Fra Branntakstprotokoll 1777

Nummer

Beliggenhet Eier Beskrivelse Brutto grunnflate (kvm) Takst (daler)
1 Under Berget Guthorm Trulsen Huuset 17 Alen langt, 9 1/2 Alen bredt, derudi 2de Wærelser med 2de Jern Kakklovner og Kiøkken med Skorsten og Bagerovn. Huusets Tag er tækket med med Steen 64.1 50
2 Under Berget Hans Olsøn Huuset 11 Alen langt, 7 Alen bredt, derudi Stue med Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen 30.6 50
3 Under Berget Anders Olssøn Huuset saa gammelt og brøstfældig at det var ubeboelig, altsaa ikke til noget Taxt kan andføres 0.0
4 Under Berget Henrich Iverssøn, beboes af Frue Langebeck Huuset 11 Alen langt, 8 Alen bredt, derudi Stue med Jern Kakkelovn, og Kiøkken med Skorsteen. Bygningen meget Brøstfeldig 34.9 10
5 Under Berget Ole Svendsen Huuset er saa gammelt og forraadnet at det ikke for noget kand andsæt tax
6 Under Berget Christen Wadbinders Enke Huuset af Beboeren forladt og siden aldeles nedfalden
7 Under Berget Lars Henrichsøn Huuset aldeles faldefærdig og altsaa andsees af ringe Wærdi
8 Under Berget Jørgen Jensens Enke Huuset 15 Alen langt, 9 Alen bredt, derudi Stue med Jern Kakkelovnog Kiøkken med Skorsteen, samt en Stand; Huusets Tag er tækket med Steen 53.6 60
9 Under Berget Ole Jacobssøn, beboes av Jacob Jørgensen Huuset 11 Alen langt, 8 Alen bredt, derudi Stue med Jern Kakkelovnog Kiøkken med Skorsteen. Taget lagt med Steen. 34.9 30
10 Bag Gaden Engvold Pederssøn, beboes af Bilov Pederssøn a: Forhuset 14 Alen langt, 11 Alen bredt, derudi 3de Wærelser med en Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. Taget er tækket med Steen 61.1 100
Bag Gaden Engvold Pederssøn, beboes af Bilov Pederssøn b: Et Bag Huus 13 Alen langt, 7 Alen bredt, derudi Koe-Stald og Lasch 36.1 20
11 Bag Gaden Thor Watager, beboes af Laers Haraldsen a: Forhuuset 14 1/2 Alen langt, 11 1/2 Alen bredt, derudi 2de Wærelser med en Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsten. Huuset er gammelt og brøstfældigt 66.2 35
Bag Gaden Thor Watager, beboes af Laers Haraldsen b: et Bag Huus 10 Alen langt, 6 Alen bredt , derudi en Koe-Stald 23.8 5
12 Bag Gaden Jens Holk a: Forhuuset 17 Alen langt, 9 Alen bredt, derudi 2de Wærelser med en Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsten, 60.7 330
Bag Gaden Jens Holk b: En Bygning 12 Alen lang, 16 Alen bred, derudi Lader 76.2 10
13 Bag Gaden Søren Pedersen a: 15 Alen langt til …erdan [?], og 21 Alen bredt, til Gaarden, 2 Etage høyt, i underste  er 3 Wærelser med 2de Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsten, samt Bryggerhuus med Skorsten og Bagerovn, under bygningen er Kiælder og paa Taget Steen 125.0 240
Bag Gaden Søren Pedersen b: Een Tømret Bygning 20 Alen langt, 6 1/2 Alen bredt, derudi 2de Boeder med tilbygget Sval af BindingsWerk 51.6 50
Bag Gaden Søren Pedersen c: Een tilbygningpaa Vester Side af Forhuuset , 11 1/2 Langt, derudi en Koe Stald og en Boed 22.8 10
14 Bag Gaden Christen Gutormssøn Huuset 16 Alen langt, 13 Alen bredt, derudi 3de Wærelsermed 2de Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen, samt een Boed 82.6 50
15 Bag Gaden Carl Wærner a: Forhuuset beklædt Bord og Rødt Mahlet, 25 Alen langt, 15 Alen bredt, , derudi 4 Wærelser med 2 Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsten samt Bryggerhuusmed Skorsten 148.8 140
Bag Gaden Carl Wærner b: Et Bag Huus 10 Alen langt, 5 Alen bredt, derudi Koe-Stald 19.8 10
