Folketellinger og manntal

Arbeidet med å legge ut informasjon om de som er nevnt i folketellinger og mantall er påbegynt, men ikke fullført.
Det vil komme efter hvert, for av rent praktiske grunner var det best å legge ut hele navnelisten først, og så finne frem informasjon og knytte den sammen med navnene litt efter litt.
Watch this space, med andre ord.

Yrker

Flertallet av mennesker i Norge på 1700- og 1800-tallet var jordbrukere: enten de var bønder, husmenn, eller løsarbeidere så var de nesten alle sammen knyttet til landbruket.
For samtiden var det såpass selvfølgelig at det var nærmest usynlig: det var ikke noen grunn til å angi noe yrke.
Likevel er det et lite mindretall mennesker som faktisk hadde et annet utkomme, og det ble ofte notert. 
Derfor er det lagt til en liste over mennesker som hadde et annet yrke enn jordbruk, og som var knyttet til Sandefjord.
Listen er sikkert ikke fullstendig – men den viser i det minste hvor stor variasjon det var – og hvor forbløffende mange skomakere man hadde her omkring.