1733-28 Kirsti Pedersdatter

Kirsti kommer til syne første – og eneste gang – i forbindelse med at hennes sønn Niels, oppkalt efter sin far og Kirstis mann, skomakeren Niels Søfrensen, ble døpt[i] i Sandeherreds kirke 6 juni dette året. Fadrene var Margete Jensens, som bar det; Anne Pedersdatter; Petronelle; Peder Jacobsen; og Jørgen Jørgensen Gaudske.

Niels og Kirsti kan ha vært innflyttere. Man kjenner ingen alder eller slekt i Sandeherred eller Sandefjord, og heller ikke noen vielse.

Første gang Niels kommer til syne i kildene er i forbindelse med at datteren Pernille blir døpt[ii]. Det skjedde 10 juli 1729. Barnets fadre ble «Min Hustru» fra Prestegården; Apollone Hvid; Enevold Biørnsen; og Jørgen Gaadsch – de tre siste fra Sandefjord.

Den som skriver «Min Hustru» her, er sognepresten fra 1717 til 1732, Christian Simonsen Callundan, og han var gift med Antonette Amalia Grüner, datter av prosten i Hedrum.

Efter at Niels kom til verden forsvinner familien fra kildene i Sandeherred og Sandar: de flyttet vel gjerne videre men hvorhen er ikke kjent.


[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 2
[ii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733