Yrker 1633-1825

Liste over Personer i byen Sandefjord
Hvis Yrke er Identifisert som Annet enn Jordbruk
1633-1825
En viktig del av historieskrivningens forutsetninger er at den som skriver også har en levende og skapende fantasi, disiplinert av kunnskap, øvelse, bli brynt mot andre, og alltid underlagt kildenes tyranni – men like vel en skapende fantasi.
Det er denne fantasien som lar historieskriveren tolke de ofte sparsomme, dokumenterte, opplysningene som foreligger, å knytte dem sammen, og å fylle mellomrommene mellom dem med realistiske spekulasjoner.
Denne listen – som ikke kan være fullstendig og som ganske sikkert vil vokse efterhvert, er satt sammen for å gi næring til fantasien: man kan tenke så selvstendig som man vil; det hjelper ikke stort hvis man ikke har noe å tenke .
             
Uttrykket «i Sandefjord» henviser først og fremst til at den lille byen er fokus for oppmerksomheten, og hvem som hører til der og ikke er avgjort med en del fleksibilitet: alle tollerne som er knyttet til byen er tatt med, for eksempel, selv om de nok ikke alltid bodde i Sandefjord: med den skipstrafikken som gikk ut og inn av Sandefjord var disse mennene sikkert både viktige og hyppige innslag i miljøet – om enn alltid helt velkomne.
På samme måte er prestene tatt med – selv om de i sine opptegnelser i kirkebøkene var meget nøyaktige med å skjelne mellom «Prestegården» og «Sandefjord». Men de var så nær byen i det daglige og var vel en del av det sosiale livet blant de bedre stilte, slik at de på mange måter hører hjemme her heller enn i det videre Sandeherred.
Mange av dem som bodde i Sandefjord hadde yrker – yrker det er lett å gjette. Men i denne sammenhengen er det valget truffet å bare ta med dem hvis yrker kan dokumenteres på et eller annet vis – og det er hver enkelt av dem som er tatt med.
Når det er sagt: her er den, listen – la enhver bruke den som de vil.

1633: «Hvid, Hans Hanssøn[1]. Foged hos Ove Gedde. Toller (adjungert?) i Larvik-Sandefjord 1633 (måtte avstå fogedtittelen). Bodde på Skjernes i Tønsberg len. Tollskriver i Drammen 20. jan. 1640, toller i Tønsberg 1645 og igjen tollskriver i Drammen. Død 1653.»

1635: «Pedersen, Simen[2]. Tollskriver i Sandefjord/Larvik i 1635-37. Nevnt i samme stilling 1. feb. 1668 og 22. mai 1669»

1637: «Andersen, Hans[3]. Toller i Sandefjord len i 1637.”

1637: «Pedersen, Anders[4]. Tollskriver i Sundhordlen i 1632-36, tollskriver i Sandefjord i 1637.»

1642: «Henriksen, Johan[5]. Toller i Larvik/Sandefjord 1642. Nevnt 1661 som forrige toller i Sandefjord».

1645: «Fredriksen, Johan[6]. Toller i Larvik/Sandefjord i 1645-49”

1649: “Hansen, Rasmus[7]. Tollskriver i Sandefjord-Larvik i 1649. Nevnt sammesteds 5. aug. 1684. Død før 30. des. 1685”.

1662: «Leth, Povel Pedersøn[8]. Tollbetjent i Son 1644, tollskriver i Bergen 1647-52(?), tollbetjent i Skien 1653 (reskript 11. juli 1653), Larvik og Sandefjord, bekreftet 1. juni 1662. Hans regnskap går til 17. mars 1663.

1663: «Borchmann, Christen Hercules[9]. Tollbetjent i Sandefjord 8. april 1663. Skulle betjene Moss og Son. Fikk 12. aug. 1675 ekspektanse på Moss tolleri. Konstituert toller i Moss 1677, utnevnt 1679. Nevnt sammesteds 1683.»

1664: Peder Sadelmaker[10], Fogdens Manntall 1664

1664: Peder Odefield[11], Skomaker, Fogdens Manntall 1664

1664: Anund Sørrensen[12], Soldat, Fogdens Manntall 1664

1664: Lauridts Schreder[13], husmann og skredder, 26 år og bosatt på Hjertnes hos Herr Christian Dop.

1669: «Grube, Claus[14]. Veier og havnefoged i Larvik og Sandefjord 20. april 1669”

1669: «Lym, Iver Lauritzen[15]. Toller i Larvik og Sandefjord 29. mai 1669, bekreftet 2. juni 1670.”

1669: «Smith, Jens[16], født 1641. Tjent i det kongelige liveri. Tollbetjent i Larvik-Sandefjord 24. juli 1669, bekreftet 2. juni 1670, toller i Risør 5. feb. 1679, bekreftet 2. des. 1699. Drev også utstrakt trelasthandel og gårdskjøp og var stedets mest formuende mann i sin tid. Død i embedet 26. feb. 1711. (Avskjed 7. mai 1708?).”

1679: «Schram, Stephan[17]. Tollbetjent i Larvik/Sandefjord 3. feb. 1679. Død før 22. april 1697″

1681: «Pedersen, Niels[18]. Konsumpsjonsskriver i Sandefjord i 1681.”