16 Bag Gaden Johannes Nielssøn Forhuuset beklædt med Bord og rødt mahlet, 24 Alen langt, og  16 Alen bredt, derudi 2de Wærelser, med 2de Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsten samt en Boed. Taget tækket med Steen 152.4 150
17 Bag Gaden Tellev Madssøn Forhuuset, 16 Alen langt, 10 Alen  bredt, derudi 2de Wærelser med 2de Jern Kakkelovner, og Kiøkken med Skorsten. Huuset udvendig klædt med Bord og Taget tækket med Steen 63.5 120
Bag Gaden Tellev Madssøn b: Baghuuset, 11 Alen langt, 9 Alen bredt, derudi Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn, samt en Boed 39.3 30
18 Bag Gaden Karen Kiersten Jørgensdatter Datter Huuset 19 Alen langt, 15 Alen bredt, derudi 3de Wærelser med 3de Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsten 113.1 80
19 Bag Gaden Lars Jenssøn Asch Huuset 15 Alen langt, 10 Alen bredt, derudi 2de Wærelser med en Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsten 59.5 50
20 Buegaard Gaden Hr Oberste Friderich Otto von Rappe a: Forhuuset 35 Alen langt, 20 Alen bredt, udvændig klædt med Bord og Rødt mahlet, 2 Etage høyt, , udi underste Etage er 6 Wærelser med 4 Jern Kakkelovner og og 2de af Wærelserne med Voxduug betrokne, saa er og Kiøkken med Skorsten. Udi øverste Etage er 6 Wærelser med 4 Jern Kakkelovner og en Camin af Steen med Jern Dør, samt under Bygningen 4 Kieldere 277.8 1800
Buegaard Gaden Hr Oberste Friderich Otto von Rappe b: Et Siidehuus Sønden for Forhuuset, 40 Alen langt, 9 Alen bredt, derudi Hæste- og Koe-Stald, 2de Boeder, og 2de Kammer med en Jern Kakkelovn; ovenpaa denne Bygninger Korn Lofter 142.9 150
Buegaard Gaden Hr Oberste Friderich Otto von Rappe c: Et Sidehuuset Norden for Forhuuset 40 Alen langt,  9 Alen bredt, udvendig klæd med med Bord og Rødt mahlet, derudi Bryggerhuus med Skorsteeen og 2de Bagerovner, samt indmuuret Brygger Kiedel og fte Boeder der oven paa Korn Loftet 142.9 200
Buegaard Gaden Hr Oberste Friderich Otto von Rappe d: Baghuuset opført av BindingsWerk, beklædt med Bord 36 Alen langt, 10 Alen bredt, hvorudi er 2de Skuur, hvoraf det ene til Wogn Remisse, derforuden et Wærelse, paa … heri en Stue 142.9 80
Buegaard Gaden Hr Oberste Friderich Otto von Rappe Paa Vestre … Berg [?] Huus er Huus Tag af Bord men Forhuusets Tag er er tækket med blaa Glaseret Tag Steen, Sidebygningen døkket med Røed Steen.
Buegaard Gaden Hr Oberste Friderich Otto von Rappe e: Stachet Værk til … indhegning 140 Alen 100
Buegaard Gaden Hr Oberste Friderich Otto von Rappe f: PlankeWerk til Tomtens Indhenging 45 Alen 20
Buegaard Gaden Hr Oberste Friderich Otto von Rappe En Søebod, som … ved forrige Taxation er nedtagen og bortflyttet fra disse Bygninger
21 Buegaard Gaden Jens Holk a: Forhuuset 15 Alen langt, 14 1/2 Alen bredt, beklædt med ord og Røed Mahlet, derudi er 3de Wærelser med 3 Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsten 86.3 100
Buegaard Gaden Jens Holk b: Een Tilbygning paa Nordre Siide af Forhuuset 19 Alen langt, 9 Alen bredt, udvændig beklæd med Bord og Rød Mahlet, derudi Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn og indmuret Kobber Brygger Kiedel, samt 2de Kammer med en Jern Kakkelovn 67.9 50
Buegaard Gaden Jens Holk c: Bag Huuset 28 Alen langt, 8 Alen bredt, hvorudi er 3de Boeder og et Kammer 88.9 20
Buegaard Gaden Jens Holk Tagene paa benævnte Huus er tækket med Steen
Buegaard Gaden Jens Holk Det udi forrige Taxationsforetning beskrevne Planke Wærk er forfalden
