Beliggenhet Eier Beskrivelse Takst (daler)
Under Berget Guttorm Trulsens Huus Forhuset 17 Alen langt, 9 ½ Alen bredt, derudi en rom Stue med Jern-Kakkelovn og Kiøken med Skorsten og Bagerovn. 50
Under Berget Jacob Findsens Enkes Huus Forhuset 11 Alen langt, 7 Alen bredt, derui en Stue med Jern-Kakkelovn og Kiøken med Skorsten 20
Under Berget Anders Olsens Huus Forhuset 9 1/2 Alen langt, 7 1/2 Alen bredtherinde een Stue med Jern-Kakkelovn og Skorsten 40
Under Berget Torger Mortensens Huus Forhuset 8 Alen langt, 8 Alen bredt, bestaaende af en Stue med Skorsten. Brøstfældigt 5
Under Berget Torger Mortensens Huus Et Skuur af Bord, 6 Alen langt, 5 Alen bredt 5
Under Berget Hans Olsens eller Hr Flors Huus Forhuset 7 Alen langt, 5 Alen bredt. Herinde er en Stue med Skorsten 5
Under Berget Henrich Iversens Huus Forhuset. 11 Alen langt, 8 Alen bredt hvorudi Stue med Jern-Kakkelovn og Kiøkken med Skorsten og Bagerovn 45
Under Berget Henrich Iversens Huus Et Skuur paa Vestre Side af Tømmer 7 1/2 Alen langt og 4 Alen Bredt 5
Under Berget Ole Svendsens Huus Forhuset 10 Alen langt, 6 Alen bredt, hvorudi een Stue med Skorsten 25
Under Berget Ole Svendsens Huus Et Skuur paa Nordre Side  af Bord 7 Alen langt, 2 1/2 Alen bredt 5
Under Berget Christen Vaadbinders Enkes Huus Forhuset 7 1/2 Alen langt, 7 Alen bredt, hvorudi er een Stue med Skorsten 20
Under Berget Lars Henrichsens Huus Forhuset 12 Alen langt, 9 1/2 Alen bredt, bestaaer af een Stue med Jern-Kakkelovn og Kiøken med Skorsten og Bagerovn 40
Under Berget Jørgen Jensens Enkes Huus Forhuset 15 Alen langt, 9 Alen bredt, derudi een Stue med Jern-Kakkelovn, eet Kiøken med Skorsten og en Bod [?] 60
Under Berget Ener Pedersens Huus Forhuset 11 1/2 Alen langt, 9 Alen bredt, derudi een Stue med Skorsten 10
Under Berget Ole Jacobsens Huus Forhuset 11 Alen langt, 8 Alen bredt, hvorudi een Stue med Jern-Kakkelovn og Kiøken med Skorsten og Bagerovn 35
Under Berget Ole Jacobsens Huus Et Skuur paa Øster Side 8 Alen langt, 4 Alen bredt 5
Bag Gaden Engvold Pedersens Huus Forhuset bekædt med Bord 14 Alen langt, 11 Alen bredt, hvorudi var 3de Værelser med Jern-Kakkelovn og Kiøken med Skorsten og Bagerovn 110
Bag Gaden Engvold Pedersens Huus Baghuset paa Øst-Kanten 13 Alen langt, 7 Alen bredt, derudi en Koe-Stald og en [NN] 30
Bag Gaden Engvold Pedersens Huus Et Skuur paa den Søndre Side af Baghuset af Bord 13 Alen langt, 5 Alen bredt 5
Bag Gaden Engvold Pedersens Huus Et dito paa Nord-Siden af Bord 13 Alen langt, 5 Alen bredt 5
Bag Gaden Jacob Jensens Huus Forhuset klædt med Bord 14 1/2 Alen langt, 11 1/2 Alen bredt, derudi er 2de Værelser med 2 Jern-Kakkelovnerog Kiøken med Skorsten. Ved Husets Nordre Side er en Tilbygning 13 Alen lang, 6 Alen bred, hvorudi  er et Kammers og et Bryggerhus med Bagerovn 80
Bag Gaden Jacob Jensens Huus [Tilbygget)
Bag Gaden Jacob Jensens Huus Baghuset 10 Alen langt, 6 Alen Bredt, derudi Koe-Stald og en Lasch [?] 15
Bag Gaden Jacob Jensens Huus Plankeverket om Huset og Haven er 60 Alen 5
Bag Gaden Hr Jens Holches Huus Forhuset 17 Alen langt, 9 Alen bredt, derudi var 2de Over- og 2de Under-Værelser, alle for nærværende 100
Bag Gaden Hr Jens Holches Huus En Bygning paa Øst-Siden 12 Alen lang, 16 Alen bred, derudi en Lome [?] og en Lasch [?] 50
Bag Gaden Sr Søren Pedersens Gaard Forhuset 15 Alen langt, 21 Alen bredt, og to Etager høyt. Klædt og rødt malet. Udi underste Etage var 3de Værelser med 2 Jern-Kakkelovner, et Kiøken med Skorsten, samt under Bygningen Kielder 360