1695: Simmon Simmensen[19], skredder, allerede død

1696: Christen Simonsen[20], styrmann. Gift med Marte Nielsdatter

1697: Arntsen, Marcus. Tollbetjent, visitør og kontrollør i Larvik og Sandefjord 1. mai 1697, bekreftet 19. des. 1699. Efterfølger utnevnt 28. okt. 1709.[21]

1711: «Sivertsen, Ole[22]. Veier og måler i Sandefjord i begynnelsen av 1700-årene”

1701: Allexander Knudssen, Skipper, Borger til Laurvigen, bosatt i Sandefjord, manntallet 1701[23]

1701: Baadsmand Cornelius Jonssen, manntallet 1701[24]

1701: Baadsmand Gullick Nielssen, manntallet 1701[25]

1701: Baadsmand Matis Hanssen, manntallet 1701[26]

1701: Baadsmand Olle Anderssen, manntallet 1701[27]

1701: Borger til Sandefjord og Laurvigen Hans Anundssen, bosatt i Sandefjord, manntallet 1701[28]

1701: Christopher Tordssen, manntallet 1701[29]

1701: Daglønner Jeppe Iverssen, manntallet 1701[30]

1701: Daglønner Jon Corneliussen, manntallet 1701[31]

1701: Daglønner Lars Anderssen, manntallet 1701[32]

1701: Fisker Bent Olssen 1701: Fisker Lars Pederssen, manntallet 1701[33]

1701: Fisker David Dirickssen, manntallet 1701[34]

1701: Fisker Lars Nilssen, manntallet 1701[35]

1701: Fisker Lars Pederssen, manntallet 1701[36]

1701: Huusqvinde Inger Torsdaatter, manntallet 1701[37]

1701: Huusqvinde Marte Nielsdaatter, manntallet 1701[38]

1701: Jacob Hansen, Borger, manntallet 1701[39]

1701: Klocker Anders Amundssen, manntallet 1701[40]

1701: Povel Gunderssen, manntallet 1701[41]

1701: Reserva Soldat Hans Ditmanssen, manntallet 1701[42]

1701: Sahlmager Niels Pederssen, manntallet 1701[43]

1701: Sjømann Anders Knudssen[44]

1701: Sjømann Anders Larssen, manntallet 1701[45]

1701: Sjømann Christen Jakobssen, manntallet 1701[46]

1701: Sjømann Ernst Christenssen, manntallet 1701[47]

1701: Sjømann Hands Pederssen, manntallet 1701[48]

1701: Sjømann Iver Hanssen, manntallet 1701[49]

1701: Sjømann Joen Anderssen, manntallet 1701[50]

1701: Sjømann Karl Tordssen, manntallet 1701[51]

1701: Sjømann Knud Larssen, manntallet 1701[52]

1701: Sjømann Lars Tordssen, manntallet 1701[53]

1701: Sjømann Povel Jakobssen, manntallet 1701[54]

1701: Sjømann Svend Tordssen, manntallet 1701[55]

1701: Sjømann Søren Christenssen, manntallet 1701[56]

1701: Skipper Endvald Biørnssen, manntallet 1701[57]

1701: Skoemager Anders Pederssen, manntallet 1701[58]

1701: Skolemester Niels Bentzøn, manntallet 1701[59]

1701: Skomaker Anders Nielssen, manntallet 1701[60]

1701: Smed Christen Hanssen, manntallet 1701[61]

1701: Soldat Lars Axelssen1701: Fisker Lars Pederssen, manntallet 1701[62]

1701: Soldat Lars Halvorssen, manntallet 1701[63]

1701: Tolderens Fuldmægtig i Laurvigen, Simen Christenssen, manntallet 1701[64]

1701: Vefver Peder Anderssen, manntallet 1701[65]

1709: «Andersen, Marcus. Kontrollør i Larvik/Sandefjord, avløst 28. okt. 1709»[66]

1709: [NN] Smed, i forbindelse med datteren Annas dåp[67] 28 mar 1709

1709, Christopher Sørensen[68], Enroul. Baadsmand, sønnens dåp 26 november

1709: Joon, Joen eller Jørn Spillemand[69] af Sandefjord, begravet 27 mars 1709

1709: Anders Christensen[70], smed, sønnens dåp april

1709: Anders Olsen[71], Smed, sønnens dåp 30 juni               

1709: Christopher Mogensen Rosenberg, person med noe utdannelse, prestesønn, sønnens dåp mars[72]

1709: Jacob Stockfleth[73], Sogneprest, sønnens dåp

1709: Kristen Smed, fadder[74] ved dåp i april

1709: Smed Braad[75], enken er fadder ved dåp i april

1709: Jørgen Andersen Smed[76], fadder ved dåp i April

1709: Thomas Pedersen[77], Skredder, datterens dåp 25 juni

1710: Alexander Knudsen Mørch[78], skipper, datterens dåp 1 mai

1710: Lars Olsen Adsch[79], klokker, datterens dåp 27 desember

1710: Nils Raastad[80], corporal, datterens dåp 19 juni

1710: Petter, Baadsmand[81], fadder ved dåp 12 oktober

1710: Simon Christensen[82], Visiteur, fadder ved dåp 12 oktober

1711: Alexander Knudssen Mørch[83], skipper, datterens dåp 1 desember

1711: Christen Smed[84], fadder ved dåp 25 august, dåp[85] 4 mai 1714

1711: Anders[86], Dreier, datterens dåp 25 august

1711: Jacob Stockfleth[87], Sogneprest, sønnens dåp 24 august

1711: Simen Oddefield[88] Visiteur, Sandefjord, fadder ved dåp 24 august. Simen var gift med Sidtzil Oddefield[89]

