«   Nordmennene er glade i musikk, og enhver liten kirke har sitt orgel I den kirke jeg har nevnt, er der en inskripsjon som forteller at en konge, Jakob den sjette av Skottland og første av England, som kom hit med mer enn fyrstelig prakt for å ledsage sin brud hjem, stod her og overvar gudstjenesten.*
   * Inskripsjonen i Mariakirken i Tønsberg forteller at den høyvelbårne prins og lord Jakob Stuart, konge av Skottland, kom til Tønsberg på St. Martins dag den 11. november 1589, og at han følgende søndag den 16. november, 25. søndag efter treenighet, overvar gudstjenesten hvor pastor David Lentz preket over den 23. salme: «Herren er min hyrde».
   Det er kjent at kong Jakob den sjette reiste til Norge for å bli viet til prinsesse Anna, datter av Frederik den anne og søster av Christian den fjerde; og at vielsen foregikk i Oslo (nu Christiania), hvor de kongelige ble forsinket av ugunstig vind. Men at kongen under sin reise besøkte Tønsberg, ville ingen ha visst om man ikke hadde satt en innskrift til minne om besøket i denne kirke[i].
[Man må nesten legge til, at hvis Fr, Wollstonecraft hadde tatt seg tid til å besøke Sandefjord, hadde hun, på prestegården, fått beskjed om at det var i havnen der i byen at Jakob og hans følge gikk i land!]

[i] Wollstonecraft, Mary|Oversetter Hartun, Per A.; Min nordiske reise : beretninger fra et opphold i Sverige, Norge og Danmark 1795; 1. norske utg. Oslo : Gyldendal, 1976 Elektronisk reproduksjon [Norge] Nasjonalbiblioteket Digital 2017-03-29; Pax, 1997; p 57; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032948168