Bag Gaden Sr Søren Pedersens Gaard En Tilbygning paa Væstre Side af Forhuset 11 1/2 Alen lang, 5 Alen bred, derudi Koe-Stald og en Boe 20
Bag Gaden Sr Søren Pedersens Gaard Et Skuur af Bord og Bindingsværk 10 Alen langt, 5 Alen breddt 10
Bag Gaden Sr Søren Pedersens Gaard Plankeverket om Gaarden og Haven er 80 Alen
Bag Gaden Christian Guttormsens Huus Forhuset 16 Alen langt, 13 Alen bred, beklædt med Bord, hvorudi var 3dr Værelser med 2 Jern-Kakkelovner, Kiøken med Skorsten og en Boe 80
Bag Gaden Carl Werners Gaard Forhuset klædt med Bord og rødt malet, 25 Alen langt, 15 Alen bredt, indbefatter 4. Værelser med 2 Jern-Kakkelovner, eet Kiøken med Skorsten og Bryggerhus med Bagerovn 220
Bag Gaden Carl Werners Gaard Baghuset 10 Alen langt, 5 Alen bredt, … Koe-Staldog Lach [?] 20
Bag Gaden Carl Werners Gaard Plankeverket er 80 Alen
Bag Gaden Johannes Nielsens Huus Forhuset beklædt med Bord og rødt malet, 24 Alen langt, 16 Alen bredt, og 2 Etager høyt: udi den underste Etage er en Stue med Jern-Kakkelovn, …, eet Kiøken med Skorsten, eet Kammer, een Boe, een Koe-Stald, en Høy-Lasch, og i øverste Etage Loft-Rom 150
Bag Gaden Tellef Madsens Huus Forhuset 16 Alen langt, 10 Alen bredt, beklædt med Bord og rødt malet, derudi var 2de Værelser med 2 Jern-Kakkelovner og Kiøken med Skorsten 140
Bag Gaden Tellef Madsens Huus Baghuset 11 Alen langt, 9 Alen bredt, derudi Bryggerhuus med Bagerovn og Skorsten, samt en Boe 40
Bag Gaden Tellef Madsens Huus Et Skuur ved Søndre Ende af baghuset12 Alen langt, 9 Alen bredt 5
Bag Gaden Tellef Madsens Huus Plankeverket til Husets og Havens Indhegning 70 Alen
Bag Gaden Lars Jensens Huus Forhuset klædt med Bord, 19 Alen langt, 15 Alen bredt, hvorudi 3. Værelser med 2 Jern-Kakkelovner, Kiøkken med Skorsten, Bryggerhus med Bagerovn og en Koe-Stald 95
Bag Gaden Lars Jensens Huus Plankeverket om Huset og Haven er 60 Alen 5
Bag Gaden Ole Zachariassens Huus Forhuset klædt med Bord og rødt malet, 10 Alen langt, 15 alen bredt, derudi 2de Værelser med en Jern-Kakkelovn og Kiøken med Skorsten og Bagerovn 65
Bag Gaden Ole Zachariassens Huus Et Huus pa Nordre Side af Forhuset, af Bord, 10 Alen langt, 5 Alen bredt 5
Bugaards Gaden Sr Johannes Mørks Huus Forhuset 35 Alen langt, 20 Alen bredt, beklædt og blaat malet, 2 Etager høyt: udi underste Etage er 6 Værelser med 4 Jern-Kakkelovner, og 2de af de samme Værelser ere med Vox-Dug … bestrøkne; Saa var og Kiøken med Skorsten; Udi øverste Etage var 6 værelser med 4 Jern-Kakkelovnersamt under Bygningen … Kielder 1800
Bugaards Gaden Sr Johannes Mørks Huus Sidehuset Sønden for Forhuset 40 Alen langt, 9 Alen bredt; havende en Koe-Stald; og 2de … … , 2de Bode, 1 Jern Kakkelovn 180
Bugaards Gaden Sr Johannes Mørks Huus Sidehuset Norden for 40 Alen langt, 9 Alen bredt, derudi Bryggerhuus, med indmuret Kaaber-Kiele, 2de Bagerovne, Skorsten og 4 Boder 250
Bugaards Gaden Sr Johannes Mørks Huus Stakettverket, favnende Haven indhegnes, var 140 Alen 100
Bugaards Gaden Sr Johannes Mørks Huus En Søe-Boe 12 Alen lang, 10 Alen bred, derudi er eer eet over- og eet under-Rom 50
Bugaards Gaden Sr Johannes Mørks Huus Plankeverket til denne Boe og tilhørende … Indhegning er 45 Alen 20
Bugaards Gaden Sr Jens Holckes iboende Gaard Forhuset 15 Alen langt, 14 1/2 Alen bredt, beklædt med Bord og rødt malet, derudi var 3de Værelser med 2 Jern-Kakkelovner og Kiøken med Skorsten 210
