1825

Det er en del igjen å gjøre, men en liten begynnelse er det nå på 1825-tellingen.

Mye er produsert, men det gjenstår å sørge for at navn og dokumenter stemmer overens – men litt efter litt skal også denne listen befolkes!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.