1711: Bernhard Skrædder[90]

1711: Jonas Michelsen[91], «Gammel Student»

1712: Jacob Muurmester, fadder i dåp[92] 17 januar 1712

1712: Peder Olsen Snedker, fadder i dåp[93] 17 januar 1712

1712: Bent Skredder, sønnen Davids dåp[94] 5 april 1712

1712: [NN] Stabel[95], sersjant, datterens dåp 18 april

1712: Anders Smed[96] fadder ved dåp 31 Mai

1712: Hans Seilmager[97] [?], forlover i trolovelse 2 oktober

1712: Anders Smed[98], fadder ved dåp 1 november

1712: Anders Skomager[99] [?], fadder ved dåp 1 november

1712: Hans Amundsen Smed[100] troloves med Anne Gunild Troelsdatter [?]

1712: Petter Smed[101], kausjonist i trolovelse 3 november

1712: Anders[102], smed, ved sønnens dåp 31 januar

1712: Capitain Hak[103], fadder ved dåp 18 april

1712: Corporal Jan Larv[104], fadder i dåp 6 oktober

1712: Hans Salmager[105] fadder ved dåp 31 Mai

1712: Kiel Eriksen[106], Båtsmann, ved dåp 11 april

1712: Lieutenant Hoff[107], fadder ved dåp 18 april

1712: Lieutenant Nord[108], fadder ved dåp 18 april

1712: Nils Raastad[109], Sersjant, ved datterens dåp 4 august

1712: Thor Michelsen Houan[110], Corporal, hustruen fadder ved dåp 6 januar

1712: Gudmund Smed[111], datterens dåp 26 oktober 1712

1713: Skipper Anders Knudsen[112],

1713: Berent Skredder[113], fadder i dåp 3 januar 1713

1713: Jacob Salmager[114], fadder i dåp 3 januar 1713

1713: Capitaine Andreas Hack[115], fadder i dåp 14 januar 1713

1713: Lieutenant Petter Johan Hoff[116], fadder i dåp 14 januar 1713

1713: Lieutenant Hendrich Been[117], fadder i dåp 14 januar 1713

1713: Visiteur Simon Christensen[118], fadder i dåp 23 januar 1713

1713: Skipper Michel Hansen[119], fadder i dåp 23 januar 1713

1713: Skipper Anders Alexandersen Mørch[120], fadder i dåp 26 januar 1713

1713: Corporal Niels Kiær[121], sønnens dåp 29 januar 1713

1713: Hendrich Villumsen Oddefield[122], Visiteur, fadder i dåp 24 august 1713

1713: Hans Salmager[123], datteren Hannas dåp 14 September 1713

1713: Anders Andersen[124], Skredder, sønnen Davids dåp 1 oktober 1713

1713: Andreas Dreyer[125], fadder i dåp 1 oktober 1713

1714: Peder Olsen Snidker[126], sønnen Oles dåp 27 mai 1714

1714: David Olsen, Skrædder. Begravet[127] 27 mai 1714.

1714: Christen Snidker[128], fadder i dåp 27 mai 1714

1714: «Kierulf, Arent[129]. Mønsterskriver Adjungert toller i Larvik-Sandefjord med suksesjonsrett 21. juni 1714, ansatt juli, tiltrådt 17. aug. 1720, bekreftet 22. juni 1731. Efterfølger utnevnt 18. juli 1735. Kalles 6. aug. 1737 «krigscommissarie og forrige tolder»».”

1714: «Min Søns Informator Holmboe»[130], fadder ved dåp 12 juli 1714

1714: «Møller, Sønnich Hansen[131]. Skipsfører, kjøpmann. Adjungert tollbetjent og visitør i Larvik og Sandefjord 16. juli 1714. Død 1718»

1714: Informator Holmboe[132], sannsynligvis huslærer, fadder i dåp 12 Juli 1714

1714: Anders Spildeman[133], hans datter Live døpes 3 oktober 1714[134].

1714: Jacob Sadelmager[135], i forbindelse med Anders Spildemans datter Lives dåp 3 oktober 1714[136].

1714: Anders Smed, Anders Spildeman, hans datter Live døpes 3 oktober 1714[137].

1714: Niels Knudsen[138], Baadsmand, hans egen vielse 9 oktober 1714.

1714: Lars Muurmester[139], hans sønn Bent døpes 26 november 1714.

1715: Ole Pedersen Snidker, hans ettår gamle barns begravelse[140] 19 mai 1715

1715: Bertel Skredder, hustruen Annes begravelse[141] 16 juni 1715

1716: «Sahlfeldt, Claus Jochumsen[142], født 1696. Kontrollør i Laurvig og Sandefjord 24. aug. 1716, bekreftet 4. mai 1731 og 24. juli 1747. Død før 14. nov. 1752»

1717: Jonas Due[143], skolemester i Sandefjord

1720: «Clausen, Erlund[144]. Tollinspektør i Sandefjord (?) i 1720.”