22 Buegaard Gaden Klokker Mogens Steen a: For Huuset 18 Alen langt, 18 alen bredt,  2 Etage høyt, i nederste Etage er 3de Wærelser med 3de Jern Kakkelovner, og Kiøkken med Skorsteen. Udi øverste Etage er 2de Wærelser med en Jern Kakkelovn. Taget er Tækket med Steen 128.6 150
Buegaard Gaden Klokker Mogens Steen b: Bag Huuset 25 Alen langt, 8 1/2 Alen bredt, derudi Brygger Huus med Skorsteen og Bagerovn samt Koe-Stald 84.3 20
Buegaard Gaden Klokker Mogens Steen c: Planke Wærk, 100 Alen, brøstfældig 10
23 Bag Gaden Lars Borresøn Huuset 15 Alen langt, 15 Alen bredt, derudi Stue med Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn 89.3 75
Bag Gaden Lars Borresøn Planke Wærk 50 Alen 5
24 Bag Gaden Monsr Bent Lindberg a: Forhuuset 17 1/2 Alen langt, 14 Alen bredt, 2de Etage bredt, udi underste 2de Wærelser med  2de Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen og en Boed,  udi øverste Etage er 4 Wærelser med 2de Jern Kakkelovner 97.2 200
Bag Gaden Monsr Bent Lindberg b: Een Kielder paa Nordre Ende af Forhuuset, 6 Alen lang, 6 Alen bred 14.3 20
Bag Gaden Monsr Bent Lindberg c: Siide Huuset paa Westre Kant, 19 Alen langt, 10 Alen bredt, derudi Bryggerhuus med Skorsten og 2de Bager Ovner et Kammers med Jern Kakkelovn samt en Boed 75.4 50
Bag Gaden Monsr Bent Lindberg d: Baghuuset 15 Alen langt, 8 Alen bredt, derudi Koe Stald og en Boed 47.6 30
Bag Gaden Monsr Bent Lindberg e: Stakket Wærk til Gaardens og Havens Indhægning 50 Alen 20
Bag Gaden Monsr Bent Lindberg f: PlankeWerk 80 Alen 0.0 10
25 Bag Gaden Mad: Kirstine, Sal. Hans Christenssøns a: Forhuuset udvændig klæd med Bord og Rødt Mahlet 25 1/2 Alen langt, 15 Alen bredt, derudi 4 Wærelser med 4 Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen 151.8 470
Bag Gaden Mad: Kirstine, Sal. Hans Christenssøns b: Et Karnap eller Svale paa fremre [?] Siden af Forhuset, 7 Alen langt, 7 Alen bredt, klædt og Rød mahlet, … Kammer 19.4 30
Bag Gaden Mad: Kirstine, Sal. Hans Christenssøns c: Een Tilbygning paa Søndre Siide  af Forhuuset 2 Etage Høy, 11 1/2 Alen 10 Alen bred, derudi i underste Etage een Boed og ovenpaa er et Wærelse 45.6 100
Bag Gaden Mad: Kirstine, Sal. Hans Christenssøns d: Et Sliide Huus paa Nordre Siide 25 Alen langt, 16 1/2 Alen bredt, 2 Etage høyt, i underste er 2de Boeder og i øverste 2de Lofter og et Wærelse med Jern Kakkelovn 163.7 150
Bag Gaden Mad: Kirstine, Sal. Hans Christenssøns e: Et Siide Huus paa Søndre Siide, af Bord og Bindings Wærk, 16 Alen langt, 12 Alen bredt 76.2 30
Bag Gaden Mad: Kirstine, Sal. Hans Christenssøns f: Baghuuset 28 Alen langt, 13 Alen bredt , derudi Bryggerhuus med Skorstenog Bagerovn, samt indmuuret Kobber Bryggeer Kiedel, et Kammer med Jern Kakkelovn og en Boed samt Koe Stald 144.5 200
Bag Gaden Mad: Kirstine, Sal. Hans Christenssøns g: Planke Wærk til Havens Indhegning 110 Alen 20
Bag Gaden Mad: Kirstine, Sal. Hans Christenssøns Tagene paa før benævnte Bygninger er tækket med Steen
26 Østre Gade Mad: Kirstine, Sal. Hans Christenssøns Enke a: Forhuuset 14 Alen langt, 14 Alen bredt og 2 Etage høyt, i underste er 2de Wærelser og Kiøkken; men Skorsteenen nedfalden, og i øverste  er 2de Wærelser, der alt er forfalden 77.8 20
Østre Gade Mad: Kirstine, Sal. Hans Christenssøns Enke b: Siidehuuset paa Wester Kant af Forhuuset, 13 Alen langt, 10 Alen bredt, derudi 2de Wærelser; men ubrugelige 51.6 10
