bygning paa Væstre Siide af Forhuuset, opføret af Tømmer og udvændig beklæd med Bord 19 1/2 alen langt 10 1/2 bredt deri en Lade og en Koe-Stald 200 81.3
Vester Gade Christian Giertsen Eet Plankeværk 110 alen langt … siiden sidste Taxation forbedret, og derfor Taxeres for 10 30 0.0
43 Vester Gade Hr. Krigs Raad Frederich Grønvold a: For eller Vaanings Huuset er opføret af Tømmer og udvændig beklæd med Bord og grøn mahlet, 15 1/2 alen langt, 14 alen bredt, 2 Etager høit, udi underste Etage er 4 Værelser med fire Jern Kakkelovner hvoraf tvende er Toe Etage og et anden … , et Kiøkken med Skorsteen, ved Tilgangen af Forhuuset er et tilbygget Carnap af Tømmer og beklæd med Bord, 8 alen lang og 6 allen bred derudi er et over og et under Værelse. I Forhuusets øverste Etage er Tvænde Værelser med en Jern Kakkelovn og under Huuset er Kielder. Desforuden er ved dette Forhuus Een Tilbygning af Tømmer og Bindingsværk og beklæd med 15 allen langt og 5 allen bredt, deri tvende Værelser. Taget paa disse Bygninger er tækket med Steen 20 86.1
Vester Gade Hr. Krigs Raad Frederich Grønvold Karnappet alene 50 19.1
Vester Gade Hr. Krigs Raad Frederich Grønvold Tilbygningen alene 150 29.8
Vester Gade Hr. Krigs Raad Frederich Grønvold b: Eet Siidehuus beliggende paa Søndre Siide af Forhuuset 19 allen langt og 9 allen bredt opføret af Tømmer og beklædt med Bord, Toe Etager høyt, i underste Etage er et Kammer med Jern Kakkelovn og Bryggerhuus med Skorsteen og Baggerovn samt een Boed, i øverste Etage er 2 Værelser, og Taget er belagt med Steen 40 67.9
Vester Gade Hr. Krigs Raad Frederich Grønvold c: Eet Baghuus opføret af Bord og Bindingsværk 19 allen langt, 7 1/2 allen bredt, derudi een Boed og to Skuurer. 10 52.8
Vester Gade Hr. Krigs Raad Frederich Grønvold d: Stakittværk omkring Gaarden er 50 allen langt 10 0.0
Vester Gade Hr. Krigs Raad Frederich Grønvold e: Eet Plankeværk til Haugens Indhægning 135 allen langt 30 0.0
44 Vester Gade Lars Jensen Steenager Huuset er opføret af Tømmer og beklæd med Bord 20 allen langt, 18 allen bredt, derudi er 4 Værelser med Tvende Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn samt under Huuset Kielder og Taget belagt med Steen 10 142.9
45 Vester Gade Hr Krigs Raad Friderich Grønvold Huuset opføret af Tømmer og beklæd med Bord, 8 allen langt 11 allen bredt, derudi en Stue med Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen 80 34.9
46 Vester Gade Niels Michelsen Huuset opføret af Tømmer og beklæd med Bord Toe Etager høit og Taget belagt med Steen, 13 allen langt og 13 allen bredt, derudi er Tvende Værelser med Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorteen og Baggerovn – i øverste Etage er ikke nogen indrededning til Værelser. Ved Siiden af Foranførte Huus er opføret af Tømmer og beklæd med Bord 11 1/2 allen langt og 8 1/2 allen bredt hvorudi et Kammer med Jern Kakkelovn. Disse begge Bygninger er under et Tag samt belagt med Tag 67.1
Vester Gade Niels Michelsen Sidehuset alene 38.8
Vester Gade Niels Michelsen b: et Plankeværk  til Gaarden og Hauge Tomtens Indhægning paa Væstre Siide 53 allen lang, paa Nordre Siide 12 1/2 allen, og paa Søndre Siide 30 allen  80 0.0
47 Vester Gade Organist Hans Tvetten a: Forhuuset er opføret af Tømmer og udvændig beklæd med Bord, Røed mahlet, een Etage høyt 13 allen langt og  12 allen bredt, derudi er en stue med en Jern Kakkelovn, og Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn, forbedret med nye Gulver Dører og Vinduer og derfor taxeret for 120 40 61.9
