Peder Pavels i Middelhavet

Mye av Peder Pavels’ dagbog fra toktet i Middelhavet er lagt ut.

Denne avskriften er tatt av en annen avskrift, som man kan finne i Pierre Pomeau Flor’s «Om Sandeherreds kald : nogle notiser nedskrevne af Peter Flor i 1774», der det finnes mer materiale om andre forhold, enn dem tittelen antyder: se side 24 og fremover.

Strukturen er et påfunn fra undertegnede – for å gjøre det en anelse lettere å lese.

Efterhvert skal mer materiale legges til, basert på den håndskrevne dagboken som sådan – det er langsomt arbeid.

Men inntil videre – god fornøyelse!