Bugaards Gaden Sr Jens Holckes iboende Gaard En Tilbygning paa nordre Side af Forhuset 19 Alen lang, 9 Alen bred, derudi Bryggerhuus med indmuret Kaaber-Kiele, Bagerovn og Skorsten, 2 kammer med een Jern-Kakkelovn 120
Bugaards Gaden Sr Jens Holckes iboende Gaard Baghuset 28 Alen langt, 8 Alen bredt, … … 3de Bode [?] og eet Kammer 55
Bugaards Gaden Sr Jens Holckes iboende Gaard Gaard og tilhørende Have indhegnes , er 85 Alen 15
Bugaards Gaden Jacob Pedersen Lindgaards Huus Forhuset 18 Alen langt, 18 Alen bredt, 2 Etager høyt, udi Nederste Etage var 3 Værelser med 3 Jernkakkelovner og Kiøken med Skorsten; i øverste Etage 2 Værelser med een Jern-Kakkelovn 190
Bugaards Gaden Jacob Pedersen Lindgaards Huus Baghuset 25 Alen langt, 8 1/2 Alen bredt, havende et Bryggerhus med Bagerovn og Skorsten, Koe-Stald og en Boe 40
Bugaards Gaden Jacob Pedersen Lindgaards Huus Plankeverket om Gaarden og Haven er 100 Alen 20
Bag Gaden Samuel Olsens Huus Forhuset klædt og malet; 15 Alen langt, 15 Alen bredt, derudi en Stue med Jern-Kakkelovn og Kiøken med Skorsten og Bagerovn 94
Bag Gaden Samuel Olsens Huus Plankeverket om Huset og Haven er 50 Alen 6
Bag Gaden Christen Olsens Huus Forhuset 17 1/2 Alen langt, 14 Alen bredt, og 2 Etager høyt, beklædt med Bord og malet, udi underste Etage var 2 Værelser med 2 Jern-Kakkelovner, Kiøken med Skorsten og en Boe, udi øverste Etage 4 Værelser med een Jern-Kakkelovn 300
Bag Gaden Christen Olsens Huus En Kielder paa Nordre … af Forhuset, 6 Alen lang , 6 Alen bred 30
Bag Gaden Christen Olsens Huus Sidehuset paa Vestre Kant 19 Alen langt, 10 Alen bredt, derudi Bryggerhuus med 2de Bagerovner, et Kammer med Jern-Kakkelovn og een Boe 90
Bag Gaden Christen Olsens Huus Baghuset 15 Alen langt, 8 Alen bredt … Koe- og Heste-Stald 30
Bag Gaden Christen Olsens Huus Stakettverket, favnende Haven indhegnes, er 50 Alen 30
Bag Gaden Christen Olsens Huus Plankeverket, 80 Alen 20
Bag Gaden Sr Hans Christensens Huus Forhuset Klædt og rødt malet, 25 1/2 Alen langt, 15 Alen bredt, herinde var 4 Værelser med 4 Jern-Kakkelovner og Kiøken med Skorsten 630
Bag Gaden Sr Hans Christensens Huus En Carnap eller Svael paa Fremsiden av Forhuset 7 Alen lang,  7 Alen bred, klæd og rød malet … paa … Værelse 40
Bag Gaden Sr Hans Christensens Huus En Tilbygning paa Søndre Side af Forhuset, 2 Etager høy, 11 1/2 Alen lang, 10 Alen bred derudi under en Boe, og ovenpaa et Værelse 150
Bag Gaden Sr Hans Christensens Huus Nordre Sidehuus 25 Alen langt, 16 1/2 Alen bredt, 2 Etager høyt, klædt og rødt malet… i underste Etage 2 Boder og en Kielder, og i øverste 2de Lofter  og et Værelse med Jern-Kakkelovn 300
Bag Gaden Sr Hans Christensens Huus Søndre Sidehuus af Bord og Bindingsverk 16 Alen langt og 12 Alen bredt  50
Bag Gaden Sr Hans Christensens Huus Baghuset 28 Alen langt, 13 Alen bredt, klædt og malet, derinde Bryggerhuus med indmuret Kaaber-Kiele, Bagerovn, og Skorsten, et Kammers med Jern-Kakkelovn, en Boe og en Koe-Stald 300
Bag Gaden Sr Hans Christensens Huus Plankeverket til … Gaard og Husenes Indhegning er 110 Alen
Østre Gade Do Sr Sr Hans Christensens Huus Forhuset 14 Alen langt, 14 Alen bredt, 2 Etager høyt, derudi 2de Under- og Over-Værelse med een Jern-Kakkelovn og Kiøken med Skorsten 90
Østre Gade Do Sr Sr Hans Christensens Huus Sidehuset paa Vester-Kant 13 Alen langt, 1o Alen bredt, derudi Bryggerhuus og en Boe 30