Vester Gade Organist Hans Tvetten Ved Siiden af dette Huus er een tilbygning, der gaar i lige Tag med samme 13 1/2 allen lang og 4 1/2 allen bred,  hvorudi er et Kammer med Kakkelovn et ditto uden Kakkelovn. Paa begge disse Bygninger er Tagene belagt med Steeen 20 24.1
Vester Gade Organist Hans Tvetten b. Een Bagbygning 15 1/2 allen lang, 8 1/2 allen bred opføret af Tømmer, Bord og Bindingsværk med Steen paa Taget, indrættet til Koestald, Høehuus, Veedskuur og en Svalgang af nye og god Stand 10 52.3
Vester Gade Organist Hans Tvetten Eet Plankeværk om Haugen og Gaardens Indhægning 53 alan lang 540 0.0
48 Stor Gaden Wilhelm Olsen a: Forhuuset opføret af Tømmer og udvædndig beklæd med Tømmer og Hvid mahlet, Toe Etager høit, 18 alen langt 19 1/2 bredt, i underste Etage 4 Værelser, hvoraf de tvende er til Gaden hver med 3 fag Vinduer, mahlede og med Kakkelovner, de øvrige 2de Værelser vender ud til Gaarden, hver med eet fag Vinduer og Kakkelovn, samt et Kiøkken med Skorsten. I Øverste Etage er 4 Værelser, hvoraf de tvende har Tree fag Vinduer hvert, og de øvrige hver eet fag Vinduer, og i disse Værelser er 4 Kakkelovner og i midten af Bygningen er en Gang; under Bygningen er Kielder. Ved Forsiiden af Huuset er een Tilbygning af Tømmer udvændig beklæd med Bord og Hviid mahlet, Toe Etager høit, 7 allen langt 10 allen bredt, derudi er: Indgang til til Værelserne og een Afdeling til Karmboed [?] og opgang til Overværelserne – Ved den anden Siide af Forhuuset udimod Gaarden er en Tilbygning af Bindingsværkog Bord 26 1/2 alen lang 2 alen bred, derudi er Spiiskammer og en Gang fra Gaarden, og ved Enden een Svalgang. I betragtning af de herpaa … betydelige Forbedringer, anslaaes denne Bygning at være af Værdi 800 30 139.3
Stor Gaden Wilhelm Olsen Tilbygg forsiden 69 27.8
Stor Gaden Wilhelm Olsen Tilbygg baksiden 80 21.0
Stor Gaden Wilhelm Olsen b: Eet Siidehuus opføret af Tømmer og beklæd med Bord samt Røed mahlet 45 alen langt 10 allen bredt ligeledes [?] 2 Eetager høit, udi underste Etage er Bryggerhuus med Skorsteen og Baggerovn samt indmuuret Kaaber Brygger Kiedel. Eet Kammer med Jern Kakkelovn og Toe Boeder samt Koestald og Veedeskuur, som og i øverste Etage er … Rum 20 178.6
Stor Gaden Wilhelm Olsen c: Paa Østre Siide af Gaards Rummet een af Tømmer opføret et Stakhuus 2 Etager høit og udvændig beklæd med med Bord. 11 alen langt 9 alen bredt og Taget belagt med Steen. Dinne Boed er opføret paa een Høy Graasteens Muur 60 39.3
Stor Gaden Wilhelm Olsen d: Eet Baghuus 17 1/2 allen langt, hvoraf … 11 alen er af Tømmer og øvrige af Bord og Bindingsværk. Derudi en Hæste og Koe Stald samt Love og Lasch og Taget belagt med Steen 0.0
Stor Gaden Wilhelm Olsen e. Eet Stakkitværk omkring Haugen til Gaden 72 1/2 alen langt 0.0
Stor Gaden Wilhelm Olsen f: Plankeværk om Gaarden og Løkken samt Haugens Indhægning 206 allen langt, hvorpaa er tvende Dobbel og een Enkel Port 30 4905.7
49 Stor Gaden Ingvold Pedersen a: Forhuuset opføret af Tømmer og udvændig beklæd medd Bord og Røed mahlet, og Taget belagt med Steen 15 1/2 allen lang 14 allen bred og Toe Etager høit. – I underste Etage er Tree Værelser, næmlig Toe Stuer til Gadenhver med Toe fag Vinduer og Jern Kakkelovn og et Kammer med eet fag Vinduer og Kakkelovn samt Kiøkken med Skorsteen – I øverste Etage er Toe Kammer det ene med tvende og det andet med eet fag Vinduer og i Østre Ende en Lafthuus [?]. Og under Bygningen er een Rommelig Kielder. Denne Bygning var siiden Sidste Taxation uutførlig [?] Forbedret og derfor andsættes til 400 60 86.1
