1825

Det er en del igjen å gjøre, men en liten begynnelse er det nå på 1825-tellingen.

Mye er produsert, men det gjenstår å sørge for at navn og dokumenter stemmer overens – men litt efter litt skal også denne listen befolkes!