Østre Gade Mad: Kirstine, Sal. Hans Christenssøns Enke Planke Wærk tæt ved dette Huus er gandsche nedfalden
27 Østre Gade Jacob Pedersen Lindgaard Forhuuset 15 Alen langt, 12 Alen bredt, derudi 2de Wærelser med 2de Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen, samt ovenpaa Loftet et indrdet Wærelse 71.4 80
Østre Gade Jacob Pedersen Lindgaard b: Et Baghuus 11 Alen langt, 7 Alen bredt, derudi Koe Stald 30.6 10
Østre Gade Jacob Pedersen Lindgaard c: Planke Wærk, 60 Alen 10
28 Østre Gade Tarald Jenssøn, beboes af Hans Taraldssøn Huuset 13 Alen langt, 11 Alen bredt, derudi Stue med Jern Kakkelovnog Kiøkken med Skorsteen. Dette Huus meget brøstfældig 56.8 20
29 Østre Gade Thor Hanssøn a: Forhuuset 12 Alen langt, 10 Alen bredt, derudi 2 Wærelser med een Jern Kakkelovn,  og Kiøkken med Skorstenog Bagerovn. Wed Nordre Ende af Forhuuset er tilbygget et Wærelse med Jern Kakkelovn, 6 1/2 Alen langt, 6 Alen bredt 47.6 90
Østre Gade Thor Hanssøn Tilbygget alene 15.5
Østre Gade Thor Hanssøn b: Een Bygning af Tømmer, gammel og brøstfældig, 10 Alen lang og 5 Alen bred, derudi en Koe Stald . Forhuusets Tag er tækket med Steen 19.8 10
30 Østre Gade Mats Hanssøn Huuset 13 Alen langt, 16 1/2 Alen bredt, derudi 2de Wærelser med en Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen 85.1 60
31 Østre Gade Christopher Weyers Enke Huuset 13 Alen langt, 15 Alen bredt, derudi Skuur, et Kammer og et Kiøkken. Dette Huus gammelt og Brøstfældig 77.4 30
32 Østre Gade Dito a: Forhuuset klæd med Bord og grønt mahlet 15 Alen langt, 18 Alen bredt, derudi 3de Wærelsermed 3de Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsten samt Bryggerhuus med Skorsteen, Bagerovn og indmuuret Kobber Brygge Kiedel. Wed Nordre Ende af dette Huus er tilbygget et Wærelse, med Bord beklæd, og rød mahlet, 7 Alen langt, 9 Alen bredt, derudi een Jern Kakkelovn 107.2 250
Østre Gade Dito b: Siidehuuset 13 Alen langt, 10 Alen bredt, klæd med Bord, og Rød mahlet, 2 Etage høyt. Udi underste Etageer 2de Boeder og i øverste er 2de Wærelser med en Jern Kakkelovn 51.6 90
Østre Gade Dito c: Een Bygning paa Østre Siide, 10 Alen lang, 9 Alen bred, derudi Kammer med Jern Kakkelovn og een Boed 35.7 30
Østre Gade Dito d: Siidehuuset paa Søndre Kant, 14 Alen langt, 6 1/2 bredt, derudi Koe Stald og et Skuur 36.1 15
Østre Gade Dito e: Stakett Wærk om Gaarden 20 Alen 5
Østre Gade Dito Planke wærk 60 Alen 10
33 Østre Gade Salig Anders Mørchs Enke, beboes af Allexander Mørch Huuset 19 Alen langt, 15 Alen bredt, derudi 4te Wærelser med en Jern Kakkelovn, og Kiøkken med Skorsten. PaaTaget er Steene. Planke Wærket aldeles forfalden 113.1 80
34 Østre Gade Wilhelm With a: Forhuuset 18 Alen langt, 15 Alen bredt, , udvændig klæd med Bord og Gul mahlet, derudi 4te Wærelser med 3de Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsten, saa og oven paa Loftet et indredet Wærelse 107.2 250
Østre Gade Wilhelm With b: Siidehuset paa Søndre Kant, 28 Alen langt12 Alen bredt, ligeledes klæd med Bord og Gul mahlet, 2 Etage høyt, i underste er Bryggerhuus med Skorsten og Bagerovn. I øverse Etage er 2 Wærelser med en Jern Kakkelovn, samt ved Bygningen en muuret Kielder 133.4 100
Østre Gade Wilhelm With c: Een Bygning paa Nord Siiden 11 Alen lang 10 Alen bred, derudi 2 boeder 43.7 20
Østre Gade Wilhelm With Stakett Wærk til Gaardens indhegning 45 Alen 10
Østre Gade Wilhelm With Planke Werk 150 Alen 20