Stor Gaden Ingvold Pedersen b: Een Tilbygning paa Nordre Siide af Forhuuset opføret af Tømmer og undvændig beklæd med Bord og Røedmahlet og Taget belagt med Steen, 14 alen lang 8 alen bred, derudi er eet Værelse med eet fag Vinduer og Jern Kakkelovn og Bryggerhus med Skorsteen og Baggerovn 10 44.5
Stor Gaden Ingvold Pedersen c: Een Tilbygning paa Væstre Siide, opføret af Tømmer udvændig beklæd med Bord, og Taget belagt med Steen, 6 allen lang og 6 allen bred, derudi er tvende Boeder 30 14.3
Stor Gaden Ingvold Pedersen d: Eet Baghuus opføret af Bindingsværk og og Tømmer, og taget belagt med Straa 11 allen lang og 10 allen bred, derudi er Veedskuur 40 43.7
Stor Gaden Ingvold Pedersen Eet Siidehuus Væster for Forhuuset opføret af Tømmer og udvændig beklæd med Bord, 18 1/2 allen langt 11 allen bredt og Taget belagt med Steen, derudi 2de … og tvende … Boeder, samt Koehuus 20 80.8
Stor Gaden Ingvold Pedersen f: Eet Plankeværk omkring Gaardsrummet og Haugen 250 alen langt. – Dette taxeres for som 20 6 0.0
50 Stor Gaden Carsten Nielsen Huuset er opføret af Tømmer beklæd med Bord og Røed mahlet, Een Etage høit, 18 alen langt 10 alen bredt, derudi er en Stue med Tree fag Vinduer og et Kammer med Toe fag Vinduer og i begge Kakkelovn, samt panelede og mahlede. Eet Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. Ved Østre Ende af Forbenævnte Huus er opføret en Bygning af Bindingsværk og Bord 9 alen lang og 2 alen bred, hvorudi een Veedeskuur og Taget samme paa dette som forrige er belagt med Steen og under Bygningen en Kielder. Dette Forhuus er anseeling forbedret baade udvændig og indvændig med Gulv, Dører, og VInduer item mahling og udvændig med beklædning, … og mahling, og derfor Taxereet for 170 71.4
Stor Gaden Carsten Nielsen Vedskuret alene 80 6.4
Stor Gaden Carsten Nielsen b: Eet Siidehuus af Bindingsværk og Bord med Straa paa Taget 6 allen langt 4 1/2 alen bredt 40 10.7
Stor Gaden Carsten Nielsen c: Eet Plaankeværk til Gaardens og Haugens Indhægning 111 alen lang 20 0.0
51 Stor Gaden Jerremias Andreassen a: Forhuuset opført af Tømmer udvændig beklæd med Bord samt Røed mahlet, een Etage høit 23 allen langt og 11 allen bredt, heerudi er 3 Værelser næmlig: Stue med Tree og panelet, derudi er en Toe Etage Kakkelovn og Tvænde Kammer, hver med eet fag Vinduer og Kakkelovn og eet Kiøkken med  Skorsteen og Baggerovn i Bryggerhuuset. Under Huuset er en Kielder og Taget belagt med Steen. – Dette Huus er anseelig forbedret med nye Vinduer, Dører, og Gulver og  … , og derfor taxeret for 300 400 100.4
Stor Gaden Jerremias Andreassen b: Een Smede med tilhørende …huus, 17 1/2 allen langt 16 1/2 allen bredt, opføret af Bindingsværk og Bord og Taget tækket med Steen derudi er 2 … Ilstæder og 2 blæse Bælger 40 114.6
Stor Gaden Jerremias Andreassen c: Et Bygningpaa Væstre Ende af Forhuuset opføret af Tømmer 12 allen langt 5 1/2 allen bredt og Taget tækket med Steen heri en Koestald og Veedeskuur 40 26.2
Stor Gaden Jerremias Andreassen d: Paa Søndre Siide af Forhuuset er opføret een …huus af Tømmer og Taget belagt med Steen, 16 1/2 allen langt og 7 1/2 allen bredt, heri een Boed og et Kammer som endnu ikke er indredet. Dette Huus er opføret paa en høi Graateens Muur 10 49.1
