00000000 example@mail.com
09 Nov 2018
  • By Tore Svenning
  • No Comments

1825

Det er en del igjen å gjøre, men en liten begynnelse er det nå på 1825-tellingen. Mye er produsert, men det gjenstår å sørge for at navn og dokumenter stemmer overens – men litt efter litt skal også denne listen befolkes!