35 Westre Gade Christopher Thue a: Forhuuset 14 Alen langt, 13 Alen bredt, derudi 2de Wærelser med 2de Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsten og Bagerovn. Taget tækket med Steen. Paa Vestre Siide af Forhuuset er tilbygget Kammer , 10 Alen langt, 6 Alen bredt,  alt i god Stand 72.2 175
Westre Gade Christopher Thue Kammeret alene 23.8
Westre Gade Christopher Thue b: Et Baghuus 9 Alen langt, 5 Alen bredt, derudi Koe Stald 17.9 20
Westre Gade Christopher Thue c: 40 Alen Plante Wærk 5
36 Westre Gade Søren Lorents Christensøn Huuset 14 Alen langt, 10 Alen bredt, 2 Etage høyt, i underste Etage er 2de Wærelser med en Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. I øverste Etage er Loftsrum. Taget tækket med Steen. 55.6 90
Westre Gade Søren Lorents Christensøn by Een Tilbygning paa Nordre Siide 10 Alen lang, 5 alen bred 19.8 10
37 Westre Gade Christopher Thue, beboes af Andreas Madssøn Huuset, 14 Alen langt, 10 Alen bredt, derudi Stue med Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn 55.6 40
38 Westre Gade Jacob Olssøn Huuset 11 alen langt, 9 Alen bredt, derudi Stue med Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsten og Bagerovn. Under Huuset er Kielder 39.3 40
39 Westre Gade Hans Christopherssøn, beboes af Mathias Nicolaisen Huuset 13 Alen langt, 13 Alen bredt, derudi Stue med Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen 67.1 40
40 Westre Gade Niels Jacobssøns Enke Huuset saa gammelt  og brøstfældigt at det er ubeboelig, altsaa ikke kan andsættes til nogen Wærdie
41 Westre Gade Jacob Amundssøn Huuset 17 Alen langt, 15 Alen bredt, derudi 2de Wærelser med 2de Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsten 101.2 40
42 Westre Gade Christian Giertssøn a: Forhuuset  2 Eetage høyt, 13 Alen langt, 12 Alen bredt, i underste Etage  er 2de Wærelser med en Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, og i øverste Etage 2e Wærelser 61.9 80
Westre Gade Christian Giertssøn b: Eet Skuur paa Nordre Siide, 11 Alen langt, 6 Alen bredt 26.2 5
Westre Gade Christian Giertssøn c: Een Smidie paa Sønder Siide 13 Alen lang, 10 Alen bred 51.6 40
Westre Gade Christian Giertssøn d: Een bygning paa Vestre Siide af Forhuuset, 17 Alen lang, 10 1/2 Alen bred, derudi  Lade og Koe Stald 70.8 20
Westre Gade Christian Giertssøn e: Planke Werk, gammelt og brøstfældig 110 Alen 5
43 Westre Gade Madame Salig Kielmans a: Forhuuset 15 1/2 Alen langt, 14 Alen bredt, udvædnig beklædt med Bord og Gul mahlet, 2 Etage høyt. Udi underste Etage er 3de Wærelser med 3de Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen . Wed tilgangen af Forhuuset er et tilbygget Carnap, 8 Alen langt, 6 Alen bredt, derudi er et over og et under Wærelse. Udi Forhuusets øverste Etage er 2de Wærelser og under Bygningen Kiælder.Nok er ved dette Forhuus een tilbygning, 15 Alen lang, 5 Alen bred, derudi 2de Wærelser. Taget paa disse Bygninger er tækket med Steen 86.1 400
Westre Gade Madame Salig Kielmans Carnappet alene 19.1
Westre Gade Madame Salig Kielmans Tilbygget alene 29.8
Westre Gade Madame Salig Kielmans b: Een udi forrige Taxations Forretning beskreven Bygning, hvorudi var Bryggerhuus med …, er afbrændt og endnu ikke opbygd
Westre Gade Madame Salig Kielmans c: Et Baghuus af Bord og Bindingswerk, 19 Alen langt, 7 1/2 Alen bredt, derudi en Boed og tvende Skuurer 56.6 40
Westre Gade Madame Salig Kielmans d: Stakett Werk om Gaarden 50 alen 20
Westre Gade Madame Salig Kielmans e: Planke Werk til Gaardens Indhægning 135 Alen 20