Stor Gaden Jerremias Andreassen e: Paa Væstre Ende af sidst benævnte Huus er een Bygning af Bindingsværk og Bord og Taget belagt med Steen, 10 1/2 allen langt og 10 allen bredt, her i en Smed eller firer Kammer med Jern Kakkelovn og et Veedeskuur 18 41.7
Stor Gaden Jerremias Andreassen f: Eet Plankeværk om Gaarden og Haugen 68 allen langt 2 0.0
52 Stor Gaden Isaach Waale a: Forhuuset opføret af  Tømmmer og udvændig beklæd med Bord og røed mahlet 2 Etger høit 21 1/2 allen langt, 14 1/2 allen bredt. – I underste Etage er Trende Værelser, næmlig Tvende Stuer med Tree fag og den tredie med Toe fag Vinduer, derudi panelert og den anden …, og i begge een Kakkelovn, og ind til Gaarden et Kammer med et fag Vinduer, heri en Kakkelovn, samt Kiøkken med Skorsteen. – I øverste Etage er 4 Værelser, nemlig i de tvende til Gaarden hver med Toe fag Vinduer og i begge Kakkelovn og det samme … … … Vinduer og i dette Rum er en Kakkelovn og panellet, – i midten af Bygningen er een Gang som … Værelsene paa bgge Siider. Under Huuset er en Kielder 50 123.7
Stor Gaden Isaach Waale b: Eet Siidehuus Væsten for Forhuuset opføret af Tømmer 16 om–ent høi, 19 1/ allen lang, 8 1/2 allen bred, og taget belagt med Steen, derudi  er Kammer med Jern Kakkelovn, een Madbod, Een indmuuret Kaaberbrygger Kiedel og Baggerovn, oven over een Kornlasche [?] med …tillige … og under Huuset er Kielder. I heele Bygningen er 6 fag Vinduer  65.8
Stor Gaden Isaach Waale c: Et Baghuus opført dels af Tømer, dels af Bindingsværk og Bord, røed mahlet og Taget belagt med Steen 30 alen langt 10 alen bredt og een Etage høit, drudi en Hæste Stald, Høe Lasch, og en Boed. Taxeres for 80 20 119.1
Stor Gaden Isaach Waale d: Et Plankeværk til Gaardsrummets og Haugens Indhægning 74 alen lang, hvorpaa er 3 Porte 10 0.0
Stor Gaden Isaach Waale Det i forrige Forretning under Litera b, andførte og for 30 Rigsdaler taxerede Tilbygning er nedtaget 20 0.0
Stor Gaden Isaach Waale 3: Et Plankeværk omkring Haugen og Løkken 134 alen 95 0.0
53 Stor Gaden Skov Riderens Bolig Grevskabet tilhørende a: opføret af Tømmer, een Etage høit, 22 1/2 alen langt 13 1/2 alen bredt, i midten af Bygningen er en Gang tvert igjennem. – Paa høyre Haand af Indgangen er 2 Værelser til Gaden, og i samme Ende, men ud til Gaarden er Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn samt Spiiskammer – Paa vænstre Haand eller i den anden Ende af Huuset, er ud til Gaden en Stue med 2 fag Vinduer og een 2 Etage Kakkelovn, og indtil Gaarden er et Kammer med Toe fag Vinduer, og en Jern Kakkelovn, samt Grund … . Under Bygningen er Kielder af af Graasteens Muur, og taget belagt med Steen 5 120.6
Stor Gaden Skov Riderens Bolig Grevskabet tilhørende b. Et Siidehuus paa Østre Kant af Forhuuset opføret af Tømmer og Taget belagt med Steen, 14 alen lang 8 1/2 alen bred, derudi en Hæstestald, een Boed og Veede Skuur 40 47.2
Stor Gaden Skov Riderens Bolig Grevskabet tilhørende c: Eet Plankeværk indtil Gaden og Gaarden 85 alen lang og 3 1/2 Foed høi 50 0.0
54 Stor Gaden Asbiørn Salvensen a: Forhuuset opføret af Tømmer, udvændig beklæd med Bord 11 alen lang 8 alen bred, derudi een Stue med Toe fag Vinduer og Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn 34.9
Stor Gaden Asbiørn Salvensen b: Paa Væstre Ende paa foranførte Bygning er opføret et Vaarehuus [?] af Tømmer, og udvændig bekld med Bord, 10 alen  langt og 12 alen bredt, derudi en Stue med 2 fag Vinduer med Jern Kakkelovn, samt Kiøkken med Skorsteen. Denne og foranførte Bygning … … et Tag af Steen.  Denne Bygning Taxeret  for 40 45 47.6