1721: Christen Vadbinder, sønnen Lars’ dåp[145] 6 februar 1721

1721: Anna Wadbinder, fadder nummer to ved dåpen[146] av Lars, sønn av Christen Vadbinder, 6 februar 1721.

1721: Anders Spillemann[147] på Mosserød, konens introduksjon 2 søndag efter påske i 1721.

1722: Cornet Bruun, hans kone, Maren Jacobsdatter er fadder Corporal Niels Jobergs datter Maris dåp[148] 18 januar 1722.

1722: Eilef Smed, fadder for Brynhild Iversdatter 3 september 1722.

1729: Guttorm Knudsen[149], skredder, også kalt Guttorm skredder, bor i Sandefjord, ble lignet 1729 til rd 0-3, 1730 rd 0-3, 1731 rd 0-3. Taksérborger 1729

1723: Olle Dreyer[150], sønnen Anders dåp 13 mai 1723

1723: Smed Christen Hansen[151], trolover[152] seg 5 juli 1723

1724: Tosten Muurmester, tvillingsønene Anders’ og Oles dåp[153] 20 februar 1726

1726: Anders Spillemann[154], hans datters dåp dom sexagesima, 24 februar[155] dette året

1727: Kristen Eilifsen Smed[156], dåpen av kaptein Kleins uekte datter 20 oktober 1727.

1727: Jørgen Jørgensen[157], skredder, troloves med Sibelle Christensdatter

1728: Jon Smed[158], Sandefjord, fadder ved dåp i april 

1728: Reserva-Dragun Søfren Hansen[159] gifter seg 7 mai

1729: Studiosus Ole Tideman[160], muligvis huslærer hos sognepresten; kausjonist ved trolovelse 29 mai 1729

1729: Skomaker Niels Søfrensen[161], datteren Pernilles dåp 10 juli 1729

1729: Amund Eiene[162], matros, bor i Sandefjord, ble lignet 1729 til rd 0-1, 1730 rd 0-1, 1731 rd 0-0-16.

1729: Christopher Olsen[163], matros, bor i Sandefjord, ble lignet 1729 til rd 0-2, 1730 rd 0-2, 1731 rd 0-2

1729: Giert smed[164], bor i Sandefjord, ble lignet 1729 til rd 0-3, 1730 rd 0-3, 1731 rd 1-0.

1729: Hans Nold[165], tømmermann, bor i Sandefjord, ble lignet 1729 til rd 0-1, 1730 rd 0-1, 1731 rd 0-1.

1729: Jørgen Jørgensen[166], skredder, bor i Sandefjord, ble lignet 1729 til rd 0-2, 1730 rd 0-1-8, 1731 rd 0-2.

1729: Lars Anderssen[167], fisker, bor i Sandefjord, ble lignet 1729 til rd 0-0-16, 1730 rd 0-1, 1731 rd 0-0-16.

1729: Monsieur Johannes Mørck[168] (Mørch, Mörch), skipper, bor i Sandefjord, ble lignet 1729 til rd 3-0, 1730 rd 3-2, 1731 rd 4-0. Var taksérborger 1731

1729: Monsieur Søren Nielssen[169], kjøpmann, bor i Sandefjord, ble lignet 1729 til rd 8-0, 1730 rd 8-0, 1731 rd 6-2

1729: Niels Anderssen[170], fisker, bor i Sandefjord, ble lignet 1729 til rd 1-0, 1730 rd 2-0, 1731 rd 1-2. Var taksérborger 1731

1729: Ove Hanssen[171], styrmann, bor i Sandefjord, ble lignet 1729 til rd 1-2, 1730 rd 1-2, 1731 rd 1-2.

1729: Peder skomaker[172], bor i Sandefjord, ble lignet 1729 til rd 0-1, 1730 rd 0-1-8

1729: Ole Anderssen Melsom[173], skipper, bor i Sandefjord, ble lignet 1729 til rd 2-0, 1730 rd 2-0, 1731 rd 2-0

1729: Peder Willumsen[174], skipper, bor i Sandefjord, ble lignet 1729 til rd 2-1, 1730 rd 2-1, 1731 rd 2-1

1729: Søren Sigfredsen[175], bor i Sandefjord, ble lignet 1729 til rd 1-2, mens Niels skomaker bodde i Søren Sigfredsens “forrige gård” i 1730

1729: Søren Willumsen[176], skipper, bor i Sandefjord, ble lignet 1729 til rd 2-0, 1730 rd 2-0, 1731 rd 2-0.

1730: Casten Hanssen[177], matros, bor i Sandefjord, ble lignet 1730 til rd 0-0-12, 1731 rd 0-0-16

1730: Guttorm Christensen[178], matros, bor i Sandefjord, ble lignet 1730 til rd 0-0-16, 1731 rd 0-0-16.

1730: Iver Rovene[179], snekker, bor i Sandefjord, ble lignet 1730 til rd 0-0-8, 1731 rd 0-0-16

1730: Jon (Joen) smed[180], † ca. 1730, bor i Sandefjord, ble lignet 1730 til rd 0-0-16, mens hans enke, uten nevnt fornavn, ble lignet samme sted 1731 til rd 0-0-8.

1730: Mathias Olsen[181], matros, bor i Sandefjord, ble lignet 1730 til rd 0-0-12, 1731 rd 0-0-16.

1730: Niels skomaker[182], bor i Sandefjord, ble lignet 1730 til rd 0-0-8, bor da i Søren Sigfredsens forrige gård.