44 Westre Gade Laers Jenssøn, ham tilfalden ved Arv efter Margaretha og Maria Magdalena Laersdøttre Huuset 20 Alen langt, 18 Alen bredt, derudi 4 Wærelser med 3de Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteenog Bagerovn samt under Huuset Kiælder 142.9 100
Westre Gade Laers Jenssøn, ham tilfalden ved Arv efter Margaretha og Maria Magdalena Laersdøttre De øvrige i forrige Taxations Forretning  beskrevne Bygninger tillige med Planke Werket af Ælde nedfalne
45 Westre Gade Margarethe Laersdatter beboes af Ingeborg Marie Pedersdatter Huuset 8 Alen langt, 11 Alen bredt, derudi Stue med Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen, brøstfældig 34.9 10
46 Westre Gade Michel Nielssøn Huuse klæd med Bord 13 Alen langt, 13 Alen bredt, derudi 2de Wærelser med en Jern-Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, gammelt 67.1 30
47 Westre Gade Peder Siulssøn Huuset af ælde nedfalden altsaa udgaaer sammes summer
48 Westre Gade Peder Olssøn Huuset 13 Alen langt, 12 Alen bredt, derudi Stue med Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, brøstfældig 61.9 60
49 Buegaard Gaden Sr Clemet Michelssøn a: Forhuuset 18 Alen langt, 24 Alen bredt, klædt udvændig med Bord og Rødt mahlet, 2 Etage høyt, i underste Etage 4 Wærelser med 4 Jern Kakkelovner, samt Kiøkken med Skorsteen og i øverste Etage 5 Wærelser med 4 Jern Kakkelovner, samt under Huuset Kielder 171.5 700
Buegaard Gaden Sr Clemet Michelssøn b: Eet Side Huus 45 Alen langt, 10 Alen bredt, ligeledes 2 Etager høyt, udi underste Etagie er Bryggerhuus med Skorsteen og indmuuret Kobber Kiedel, et Kammer med Jern Kakkelovn og 3de Boeder samt Koe-Stald, saa og i øverste Etagie Lofts Rum 178.6 200
Buegaard Gaden Sr Clemet Michelssøn c: Een Søebod , Østen for Forhuuset, 15 Alen langt, 7 Alen bredt 41.7 30
Buegaard Gaden Sr Clemet Michelssøn d: Stakett -Wærk omkring Gaarden og Haven 40 Alen 20
Buegaard Gaden Sr Clemet Michelssøn e: Planke Wærk 250 Alen 50
50 Buegaard Gaden Engvold Pederssøn a: Forhuuset  2 Etage høyt, beklæd med Bordog Rødt malet, 15 1/2 Alen langt, 14 1/2 Alen bredt, i underste Etage er 3de Wærelser med 2de Jern Kakkelovner samt Kiøkken med Skorsteen, udi øverste Etagie er 4 Wærelser med Jern Kakkelovn samt under Bygningen 2de Kieldere 89.2 150
Buegaard Gaden Engvold Pederssøn b: Een Tilbygning paa Nordre Siide 14 Alen lang, 8 Alen bred derudi et Wærelse med Jern Kakkelovn og Bryggerhuus med Skorsteenog Bagerovn 44.5 40
Buegaard Gaden Engvold Pederssøn c: Een Tilbygning paa Westre Siide 6 Alen lang, 6 Alen bred, derudi en boed 14.3 10
Buegaard Gaden Engvold Pederssøn d: Baghuuset 1 Alen langt, 10 Alen bredt, derudi Weed Skuur 43.7 10
Buegaard Gaden Engvold Pederssøn e: Siidehuset 18 1/2 Alen langt, 11 Alen bredt, derudi 2de over og 2de under Boeder, samt Fæe-Huus, gammelt og brøstfældig 80.8 30
Buegaard Gaden Engvold Pederssøn Planke Wærk 250 Alen, gammelt 10
… Forestaaende af Dagen forløben; thi udsættes Forretningen til i Morgen, da … foretages
Paafølgende 15 Hujus blev med denne Forretning saaledes continueret
51 Buegaard Gaden Niels Carstensøn Huuset beklæd med Bord, 18 Alen langt, 10 Alen bredt, derudi 2de Wærelser med 2de Jern Kakkelovner og Kiøkken med med Skorsteen og Bryggerhuus med Skorsten og Bagerovn 71.4 50
