Hjemme

Dette nettstedet har vokst seg frem til det det er – det begynte ikke med en plan men med en nysgjerrighet. Hvem var alle disse 373 menneskene som er nevnt i 1801-tellingen for Sandefjord?

Og ut av dét vokste lysten til å finne ut hvem foreldrene deres var, oppdagelsen av manntallet fra 1762 – og 1701. Og efter hvert en ambisjon: å forsøke å dokumentere alle dem som levet en del av livet sitt, eller hele, i denne lille byen.

Det målet blir nok aldri nådd – men moro er det, og – forhåpentlig – til glede for andre, óg.