Stor Gaden Asbiørn Salvensen c: Paa østre ende af foranførte Huus er eet Siide Huus af Bindingsværk og Bord, derudi er Bryggerhuus, uden [?] Skorsteen 5 0.0
Buegaard Gaden Asbiørn Salvensen d: Een Hæstestald af Bindingsværk og Bord paa Nordre Siide Forhuuset, 11 alen lang 8 1/2 alen bred 5 37.1
55 Buegaard Gaden Ole Botten Huuset er opføret af Tømmer og udvændig beklæd med Bord og taget belagt med Steen, 14 1/2 alen langt 10 1/2 alen bredt derudi er tvende Værelser, hver med Toe fag Vinduer og udi det eene er Grund [?] … Jern Kakkelovn samt Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn og paa Nordre Siide er tilbygget et Veedskuur af Bindingsværk 10 1/2 allen langt og 5 allen bredt. Under Huuset er Kielder, forbedret med nye Vinduer, Dører og Gulver 60.4
Buegaard Gaden Ole Botten Vedskuret alene 40 20.8
56 Buegaard Gaden Peter Gresberg a: Forhuuset opføret af Tømmer og udvændig beklæd med Bord og Taget tækket med Steene, 18 alen langt, 12 alen bredt, een Etage høit, derudi er Tvende Værelser samt Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn 85.7
Buegaard Gaden Peter Gresberg Paa Nordre Ende af Forhuuset er een Bygning af Tømmer udvændig beklæd med Bord og Tage belagt med Steen 11 1/2 alen langt og 11 alen bredt, derudi en Fæehuus og een Boed samt over Fæehuuset er Høeloft. 40 50.2
Buegaard Gaden Peter Gresberg c: Eet Plankeværk til Gaardens og Haugens Indhægning 126 allen langt og 3 1/2 allen høit 0.0
57 Buegaard Gaden Erich Grøn a: Forhuuset opføert af Tømmer udvændig beklæd med Bord og Røed mahlet og Taget belagt med Steen, Toe Etager høit, 26 allen langt, 14 1/2 allen bredt. – I underste Etage er veed … Siide af Indgangen een Stue blaae mahlet med Tvende fag Vinduer og en dobbel Jern Kakkelovn og i Væstre Ende er eet Kammer indrættet til Kramboed med eet fag Vinduer samt indtil Gaarden er Tvænde Værelse det ene med Tvænde fag Vinduer, og det andet med et fag Vinduer, samt Kiøkken med Skorsteen. – I øverste Etage er 5 Værelser tilsammen med 8 fag Vinduer og Tree Kakkelovner. – Under Huuset er Kielder, alt i god Stand 149.6
Buegaard Gaden Erich Grøn b: Et Baghuus paa Væstre Siide af Forhuuset opføret af Tømmer og udvændig beklæd med Bordsamt Røde mahlet, 13 1/2 allen langt og 9 1/2 allen bredt hvorudi er Bryggerhuus med Skorsteen og Baggerovn, ligesaa en indmuuret Bryggerkiedel, Taget belagt med Steen 50.9
Buegaard Gaden Erich Grøn c: En Sidhuus Bygning opføret af Tømmer, beklæd med Bord og paa Taget Steen, 33 allen lang og 13 allen bred, indrættet til Høelade, Love, Fæehuus og Hæste Stald, oven … … og For… 170.3
Buegaard Gaden Erich Grøn Ved Siiden til Gaden et af Bindingsværk og Bord opføret Veede Skuur og Hæstestald i een Bygning 25 1/2 Alen lang 5 allen bred med Steen paa Taget 50.6
Buegaard Gaden Erich Grøn e: lige over for Forhuuset paa den andre Siiden af Gaden er Een Bygning opføret af Tømmer og Bindingsværk og Taget belagt med Steen, 23 allen lang hvoraf 12 1/2 allen er Tømmer. – … Bygningen er breed 9 allen med Tømmer, indrættet til Korn [?] Boed, hvori adskillige Afdelinger med Bord og ved Enden Vogn Skiul, .. af nyet opbygget. – denne Byging taxeres for 180 82.2
58 Buegaard Gaden Christen Baaelsen a: Huuset er 9 alen langt 8 allen bredt derudi Stue med een Jern Kakklovn og Kiøkken med Skorsteen, er opføret af Tømmer og udvændig beklæd med Bord samt tækket med Tagsteen. … forbedret med Gulver, Vinduer og Dører 28.6
