00000000 example@mail.com

Det er funnet ingen spor til Ides identitet. Det eneste som er kjent og kan dokumenteres er at hun i 1762[i] bodde i hus nummer 56 i Sandefjord. Tilsynelatende alene.


[i] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=29&filnamn=xtr62lar&medbilete=&sokpostnr=171#a0