00000000 example@mail.com
01 Oct 2018
  • By Tore Svenning
  • No Comments

Peder Pavels i Middelhavet

Mye av Peder Pavels’ dagbog fra toktet i Middelhavet er lagt ut. Denne avskriften er tatt av en annen avskrift, som man kan finne i Pierre Pomeau Flor’s «Om Sandeherreds kald : nogle notiser nedskrevne af Peter Flor i 1774», der det finnes mer materiale om andre forhold, enn dem tittelen antyder: se side 24 […]