1730: Rasmus Anunsen, Snekker, sønnen Hans’ dåp[183] 21 juni 1730

1730: Siri Kochepige, Anders Jonsens dåp[184] 12 desember 1730

1731: Johan Michel Pander [?], garver, sønnen David’s dåp[185] 8 mai 1731

1731: Peder Smed, fadder i David Johansens dåp[186] 8 mai 1731

1731: Jan garver[187] bor hos Monsieur Hans Christensen i Sandefjord som ble lignet 1729 til rd 12-0, 1730 rd 14-0 og 1731 rd 17-0. Seigneur H.C. var taksérborger 1729

1731: Peder Anderssen[188], skomaker, bor i Sandefjord, ble lignet 1731 til rd 1-2, lignet sammen med Christen Musserøds enke

1731: Ukjent: Berte skomakers[189], enke etter en unevnt skomaker, bor i Sandefjord, ble lignet der 1731 med sin sønn, Jens, til rd 0-1

1732: Studios Ole Tideman[190], muligvis huslærer, muligvis gjest; fadder i dåp[191] 7 februar 1732.

1732: Jon Nielsen[192], Hattemaker, begravet 23 oktober 1732, 112 år gammel

1733: Ener Schomager[193], sønnen Jacob begraves 21 juli 1733.

1734: Anders Olsen Torp[194], svensk, lever av bøkker- og annet dagarbeide, bor 1734 i Sandefjord. Innvandret: Forlot hus og hjem i Sverige og søkte hit til landet på grunn av den derværende Trouble tilstand, og for armods og fattigdoms skyld. Har ingen riktighet (attester) fra Sverige. Ble innrullert til sjøtjenesten 1709 og har Søetatens generalkommissariats pass av 21.4 1714 og 14.4 1717 for å ha tjent til sjøs og orlog under Danmark 4 år 9 måneder. Er gift og bor i Sandefjord, der han har nedsatt seg etter tillatelse av byens øvrighet. Avla troskapsed ved innrulleringen i 1709.

1734: Ener Pedersen[195], svensk, nærer seg av skoflikkerarbeide og almisser, er en gammel og svak mann, bor 1734 i Sandefjord. Har ingen riktigheter (attester) med seg fra Sverige. Kom hit til landet med en norsk, for å søke sitt brød, og har siden tjent Hans majestet som soldat, ifølge generalmajor Römlings pass av 3.5 1723. Tjener nå 1734 ingen, men er gift og bor i Sandefjord. Avla troskapsed da han ble antatt som soldat.

1734: Lars Anderssen Sandefjord[196], lever av fiskeri, bor 1734 i Sandefjord. Kom hit til landet i sine barneår uten å ha med seg riktighet (attester) fra Sverige. Har ifølge Admiralitetets patent av 1723 bevist å være innrullert til dansk sjøtjeneste. Har siden sine foreldres død søkt hit til landet, først til Bragernes, der han hadde en moster, der han oppholdt seg en kort tid, og siden bodd i Sandefjord. Tjener ingen, men er gift og bor i Sandefjord. Avla troskapsed ved innrulleringen 1707. Sikkert en bror av Niels (nedenfor).

1734: Niels Anderssen vigværing[197], lever av loseri og fiskeri, bor 1734 i Sandefjord. Kom hit til landet i sine barneår uten å ha med seg riktighet (attester) fra Sverige. Har ifølge Admiralitetets patent blitt innrullert 3.3 1707 og Søetatens generalkommissariats pass av 12.2 1715 for å ha tjent til sjøs som matros i dansk tjeneste 57 måneder. Ble siden antatt som los. Har siden sine foreldres død søkt hit til landet, først til Bragernes, der han hadde en moster, der han oppholdt seg en kort tid, og siden bodd i Sandefjord. Tjener ingen, men er gift og bor i Sandefjord. Avla troskapsed ved innrulleringen 1707. Sikkert en bror av Lars (nedenfor).

1734: Ole Anderssen[198], svensk, lever av fiskeri, bor 1734 i Sandefjord. Forlot sin påboende gård i Sverige på grunn av fattigdom og begav seg hit til landet for å søke sitt brød. Tjener ingen, og har ikke avlagt troskapsed.

1734: Ole Asbjørnsen Staværn[199], svensk, nærer seg av fiskeri, bor 1734 i Sandefjord. Kom til landet med sine foreldre da han var et barn, da de flyttet fra Sverige til Stavern. Har tjent i dansk sjøtjeneste i 10 år 4 måneder, ifølge pass datert 1.3 1720. Tjener nå 1734 ingen, men er gift og bor i Sandefjord. Avla troskapsed for sine sjøoffiserer da han ble innrullert, dvs i 1709.

1734: Ole Dahlekarl eller Kielberg[200], svensk, lever av skomakerhåndverk, bor 1734 i Sandefjord. Født i Sverige, reiste hit på sitt håndverk. Har nå ingen riktigheter (attester), men sier han har hatt bevis fra skomakerlauget i Falun (Falund) kjøpstad i Sverige. Tjener ingen, men er gift og oppholder seg i Sandefjord, ifølge den forrige byfogdens tillatelse. Har ikke avlagt troskapsed.

1735: Jan Kristensen Møller[201], fadder i dåp av Christopher Michelsens datter Eleonora Dorthe 8 september 1735. muligvis er han «møller» av navn heller enn av gavn.