Østre Gade Do Sr Sr Hans Christensens Huus Plankeverket om Huset og Haven er 150 Alen 30
Østre Gade Mr Bendt Lindbergs Gaard Forhuset beklædt med Bord, 15 Alen langt, 12 Alen bredt, derudi er 2 Værelser med 2 Jern-Kakkelovner og Kiøken med Skorsten, samt oven paa Loftet eet indredet Værelse 175
Østre Gade Mr Bendt Lindbergs Gaard Sidehuset paa Nordre Kant 11 Alen langt, 7 Alen bredt, herudi Bryggerhuus med Bagerovn og Skorsten 10
Østre Gade Mr Bendt Lindbergs Gaard Baghuset 11 Alen langt, 7 Alen bredt, derudi Koe-Stald og Love [?] 10
Østre Gade Mr Bendt Lindbergs Gaard Plankeverket om Gaarden og Haven er 60 Alen 5
Østre Gade Torger Jensens Huus Forhuset 13 Alen langt, 11 Alen bredt, derudi en Stue med Jern-Kakkelovn og Kiøken med Skorsten 57
Østre Gade Torger Jensens Huus Plankeværket om Huset og Tomten er 40 Alen 3
Østre Gade Thor Hansens iboende Huus Forhuset beklædt med Bord og rødt malet, 12 Alen langt, 10 Alen bredt, derudi 2de Værelser med Jern-Kakkelovner og Kiøken med Skorsten og Bagerovn; ved den Norder Ende  et tilbygget Værelse med Jern-Kakkelovn 6 1/2 Alen langt og 6 Alen bredt 165
Østre Gade Thor Hansens iboende Huus Tilbygget
Østre Gade Thor Hansens iboende Huus Et Skuur paa Østre Side 12 Alen langt, 5 Alen bredt, af Tømmer 10
Østre Gade Thor Hansens iboende Huus En Bygning paa Søndre Side af Forhuset 10 Alen lang, 5 Alen bred, herudi er en Koe-Stald 20
Østre Gade Thor Hansens iboende Huus Plenkeverket om Huset og Tomten er 80 Alen 5
Østre Gade Do Thor Hansens Gaard Forhuset 13 Alen langt, 16 1/2 Alen bredt, derudi 2de Værelser med een Jern-Kakkelovn, og Kiøken med Skorsten 60
Østre Gade Sr Christopher Wejers Huus Forhuset 13 Alen langt, 15 Alen bredt, derudi Stue med Jern-Kakkelovn, et Kammer og Kiøken med Skorsten 60
Østre Gade Do Sr Christopher Wejers iboende Gaard Forhuset beklædt og grønt malet, 15 Alen langt, 18 Alen bredt, derudi 3de Værelser med 3 Jern-Kakkelovner, et Kiøken med SkorstenBagerovn og indmuret Kaaber-Kiele. Ved Nordre Ende af dette Huus er tilbygget med Bord beklædt og rødmalet eet Værelse med Jern-Kakkelovn 7 Alen langt, 9 Alen bredt 340
Østre Gade Do Sr Christopher Wejers iboende Gaard Tilbygget
Østre Gade Do Sr Christopher Wejers iboende Gaard Sidehuset paa Nordre Kant 13 Alen langt, 10 Alen bredt, klædt og rødt malet, 2 Etager høyt, havnde i underste Etage … 2de Boder og i øverste en Kva [?], og et Kammer med Jern-Kakkelovn 150
Østre Gade Do Sr Christopher Wejers iboende Gaard En Bygning paa Øster Side 10 Alen Lang, 9 Alen bred, derudi Kammer med Jern-Kakkelovn og en Boe 50
Østre Gade Do Sr Christopher Wejers iboende Gaard Sidehuset paa Sønder Kant 14 Alen langt, 6 1/2 Alen bredt, er Koe-Stald og 1 Skuur [?] 30
Østre Gade Do Sr Christopher Wejers iboende Gaard Stakettverket om Gaarden 20 Alen 10
Østre Gade Do Sr Christopher Wejers iboende Gaard Plankeverket om Haven 60 Alen 20
Østre Gade Madme Sal Anders Mørks Gaard Forhuset beklædt med Bord, 19 Alen langt, 15 Alen bredt, derudi 4 Værelser med een Jern-Kakkelovn og Kiøken med Skorsten 196
Østre Gade Madme Sal Anders Mørks Gaard Plankeværket hvorved Huset og haven indhegnes er 50 Alen 4
Østre Gade Sr Wilhelm Hvidts Gaard Forhuset 18 Alen langt, 15 Alen bredt, beklædt med Bord og rødt malet, derudi ere 4 Værelser med 3de Jern-Kakkelovner, og Kiøken med Skorsten, saa og vare paa Loftet et indredet Værelse 320
