Prester

Notatene om prester bygger på og, langt på vei,  gjengir Lorens Berg, slik han forteller i bygdeboken. For de første prestene er dette eneste kilde, men eftersom århundredene passerer er det lettere å finne annet materiale.

Før 1345    Olav  
Ca. 1345    Borgar Torgeirsson
1350-1380 Aslak
1350-1380 Torald
1350-1380 Trond
1450-1480 Jakob Jenssøn
1480-1510 Nils Pederssøn
1510-1525 Truls Svenssøn
1530-1545 Per Tygessøn
1560-1567 Torulf (Kapellan?)
1567–1626 Peder Vemundssøn
1833-1846 Peder Pavels