Folketellinger og manntal

Arbeidet med å legge ut informasjon om de som er nevnt i folketellinger og mantall er påbegynt, men ikke fullført.
Det vil komme efter hvert, for av rent praktiske grunner var det best å legge ut hele navnelisten først, og så finne frem informasjon og knytte den sammen med navnene litt efter litt.
Watch this space, med andre ord.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.