Buegaard Gaden Christen Baaelsen b: Een Tilbyggning paa ordre Siide af forbenævnte Huus opføret af Tømmer og udvændig klæd med Bord 4 1/2 allen langt og 4 1/2 allen bredt derdi er et Værelse og Taget med Steen belagt 8.0
Buegaard Gaden Christen Baaelsen c: Eet Plankeværk omkring Gaarden og Haugen bestaaende [?] af 50 allen 0.0
59 Buegaard Gaden Anne Gresberg Een Bygning af Tømmer opbygget, 14 […] høy, er ey endnu beklæd udvændig 9 1/2 lang og 7 alen bred , bestaaende af Stue med Kiøkken, i Stuen en Jern Kakkelovn pg i Kiøkkenet Skorsteen 26.4
60 Buegaard Gaden Christen Larsen Huuset er opføret af Tømmerog udvændig beklæd med Bord, 16 allen lang og 10 alen bred, bestaaende af Stue med Jern Kakkelovnsamt Kiøkken med Skorsteen og Taget af Teglsteen belagt. – Til dette Huus er et Bislag af Bindingsværk, klæd indvændig med Bord, 3 alen langt og 2 1/2 allen bredt. – Denne Bygning eer i god Stand 63.5
Buegaard Gaden Christen Larsen b: Een tilbygning af Tømmer, indvændig panelet og røed mahlet 11 allen langt og 5 allen bredt samt Teigl … 21.8
Buegaard Gaden Christen Larsen c: Til Huuset et af Tømmer opbygget Veede Skiuul 9 1/2 allen langt, 4 allen bredt, Taget af Bord 15.1
61 Buegaard Gaden Christen Larsen forhær Ole Mørch Een Bygning af Tømmmer og udvændig beklæd med Bord og Taget belagt med Steen, 11 1/2 allen langt og 9 allen bredt bestaaende af Lasch og Stald 41.1
62 Buegaard Gaden Andreas Madsen Landgaard a: Huuset opføret af Tømmer, udvændig beklæd med Bord, samt Taget belagt med Steen 22 allen langt 12 allen bredt, derudi er 4 Værelser med Tvænde Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn 192.1
Buegaard Gaden Andreas Madsen Landgaard b: Et Plankeværk til Haugens og Gaardens Indhægning 0.0
63 Buegaard Gaden Jonas Fosberg Huuset er opført af Tømmer, 10 alen langt 7 allen bredt udvændig beklæd med Bord samt Taget belagt med med Steen derudi en Stue med Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn, andsættes for 40 27.8
64 Buegaard Gaden Hans Nielsens Enke Huuset opføret af Tømmer udvændig beklæd med Bord een etage høitsamt med Steen paa taget, 13 alen langt, 9 allen bredt, derudi Stue med Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn. – Ligesaa en ved Huuset et tilbygget Kammer med Kakkelovn10 allen langt og 5 allen bredt, klædt med Bord og Taget tækket med Sten. Denne Huusets Bygning er  … … meget forbædrets iden forrige Taxation, hvorforsom samme tilsammen taxeres for  46.4
Buegaard Gaden Hans Nielsens Enke Kammeret alene 19.8
65 Buegaard Gaden Simon Larsen a: Forhuuset opføret af Tømmer, udvændig med Bord beklæd, samt Taget belagt med Sten, 13 alen langt, 10 alen bredt, hvorudi er tvende Værelsermed Tvende Jern Kakkelovner samt Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn 51.6
Buegaard Gaden Simon Larsen b: Eet Baghuus lige saa af Tømmer opføret 5 1/2 allen langt 8 allen bredt med … Tag 17.5
Buegaard Gaden Simon Larsen c: Een Bygning af Bindingsværk, 14 allen langt 8 allen bredt … 44.5
Buegaard Gaden Simon Larsen d: Eet Plankeværk om Huusets … 28 favner langt, brøstfældig 0.0
66 Buegaard Gaden Andreas Ellefsen Eet Huus af Tømmer opføret 16 … høit med Bord Tag 10 1/2 allen langt 8 allen bredt, derudi er eet Værelse med Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Baggerovn paa Huuset eer Tree fag Vinduer 33.3