Mary Wollstonecraft – Mary Wollstonecraft, mor til forfatteren av Frankenstein – hadde en kjæreste / samboer som ble Mary den yngres far, og disse to oppholdt seg i Paris under den franske revolusjon, eller dens senere faser. Denne kjæresten, som var en amerikansk forretningsmann, hadde interesser i skipsfart, og ett av fartøyene hans kom på avveie på en reise til Østersjøen. Fordi han var opptatt på annet hold overtalte han Mary W., den eldre, til å reise til Norge og Tønsberg for å følge opp – og det gjorde hun, selv om hun fant det best å la lille-Mary bli igjen. Hun trodde det skulle bli en reise på noen få uker, men endte med å strekke seg over flere måneder. Mye av den tiden tilbrakte hun i Tønsberg og omegn, og av den grunn er det kanskje verdt å trekke ut noen avsnitt som gir en utlendings inntrykk av vår del av verdenen på midten av 1790-tallet. Det som følger kommer fra en bok hun utga efter reisen, Letters written during a short Residence in Sweden, Denmark and Norway 1795, utgitt i norsk oversettelse[i] i 1976. Disse avsnittene er bare en smakebit – det er mye å interessere seg for i boken som sådan:

[i] Wollstonecraft, Mary|Oversetter Hartun, Per A.; Min nordiske reise : beretninger fra et opphold i Sverige, Norge og Danmark 1795; 1. norske utg. Oslo : Gyldendal, 1976 Elektronisk reproduksjon [Norge] Nasjonalbiblioteket Digital 2017-03-29; Pax, 1997; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032948168