1737: Peder Smed[202], fadder mai 1737

1737: Anders Skomager[203], datterens begravelse desember 1737

1737: Iver Toersen Rouane, Snekker, giftet[204] seg 20 juni 1714

1774: «Abildgaard, Peter Jensen[205], født 29. des. 1740. Løytnant, ex. jur. Kontrollør i Sandefjord 28. nov. 1774, tollinspektør i Moss 21. okt. 1792, tiltrådt 1. jan. 1793. Avskjed 18. feb. 1812. Død 11. jan. 1837 i Jørandrud ved Kongsberg.”

1741: Stud. Monsr Wilhelm Adolph Worsøe, huslærer, fadder i dåp[206] 6 mai 1741

1741: Iver Toersen Rouane[207], snekker, skifte efter ham i 1741.

1742: Studiosus fra Prestegaarden, Hr Wilhelm-Adolph Worsøe, fadder i dåp[208] 19 mars 1742

1743: Johannes Gresberg[209], skredder, nevnt i skifte juni 1743

1743: Jacob Pøt[210], skredder, nevnt i skifte juni 1743

1743: Søren Christensen[211], skomaker, datteren Else Cathrines dåp 19 juni1743

1743: Monsr Johan Heitman, Passagier paa Samme [det er «Sr Pov. Bøchmans Skib»], at gaa til Kjøbenhavn; for nærværende Studiosus, depon. under mig[212] 1726. Fadder i dåp[213] 13 desember 1743

1746: Christian Cassius, Skoleholder, opprinnelig i Torstrand/Larvik[214], senere i Sandefjord, ikke senere enn 1746[215]

 1746: Stud. Augustin Flor, mulig skoleholder på Prestegården[216]

1744: Niels Christophersen Smed[217], kausjonist i trolovelse 22 februar

1744: Peder Olsen Mello, smed, trolovelse 1744

1744: Gjert[218] Smed, kausjonist i trolovelse 26 juni 1744

1744: Niels Smed[219], kausjonist i trolovelse 26 juni 1744

1745: Studios Msr Wilh. Adolph Worsøe, fadder i dåp[220] 30 januar 1745

1751: Anders Christensen Smed[221], skifte efter sønnen Matthis

1746: Studios Msr Rasmus Kjelman, huslærer, fadder i dåp[222] 18 juni

1746: Peder Olsen Smed[223]; dåp 16 juli 1746

1746: Gjerdt Abrahamsen Reiner[224], Smed; fadder i dåp 21 november

1747: Studios Jörgen Mandal[225], huslærer, fadder i dåp 23 desember 1747

1748: Martin Friderich Bars[226], Muur-Mester, datteren Frederica Lovises dåp lørdag 13 august 1748

1748: Nicolaj Skredder[227], skifte efter hans 14 år gamle tjenestepike Magdalones far, smed Giert Christiansen Reiner

1749: Torger Mortensen[228], Smed, fra Larvik via Tjølling[229], datteren Mette Kristines dåp 26 oktober 1749

1749: Anders Olsen Holch[230], Skomaker i Tønsberg i 1746, datteren Metthe Marias dåp 10 desember

1750: Peder Andersen, skomaker, skifte[231] efter ham

1750: Jens Andersen, skifte[232] eter broren Peder Andersen

1752: Niels Christophersen[233], Smed, fadder i dåp 3 september

1752: Anders Gundersen[234], Skredder, skiftet efter hustruen Anne Gundersdatter

1752: «Mangaard, Jens[235]. Kontrollør i Larvik og Sandefjord 14. nov. 1752. Død 1774.»

1753: Jens Andersen, skomaker, skifte efter[236] konen Theodora Asch

1754: Studiosus Hans Henric Prahl, huslærer, fadder i dåp[237] 9 oktober 1754

1755: Peder Joonsen, Snedker, datterens dåp[238] 9 mars 1755

1755: Andreas Gierten, Smed, Gunnild Maria Pedersdatters dåp[239] 9 mars 1755

1755: Ole Ericssen, Smed-Svend, fadder i dåp[240] 3 mai 1755.

1755: Peder Johannesen[241], Westen fra, Skibs Tømmermand, fadder i dåp 22 mai 1755

1755: Matz Olsen[242], Skole-Mæster, fadder i dåp 22 mai 1755

1757: Mogens Steen, Klokker, datterens dåp[243] 1 juli 1757

1757: Ole Soelheim, Skreddersvenn, dåp 1 juli[244] 1757

1757: Matz Olsen, Skole-Holder, dåp[245] 16 mars 1757

1757: Matz Olsen[246], Skole-Holder, fadder i dåp 14 april

1757: «Gether, Carl Fredrik[247], født 1724/25 på Bordesholm. Toller i Larvik og Sandefjord 30. mai 1757. Var i 7 og 3/4 år (til 1776) forpaktningssocietetstoller i Akershus. Derpå igjen kongelig toller 1. jan. 1777. Tollkasserer i Larvik 1780 til død 5. (4.) mai 1789.»

1757 Hans Andersen, [248] skomaker, skifteregistrering vedrørende svogeren fra 1774, men gift[249] i Sandar 1757

1758: Ole Dahl[250], smed, fadder i dåp 14 september 1758.

