Huseiere

En taksering av bygninger i Sandefjord fra 1765 gjør det mulig å se hvem som eiet hva, og hva bygningene bestod i. Dette er lagt ut.

 

I tillegg er det lagt ut en avskrift av en beskrivelse av byens gatenett slik man finner det i Knut Hougens historie.

Redere og parts-redere

Da er det lagt ut en liste over folk som selv var redere, eller hadde parter i skip og rederier: de to kategoriene gikk over i hverandre.

Listen er langt på vei  basert på informasjon man kan finne her: http://www.slektsdata.no/Seilskuter.pdf

Noen av navnene er knytt til informasjon som allerede finnes – men mye gjenstår.