Østre Gade Sr Wilhelm Hvidts Gaard Sidehuset paa Søndre Kant 28 Alen langt, 12 Alen bredt … klædt og rødt malet, 2 Etager høyt, udi underste Etage er Bryggerhuus med indmuret Kaaber-Kiele, Bagerovn og Skorsten, og i øverste Etage ere 2de Værelser med een Jern-Kakkelovn med een Jern-Kakkelovn, samt   ved Bygningen en muret Kielder. 200
Østre Gade Sr Wilhelm Hvidts Gaard En Bygning paa Nord-Siden 11 Alen Lang, 10 Alen bred, havende  … 2de Boder 30
Østre Gade Sr Wilhelm Hvidts Gaard Stakettverket hvorved denne Gaard indhegnes er 45 Alen 20
Østre Gade Sr Wilhelm Hvidts Gaard Plankeverket om Haven 150 Alen 30
Vestre Gade Christopher Thues Gaard Forhuset klædt og rødt malet, 14 Alen langt, 13 Alen bredt,  … 2de Værelser med 2 Jern-Kakkelovner og Kiøken med Bagerovn og Skorsten 165
Vestre Gade Christopher Thues Gaard Baghuset 9 Alen langt, 5 Alen bredt, derudi Koe-Stald 30
Vestre Gade Christopher Thues Gaard Plankeverket om Huset og Haven er 40 Alen 5
Vestre Gade Christen Larsens Huus Forhuset klædt med Bord 14 Alen langt, 10 Alen bredt, og 2 Etager høyt: udi underste Etage ere 2 Værelser med een Jern-Kakkelovn og Kiøken med Bagerovn og Skorsten; udi øverste Etage et Værelse og eet Lofts-Rum 140
Vestre Gade Christen Larsens Huus En Tilbygning paa Nordre Side 10 Alen lang, 5 Alen bred 10
Vestre Gade Mads Andersen Langaards Huus Forhuset klædt med Bord, 14 Alen langt, 10 Alen bredt, derudi en Stue med Jern-Kakkelovn og Kiøken med Skorsten og Bagerovn 40
Vestre Gade Mads Andersen Langaards Huus Et Kammer tilbygget paa vestre Side, 14 Alen langt 5 Alen bredt 10
Vestre Gade Jacob Olsens Huus Forhuset beklædt med Bord, 11 Alen langt, 9 Alen bredt, derudi en Stue med Jern-Kakkelovn, og Kiøkken med Bagerovn og Skorsten damt under Huset Kielder. 60
Vestre Gade Jacob Olsens Huus Plankeverket om Huset og Haven 70 Alen 10
Vestre Gade Hans Christensen Matroses Huus Forhuset 13 Alen langt, 13 Alen bredt, derudi Stue med Jern-Kakkelovn og Kiøken med Skorsten 50
Vestre Gade Niels Jacobsens Enkes Huus Forhuset, 17 Alen langt, 8 Alen bredt, Herudi er en Stue med Jern-Kakkelovn, og Kiøken med Skorsten 50
Vestre Gade Jacob Amonsens Hus Forhuset 17 Alen langt, 8 Alen bredt, herudi en Stuemed Skorsten og Bagerovn 80
Vestre Gade Christian Giertsens Huus Forhuset klædt med Bord og 2 Etager høyt, 13 Alen langt, 12 Alen bredt. Udi underste Etage ere 2de Værelser med Jern-Kakkelovn og Kiøken med Skorsten og Bagerovn; udi øverste Etage 2 Værelser 150
Vestre Gade Christian Giertsens Huus Et Skuur paa nordre Side 11 Alen langt, 6 Alen bredt 20
Vestre Gade Christian Giertsens Huus En Smidde paa søndre Side fra Forhuset 13 Alen lang, 10 Alen bred 60
Vestre Gade Christian Giertsens Huus En Bygning paa Vestre Side fra Forhuset 17 Alen lang, 10 1/2 Alen bredderudi Love, Lasch, og Koe-Stald 10
Vestre Gade Christian Giertsens Huus Plankeverket til denne Gaard og Havens Indhegning er 110 Alen 10
Vestre Gade Sr Alexander Mørchs Gaard Forhuset 15 1/2 Alen langt, 14 Alen bredt, beklædt med Bord og guult malet, 2 Etager høyt.  Udi underste Etage er 3de Værelser med 3 Jern-Kakkelovner, og Kiøken med Skorsten.Ved tilgangen til Forhuset er et tilbygget Carnap 8 Alen langt, 6 Alen bredt, hvorudi er eet under- og eet over-Værelse. Udi Forhusets 2den Etage var 2de Værelser og under Bygningen Kielder. Nok er med … forefinnes en Tilbygning 15 Alen lang, 5 Alen bred, herudi 2 Værelser 670
Vestre Gade Sr Alexander Mørchs Gaard Carnap