1759: Peder Olsen Smed[251], fadder i dåp 17 september 1759

1759: Ole Dahl[252], Skreddersvenn, fadder i dåp 17 september 1759

1759: Andreas Scharholm[253], Skreddersvenn, fadder i dåp 17 september 1759

1762: Smed Torger[254], husnummer 5 i Sandefjord

1762: Smed Peder Olsen[255], husnummer 38 i Sandefjord

1763: Smed-Svend [?] Jens Christensen Jess[256] [?], Sandefjord. Dåp oktober 1763

1764: Stud.: Msr Christian-Friderich Runchel, huslærer eller skoleholder, fadder i dåp[257] 10 april 1764

1768: «Halck, Jens[258]. Visitør i Sandefjord i 1768-69».

1768: «Mohr, Peter Winding Anchersen. Underoffiser, annenkopist ved Generalitets- og kommisariats-kollegiebureauet. Visitør i Larvik og Sandefjord 19. jan. 1768, forflyttet til Fredrikstad(?) 7. juni 1773. Søkte kontrollørstilling sammesteds 21. mai 1774.»

1770: «Muus, Ludvig[259], født i København. Kopist, 18 år i Generaltoldkammeret. Konsumpsjons­inspektør i Larvik og Sandefjord 1770. Inspektør i Larvik 1779 til død 1786»

1775: Stud Selgen Routvet, huslærer eller skoleholder, fadder i dåp[260] 1 september 1775.

1776: «Linaae, Rasmus[261], født 1748. Forpaktningssocietetsvisitør i Larvik. Utnevnt 16. des. 1776 til undertollbetjent i Sandefjord, men nektet å flytte fra Larvik og ønsket seg løst fra stillingen.»

1777: «Schwindt, Peter Georg[262], født 1742 i Norge. Forpaktningssocietetsvisitør i Skien i 6 år. Undertollbetjent i Drammensfjorden/Kongsberg (stasjonert Kongsberg) 1. jan. til 16. mai 1777, under­toll­betjent i Sandefjord 12.(16.) mai 1777, forflyttet til Moss 25. okt. 1786. Død før 24. mai 1787.»

1773: Studiosus Monsr Worse, huslærer, fadder i dåp[263] 10 januar 1773.

1788: Hans Peter Bay[264], «Wisiteur ved den Kongelige Told», datteren Ericha Wilhelmines dåp 5 september 1788. «Bay, Hans Peter, født 29. juli 1752 i Drøbak. Embedskontorist i lang tid, konstituert sorenskriver i 5. år. Tollbetjent i Drøbak 1777, Larvik 1784, Sandefjord 25. okt. 1786, kontrollør og tollbetjent i Fredrikshald 27. nov. 1789, Drammen 1790, tollkasserer Sand/Drøbak 18. juni. 1808 til død 24.(14.) aug. 1831[265].”

1789: «Høe, Barthold Christian[266]. Kopist i det vestindiske tollkontor (Generaltoldkammeret). Toller i Larvik, Sandefjord og Drammen i 1789».

1789: «Bruenech, Caspar Fredrik von[267], født 9. mai 1752. Kaptein. Toller i Larvik og Sandefjord 10. juli 1789, tollinspektør sammesteds 6. mars 1793. Avskjed 18. okt. 1823. Død 9. mai 1832 i Larvik.”

1796: Carl Werner[268], Borger og Skipper i Sandefjord; hans avgang ve døden annonseres i Norske Intelligenssedler 10 august 1796

1797: Studiosus M[?] Sehausen, huslærer, fadder i dåp[269] 8 juni 1797

1797: Hr Studiosus Johansen, huslærer, fadder i dåp[270] 16 juni 1797

1798: Stud Bøeg, huslærer, fadder i dåp[271] den 27 oktober 1798

1799: Snedker Svend Christen Baalsen, vielse[272] 15 august 1799

1801: Jens Pedersen Bøeg, «Conditionerende», «Studiosus og informator», folketellingen[273] i 1801

1801: Snedkermester Anders Eliasen Lascken[274], folketellingen i 1801

1801: Elias Andersen Lascken[275], “Lærer faderens proffesion”, folketellingen i 1801[276]

1801: Engel Syversen Wold, tollbetjent, folketellingen i 1801[277]

1801: «Jacobsen, Peder[278], født 1760. Tollrorskarl i Sandefjord i 1811, ansatt 1. mars 1801.»

1811: «Tribler, Johan Henrich[279], født 1765. Tjeneste i tollvesenet fra 1785? Tollbetjent i Sandefjord, ansatt 24. nov. 1811, overtollbetjent sammesteds 1816. Avskjed 11. sept. 1824. Død før 3. april 1826.»

1822: «Larsen, Andreas[280], født 1772. Tollrorskarl i Sandefjord i 1822, tjenestetid 3 år.»

1822: «Nielsen, Carsten[281], født 1760. Tollrorskarl i Sandefjord i 1822, ansatt 1. juli 1800»

1824: «Bruenech, Frederik[282], født 6. aug. 1787. Løytnant, ex. jur. Undertollbetjent (overtollbetjent?) i Sandefjord 2. okt. 1824. Avskjed 10. sept. (31. des.) 1852. Død 5. jan. 1854.”

1825: Smed Hans Jensen[283].