52 Buegaard Gaden Andreas Giertssøn Huuset 23 Alen langt, 11 Alen bredt, derudi 3de Wærelser med 2de Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen samt Brygerhuus med Skorsteen og Bagerovn. Under Huuset er Kiælder og Taget tækket med Steen. … … paa den Westre Siide meget brøst-fældig og Huuset i … … 100.4 80
Buegaard Gaden Andreas Giertssøn b: Een Smide paa Wester Siide i Gaarden, 12 Alen lang, 8 1/2 Alen bred, med Steen Tag 40.5 40
Buegaard Gaden Andreas Giertssøn Den ved forrige Taxations-Forretning beskrevne Koe-Stald og Planke Wærk er aldeles forraadnet saa samme ikke kan andsættes for nogen Wærdie
53 Buegaard Gaden Frue Obristelieutenantinde Duus a: Forhuuset 21 1/2 Alen langt, 14 1/2 Alen bredt, 2 Etage høyt, udi underste Etage er 3 Wærelser med 3de Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen, i øverste Etage er 4 Wærelser med en Jern Kakkelovn, under denne Bygning er Kiælder 71.9 530
Buegaard Gaden Frue Obristelieutenantinde Duus b: Een Tilbygning paa Wester Siide af Forhuuset 14 1/2 Alen lang, 6 Alen bred, , derudi Bryggerhuus med Skorsten og Bagerovn. Paa dise 2de Bygninger er Tagene med Steen belagt 34.5 30
Buegaard Gaden Frue Obristelieutenantinde Duus c: Een Bygning paa Wester Siide af Forhuuset, opsat af Bindings Wærk, beklæd med Bord, 21 Alen lang, 4 Alen bred, til … Skuur. Taget … paa af Bord 33.3 10
Buegaard Gaden Frue Obristelieutenantinde Duus d: Et Veede Skuur paa Øster Siide af Forhuuset, af Bindings Wærk beklæd med Bord, og Bord Tag, 32 Alen lang, 4 1/2 Alen bred, gammelt 57.2 10
Buegaard Gaden Frue Obristelieutenantinde Duus e: Baghuuset 26 Alen langt, 10 Alen bredt, opført af Tømmer og Taget belagt med Steen, derudi Hæstestald 103.2 100
Buegaard Gaden Frue Obristelieutenantinde Duus f: Et Veede Skuur pa Wester Siide af Baghuuset, a Bindings Wærk  og Bord, 10 Alen langt, 5 Alen bredt 19.8 5
Buegaard Gaden Frue Obristelieutenantinde Duus g: Planke Wærk til Gaards Rummets og havens indhægning, bestaar af 115 Alen, men gammelt og brøstfældig 15
54 Buegaard Gaden Niels Christopherssøns Enke, beboes af Dorthe Berg Huuset 11 1/2 Alen langt, 9 Alen bredt, derudi Stue med  Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen, gammelt og brøstfældigt 41.1 10
55 Buegaard Gaden Mathias Andersen, beboes af Mathias Mathiæssøn Huuset 11 Alen langt, 9 1/2 Alen bredt, derudi Kiøkken med Skorsteen og Stue med jern Kakkelovn. Wed øster Ende af dette Huus er et tilbygget Kammer, 6 1/2 Alen langt, 7 Alen bredt 41.5 45
Buegaard Gaden Mathias Andersen, beboes af Mathias Mathiæssøn Tilbygget alene 18.1
Buegaard Gaden Mathias Andersen, beboes af Mathias Mathiæssøn b: Eet tilbygget Skuur, 10 Alen langt, 5 Alen bredt 19.8 5
56 Buegaard Gaden Hans Carstenssøns Enke Huuset bestaaer af bestaaer af 3de Wægge, som er tilbygget Asbiørn Salvessøns Huus paa Øster Siide, 7 1/2 Alen langt, 8 Alen bredt, derudi Stue med Skorsteen  23.8 10
57 Buegaard Gaden Asbiørn Salvessøn a: Forhuuset 11 Alen lang, 8 Alen bred, derudi Stue med Jern Kakkelovn, og Kiøkken med Skorsteen 34.9 30
Buegaard Gaden Asbiørn Salvessøn b: Paa Vestre Ende af Forhuuset en Bygning af Tømmer, 10 Alen lang, 12 Alen bred, deerudi Stue og Kiøkken med Skorstein. Tagene paa disse 2 Byginger er tækket med Steen 47.6 40
Buegaard Gaden Asbiørn Salvessøn c: Eet Skuur af Tømmer og Bindings Wærk, 12 Alen langt, 8 Alen bredt 38.1 10
58 Buegaard Gaden Johannes Gresberg Huuset 13 1/2 Alen Langt, 11 Alen bredt, derudi 2de Wærelser med en Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen, saa og 2de uindredede Værelser. Dette huus er saa Brøstfældigt at det fast er ubeboelig, altsaa ikke kan andsættes høyere end 10 RD 58.9 10