Vestre Gade Sr Alexander Mørchs Gaard Tilbygget
Vestre Gade Sr Alexander Mørchs Gaard Sidehuset paa Søndre Kan er 16 Alen langt, 12 1/2 Alen bredt, derudi Bryggerhuus med Bagerovn og Skorsten samt indmuuret Kaaber-Kiele, og 2de Værelser med Jern-Kakkelovner, en Boe og en Koe-Stald 200
Vestre Gade Sr Alexander Mørchs Gaard Baghuset af Bord og Bindingsverk 19 Alen langt, 7 1/2 Alen bredt, derudi en Boe og 2de Stuer 60
Vestre Gade Sr Alexander Mørchs Gaard Stakettverket om Gaarden er 50 Alen 30
Vestre Gade Sr Alexander Mørchs Gaard Plankeverkeet om Haven 135 Alen 40
Vestre Gade Margrethe Maria Larsdatter Aschs Huus Forhuset 20 Alen langt, 18 Alen bredt, hvorudi var 4 Værelser med 3 Jern-Kakkelovner, og Kiøken med med Skorsten og Bagerovn, samt under Huset Kielder 165
Vestre Gade Margrethe Maria Larsdatter Aschs Huus Sidehuset paa Vester Kant 8 Alen langt, 6 Alen bredt, derudi en Koe-Stald 10
Vestre Gade Margrethe Maria Larsdatter Aschs Huus Baghuset 10 Alen langt, 8 Alen bredt, derudi Bryggerhuus med Bagerovn 20
Vestre Gade Margrethe Maria Larsdatter Aschs Huus Plankeverket om Huset og Tomten er 50 Alen 5
Vestre Gade Margrethe Maria Larsdatter Aschs Huus Forhuset 8 Alen langt, 11 Alen bredt, klædt, og derudi  een Stue , og et Kiøken med Skorsten 40
Vestre Gade Michel Nielsens Huus Forhuset klædt og malet, 13 Alen langt, 13 Alen bredt, Udi dete Huus er en Stue med Jern-Kakkelovn, eet Kammer, og eet Kiøken med Skorsten og Bagerovn 70
Vestre Gade Peder Siulsens Huus Forhuset 10 Alen langt, 12 Alen bredt, derudi een Stue med Jern-Kakkelovn og Kiøken med Skorsten og Bagerovn 85
Vestre Gade Peder Siulsens Huus En Smidde paa Sørsiden 10 Alen lang, 7 Alen bred 15
Bugaards Gaden Madame Hellevads Huus Forhuset 18 Alen langt, 24 Alen bredt, bekledt med Bord og blaat malet, 2 Etager høyt; udi underste Etage var 4 Værelser med 4 Jern Kakkelovner, og Kiøken med Skorsten, og i øverste Etage 5 Værelser md 4 Jern Kakkelovner, samt under Huset Kielder 800
Bugaards Gaden Madame Hellevads Huus Vester Sidehuset 45 Alen langt, 14 Alen bredt, ligeledes 2 Etager høyt: Udi underste Etage Bryggerhuus med Bagerovn, Skorsten, og indmuret Kaaber-Kiele, et Kammer med Jern-Kakkelovn, 3 Boder og en Koe-Stald; Saa og i Øverste Etage 5 Lofts-Rum 360
Bugaards Gaden Madame Hellevads Huus Et Vogn-Skuur vester for Forhuset af Bord og Bindingsverk, 8 Alen langt og 7 Alen bredt 15
Bugaards Gaden Madame Hellevads Huus En Søe-Boe øster for Forhuset 15 Alen lang, 7 Alen bred 40
Bugaards Gaden Madame Hellevads Huus Stakettverket om Gaardn, Haven og Tomten  40 Alen 20
Bugaards Gaden Madame Hellevads Huus Plankeverket 250 Alen 65
Bugaards Gaden Sr Poul Bøchmans Gaard Forhuset 2 Etager høyt, beklædt med Bord og malet , 15 1/2 Alen langt, 14 1/2 Alen bredt. Udi underste Etage var 3de Værelser med 2 Jern-Kakkelovner og Kiøken med Skorsten, Udi øverste Etage var 4 Værelser med een Jern-Kakkelovn, og under Bygningen 2de Kieldere. Nok en ved den søndre Side et tilbygget Anfang 5 Alen langt, 6 1/2 Alen bredt, derudi en Boe og en Swal 270
Bugaards Gaden Sr Poul Bøchmans Gaard Anfanget
Bugaards Gaden Sr Poul Bøchmans Gaard En Dito paa Vester Side 6 Alen lang, 6 Alen bred, derudi en Boe 15
Bugaards Gaden Sr Poul Bøchmans Gaard Baghuset 11 Alen langt, 10 Alen bredt, horudi et Bryggerhuus med indmuret Kaaber-Kiele, Bagerovn, og Skorsten 70
