Prest 5 Trond

«Trond. Da Trond sang paa Sande» fik Prestebordet som gave en part i Vestre Stange, hetter det i et brev[i]».


[i] Berg, Lorens: Sandeherred: en bygdebok: historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; Kristiania: I kommission hos Norli, 1918, p 122, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001