59 Buegaard Gaden Simon Carstenssøn Huuset 14 Alen langt, 10 1/2 Alen bredt, derudi 2de Værelser med en Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, samt ved Æstre Ende af Forhuuset tilbygget Skuur 10 1/2 Alen langt, 5 Alen bredt 58.3 40
Buegaard Gaden Simon Carstenssøn Tilbygget alene 20.8
60 Buegaard Gaden Enken Anne Elisabeth Jensdatter, beboes af Peter Gresberg Huuset 18 alen langt, 12 Alen langt, derudi 2de  Wærelser med en Jern Kakkelovn, og Kiøkken med Skorsteen. Det ved forrige Taxations Forretning beskrevne Kammer og Planke Wærk er nedreven 85.7 80
61 Buegaard Gaden Anders Jonssøns Enke a: Forhuuset 18 Alen langt, 18 Alen bredt, derudi 3de Wærelser med 2de Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen samt Bryggerhuus med indmuuret Kobber Kiedel og Bagerovn 128.6 100
Buegaard Gaden Anders Jonssøns Enke b: Een Boed paa Øster Siiden, 8 Alen lang, 5 Alen bred 15.9 5
Buegaard Gaden Anders Jonssøns Enke c: Eet lide Huus Øster for Forhuuset, 11 Alen langt, 7 Alen bredt, derudi en Koe Stald 30.6 30
Buegaard Gaden Anders Jonssøns Enke d: Eet Skuur paa Nordre Siide af Forhuuset 15 Alen langt, 4 Alen bredt 23.8 5
Buegaard Gaden Anders Jonssøns Enke e: Planke Wærk 125 Alen, gammelt og brøstfældigt 10
62 Buegaard Gaden Morten Torgerssøn Huuset 9 alen langt, 8 Alen bredt, derudi Stue med Jern Kakkelovn  og Kiøkken med Skorsteen 28.6 40
63 Buegaard Gaden Idde Henrichsdatter, beboes af Anders Erichssøn Huuset 11 Alen langt, 9 alen bredt, derudi Stue med Skorsteen, brøstfældig 39.3 10
64 Buegaard Gaden Anders Jenssøn, beboes af Mathias Gielstad Huuset 16 Alen langt, 10 Alen bredt, derudi Stue med Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen, dette Huus meget brøstfældig 63.5 10
65 Buegaard Gaden Sr Johannes Mørch Een Bygning 11 1/2 Alen lang, 9 Alen bred, derudi Lascher og en Stald 41.1 20
66 Buegaard Gaden Henric Christenssøn Oslebak Huuset beklæd med Bord, 22 Alen langt, 12 Alen bredt, derudi 4 Wærelser med 2 Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn for 104.8 95
Buegaard Gaden Henric Christenssøn Oslebak b: Planke Wærk til Havens Indhægning 40 Alen 5
67 Buegaard Gaden Ole Knudssøn, beboes af Jonas Forsberg Huuset 10 Alen langt, 7 Alen langt, derudi Stue med Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen, gammelt og Brøstfældig 27.8 10
68 Buegaard Gaden Anders Gunderssøn Huuset 13 Alen langt 9 Alen bredt, derudi Stue med jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, saa og ved Huusets Nordre Ende et tilbygget Andfang, 10 Alen langt, 18 Alen bredt, derudi et Kammer med Jern Kakkelovn. Taget tækket med Steen. Planke Wærket forfalden 46.4 50
Buegaard Gaden Anders Gunderssøn Tilbygget alene 71.4
69 Buegaard Gaden Lars Christenssøn Wadbinder a: Forhuuset 13 1/2 Alen langt, 10 Alen bredt, derudi 2de Wærelser med 2de Jern Kakkelovner, samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, Taget tækket med Steen, gammelt 53.6 40
Buegaard Gaden Lars Christenssøn Wadbinder b: Eet Fæhuus 5 1/2 Alen langt, 8 Alen bredt, med … Tag 17.5 5
Buegaard Gaden Lars Christenssøn Wadbinder c: Een Bygning af Bindings Wærk 14 1/2 Alen langt, 8 Alen bred, gammel og brøstfældig 46.0 5
Buegaard Gaden Lars Christenssøn Wadbinder d: Planke Verk 28 Favner, brøstfældig 5