Bugaards Gaden Sr Poul Bøchmans Gaard Et Skuur ved Enden af Baghuset af Bord og Bindingsverk, 24 Alen langt, 7 Alen bredt 10
Bugaards Gaden Sr Poul Bøchmans Gaard Sidehuset vesten for Forhuset 18 1/2 Alen langt, 11 Alen bredt, horudi ere 2de Over- og 2de Under-Lasche, samt et Søe-Huus 160
Bugaards Gaden Sr Poul Bøchmans Gaard Plankeverket, hvormed denne Gaard og tilhørende Have samt Tomt er indhegnet 250 Alen 45
Bugaards Gaden Niels Carstensens Huus Forhuet beklædt med bord 18 Alen langt, 10 1/2 Alen bredt, derudi 2de Værelser med 2de Jern-Kakkelovner, Kiøken med Skorsten, Bryggerhuus med Bagerovn og Skorsten 97
Bugaards Gaden Niels Carstensens Huus Plankeverk om Huset er 20 Alen 3
Bugaards Gaden Anders Giertsens Huus Forhuset klædt og blaadt malet, 23 Alen langt, 11 Alen bredt, derudi 3 Værelser, med 2 Jern Kakkelovner, Kiøken med Skorsten, og Bryggerhuus med Bagerovn og Skorsten, saa og under Huset Kielder 200
Bugaards Gaden Anders Giertsens Huus En Smidde  paa Vester Side i Gaarden 12 Alen lang, 8 1/2 Alen bred 40
Bugaards Gaden Anders Giertsens Huus En Koe-Stald 6 Alen lang, 4 Alen bred 5
Bugaards Gaden Anders Giertsens Huus Plankeverket om denne Gaard og Tomt 55 Alen 5
Bugaards Gaden Hr Obriste Lieut: Duuses Gaard Forhuset 2 Etager høyt; er klædt og guult malet, 21 1/2 Alen langt, 14 1/2 Alen bredt, Udi underste Etage er 3 Værelser med 3 Jern-Kakkelovner og Kiøken med Skorsten, i andre Etage ere 4 Værelser med ee Jern-Kakkelovn og det Værelse med Vox-Dug betrukken, under denne Bygning er en Kielder 880
Bugaards Gaden Hr Obriste Lieut: Duuses Gaard En Tilbygning paa Vester Side af Forhuset 14 1/2 Alen lang, 6 1/2 Alen bred, derudi Bryggerhuus med Bagerovn og Skorsten 50
Bugaards Gaden Hr Obriste Lieut: Duuses Gaard En Bygning paa Dito Side i Gaarden af Bord og Bindingsverk 21 Alen lang, 4 Alen bred 20
Bugaards Gaden Hr Obriste Lieut: Duuses Gaard Et tilbygget Anhæng og derved Et Skuur paa Østre Side af Forhuset til sammen 32 Alen Lang, 4 1/2 Alen bred af Bord og Bindingsverk 15
Bugaards Gaden Hr Obriste Lieut: Duuses Gaard Baghuset 26 Alen langt, 10 Alen bredt, derudi Koe- og Heste-Stald, en Boe og en Lasch 200
Bugaards Gaden Hr Obriste Lieut: Duuses Gaard Et Skuur paa Vester Side ved Baghuset af Bord 10 Alen langt, 5 Alen bredt 5
Bugaards Gaden Hr Obriste Lieut: Duuses Gaard Plankeverket om Gaarden, Haven og Tomten er 115 Alen 30
Bugaards Gaden Niels Christophersens Enkes Huus Forhuset 11 1/2 Alen langt, 9 Alen bredt, derudi een Stue med Jern-Kakkelovn og Kiøken med Skorsten 20
Bugaards Gaden Mathias Andersens Huus Forhuset 11 Alen langt, 9 1/2 Alen bredt, derudi et Kiøken med Skorsten og en Stue med Jern-Kakkelovn. Ved Vester ende er et til Huset bygget Kammer 6 1/2 Alen langt, 7 Alen bredt 70
Bugaards Gaden Mathias Andersens Huus Kammeret
Bugaards Gaden Iver Christensens Enkes Huus Forhuset 11 Alen langt, 6 Alen bredt, derudi een Stue med Skorsten, og eet Skuur 20
Bugaards Gaden Carsten Hansens Enkes Huus Forhuset bestaar af 3 Vægge som er tilbygget med Asbiørn Salvesens Huus paa den Øster Side 7 1/2 Alen langt, 8 Alen bredt, derudi en Stue med med Skorsten og Bagerovn 20
Bugaards Gaden Asbiørn Salvesens Huus Forhuset 11 Alen langt, 8 Alen bredt, derudi var Stue og et Kiøken med Skorsten 40
Bugaards Gaden Halvor Andersens Enkes Huus Forhuset 9 Alen langt, 7 Alen bredt, derudi een Stue med Jern-Kakkelovn og Kiøken med Skorsten 10
