00000000 example@mail.com
02 Nov 2019
  • By Tore Svenning
  • No Comments

Sandefjord – beskrivelse fra første halvdel av 1820-årende

Her fra Jens Krafts Topografisk-Statistiske beskrivelse av Norge, utgitt gjennom mange år. Den teksten som følger er fra rundt 1822, og vil bli flyttet herifra til et bedre sted på siden – før eller senere.   “3. Sandefjord.             Dette Ladested ligger i Sandeherreds Sogn, paa en aaben rummelig Slette, ved Bunden af den 1 […]