Navneliste

Som annet materiale her, er det ennå ikke fullstendig – og kommer vel aldri til å bli det.
Men nå er det konstruert en liste over de individene som er dokumentert, ordnet alfabetisk efter fornavn.
Samme materiale som i årstalls-listen, men altså en annen inngang.