Bugaards Gaden Johannes Gresbergs Huus Forhuset 13 1/2 Alen langt, 11 Alen bredt, hvorudi ere 2de Værelser med een Jern-Kakkelovn og Kiøken med Skorsten, saa og 2de uindredede Værelser 100
Bugaards Gaden Simon Castensens Hus Forhuset 14 Alen langt, 10 1/2 Alen bredt, beklædt med Bord, derudi een Stue med Jern-Kakkelovn og Kiøken med Skorsten og Bagerovn. Saa er og ved den Nordre Ende af Forhuset tilbygget Anfang 10 1/2 Alen langt og 5 Alen bredt, derudi et Skuur 100
Bugaards Gaden Simon Castensens Hus Anfanget
Bugaards Gaden Lars Christensens Huus Forhuset 18 Alen langt, 12 Alen bredt, indenom beklædt med Bord, derudi en Stue med Jern-Kakkelovn, et Kiøken med Skorsten og en Boe 125
Bugaards Gaden Lars Christensens Huus Et Kammer tilbygget paa den Søndre side 13 Alen lang, 5 Alen bredt 20
Bugaards Gaden Lars Christensens Huus Plankeverket 70 Alen 5
Bugaards Gaden Anders Jonsens iboende Huus Forhuset 18 Alen langt, 18 Alen bredt, beklædt med Bord og rødt malet, hvorudi ere 3de Værelser med 2 Jern-Kakkelovner, Kiøken med Skorsten og indmuret Kaaber-Kiele, Bagerovn og Skorsten 300
Bugaards Gaden Anders Jonsens iboende Huus En Boe paa Øst-Siden 8 Alen lang, 5 Alen bred 5
Bugaards Gaden Anders Jonsens iboende Huus Sidehuset paa Øst-Kanten er 11 Alen langt, 7 Alen bredt, derudi en Koe-Stald og en Boe 55
Bugaards Gaden Anders Jonsens iboende Huus Eet Skuur ved Søndre Ende af Side-Huset af Bord og Bindingsverk, 11 Alen langt, 5 Alen bredt 5
Bugaards Gaden Anders Jonsens iboende Huus Et Dito paa Nordre Side i Gaarden af Bord og Bindingsverk, 15 Alen langt, 4 Alen bredt 10
Bugaards Gaden Anders Jonsens iboende Huus Plankeverket om Gaarden og haven er 125 Alen 25
Bugaards Gaden Morten Torgersens Huus Forhuset 9 Alen langt, 8 Alen bredt, derudi en Stue med Jern-Kakkelovn og Kiøken med Skorsten 60
Bugaards Gaden Ide Henrichsdatters Huus Forhuset 11 Alen langt, 9 Alen bredt, derudi en Stue med Skorsten 30
Bugaards Gaden Anders Jonsens Hus Forhuset 16 Alen langt, 10 Alen bredt, derudi en Stue med jern-Kakkelovn, og Kiøken med Skorsten samt et Skuur 70
Bugaards Gaden Sr Johannes Mørks Huus En Bygning 11 1/2 Alen lang, 9 Alen bred, horudi er en Lasch og en Stald 30
Bugaards Gaden Ellef Mathiesens Huus Forhuset beklædt med Bord, 22 Alen langt, 12 Alen bredt, derudi 4 Værelser med 2 Jern-Kakkelovner og 2de Kiøkener med Skorsten og en Bagerovn 197
Bugaards Gaden Ellef Mathiesens Huus Plankeverket om Huset og Haven er 40 Alen 3
Bugaards Gaden Ole Knudsens Huus Forhuset 10 Alen langt, 7 Alen bredt, derudi een Stue med Skorsten, 15
Bugaards Gaden Ole Knudsens Huus Et Skuur af Bord, 7 Alen langt, 4 Alen bredt paa Nordre Side 5
Bugaards Gaden Anders Gundersens Huus Forhuset 13 Alen langt, 9 Alen bredt, derudi en Stue med Jern-Kakkelovn og Kiøken med Skorsten og Bagerovn. … ved Husets Nordre Ende et tilbygget Anfang 10 Alen langt, 8 Alen bredt, derudi et Kammer med Jern-Kakkelovn, eet Dito, og en Koe-Stald 142
Bugaards Gaden Anders Gundersens Huus Plankeverket om Huset og Tomten er 80 Alen 8
Bugaards Gaden Lars Christensens Huus Forhuset 10 Alen langt, 8 Alen bredt, der udi een Stue med Jern-Kakkelovn og Kiøken med Skorsten 40
Bugaards Gaden Lars Christensens Huus Et Skuur af Bord 7 Alen langt, 4 Alen bredt, ved Nordre Ende 5
Bugaards Gaden Lars Christensens Huus En  Bygning paa Øster Side 15 Alen lang, 8 Alen bred, derudi en Stue med Skorsten og Bagerovn en Koe-Stald og en Boe 15
Tilsammen  

16520