1825: Matros Abraham Fredriksen Bjørnum[284]

1825: Matros Tolv Christophersen[285]

1825: Matros Bertel Jonassen Forsberg[286]

1825: Los Christen Rasmussen[287]

1825: Matros Ole Steenersen[288]

1825: Tømmermann Rollef Gjermundssen[289]

1825: Snekker Andreas Hansen[290]

  1. Matros Ole Andreassen Pibe[291]r

1825: Matros Elias Andersen[292]

1825: Glassmester Jacob Ellewsen[293]

1825: Snekker Amund Olsen[294]

1825: Murermester Paulus Adamsen[295]

1825: Skomaker Torsten Johansen[296]

1825: Matros Mathias Andreasen[297]

1825: Dagarbeider Svend Svenningsen[298]

1825: Skomaker Tosten Halvorsen Berg[299]

1825: Matros Jens Andreasen[300]

1825: Tollbetjent Anders Larsen

1825: Pige Kirsten Olsdatter[301]

1825: Matros Søren Larsen[302]

1825: Smed Hans Jensen[303]

1825: Dagarbeider Mikkel Olsen[304]

1825: Snekker Halvor Egersen Wigers[305]

1825: Kjøpmann Andreas Madsen[306]

1825: Matros Lars Petter Jacobsen[307]

1825: Skipstømmermann Rasmus Rasmussen[308]

1825: Fraktemann Peder Fredriksen Kamfjord[309]

1825: Matros Thor Pedersen[310]

1825: Matros Knud Halvorsen[311]

1825: Jordmor Malene Larsdatter[312]

1825: Sjømann Gullech Pedersen[313]

1825: Smed og vekter Jan Josephsen Møller[314]

1825: Dagarbeider Svend Larsen[315]

1825: Skomaker Lars Olsen[316]

1825: Matros Hans Raaberg[317]

1825: Tjenestepike Anne M Christensdatter[318]

1825: Seilmaker Hendrich Dahl[319]

1825: Seilmakersvenn Nicolai frank[320]

1825: Seilmakersvenn Erland Erlandsen[321]

1825: Pike Inger Maria Christophersdatter[322]

1825: Skyss-skaffer og Sagarbeider [?] Paul Andreas Christophersen[323]

1825: Matros Tor Andersen Årø[324]

1825: Matros Anders Andersen Freberg[325]

1825: Fast los Sven Amundsen Kruge[326]

1825: Gullsmedmester Peder Nord[327]

1825: Tjenestepike Inger Monsdatter[328]

1825: Skredder Christen Larsen Gullekstad[329]

1825: Tømmermann Niels Nielsen[330]

1825: Lodsrorsmand [?] Lars Evensen[331]

1825: Styrmann Mikkel Tolvsen[332]

1825: Matros Mads Paulsen[333]

1825: Skipper Søren Rasmussen Kriga[334]

1825: Matros Hans Laurentzius[335]

1825: Skipper Jacob Kruge[336]

1825: Styrmann Anund Jacobsen[337]

1825: Kjøpmann Petter Søberg[338]

1825: Oberstinne og pensjonist Gaarder[339]

1825: Jomfru Møller[340]

1825: Tjenestepike M Sybille Pedersdatter[341]

1825: Tjenestepike Johanne Olsdatter[342]

1825: Tjenestepike Maren Julia Tomasdatter[343]

1825: Tjenestepike Ingeborg M Sørensdatter[344]

1825: Tjenestepike Gunnild Maria [NN] [345]

1825: Tjenestepike Jørgine Maria Jensdatter[346]

1825: [xx] Tor Johansen[347]

1825: Kjøpmann Baltzer Hageman[348]

1825: Sjømann Carl Fredrik Hageman[349]

1825: Tjenestepike Helvig Christensdatter[350]

1825: Tjenestepike Petronelle Pedersdatter[351]

1825: Tjenestepike Johanne Svennungsdatter[352]

1825: Dreng Hans Engebretsen[353]

1825: Skolelærer Hans Erlandsen[354]

1825: Dagarbeider Christen Iversen[355]

1825: Tømmermann Ole Evensen[356]

1825: Matros Thor Olsen[357]

1825: Matros Hendrik Andersen

1825: Dagarbeider Anders Rasmussen Kriga[358]

1825: Matros Ole Christophersen[359]

1825: Handelsfullmektig Ludvig Høst[360]

1825: Garvermæster Jacob Pettersen[361]

1825: Garversvend Johan Jacob Walbom[362]

1825: Garversvend Jonas Jonasen Wermelin[363]

1825: Matros Hans Jacobsen Raastad[364]

1825: Skibscapitain Jacob Berg[365]

1825: Skibscapitain Søren Berg[366]

1825: Kjøbmand Anthon Grøn[367]

1825: Tømmermand Mathias Hansen[368]

1825: Tobaksspinder Jacob Berg[369]

1825: Kjøbmand og Britisk Konsul Christopher Hvidt[370]

1825: Kjøbmand Ole Melsom[371]

1825: Glasmester Hans Wilhelm Møll[372]er

1825: Høker Chr Lorentz Sørensen[373]

1825: Kjøbmand Jonas Andersen[374]

1825: Skipper Jacob Nielsen[375]

1825: Skipper Paul Larsen[376]

1825: Snedker Hans Olsen[377]

1825: Styrmand Christopher Ellefsen[378]

1825: Skipper Niels Larsen Ask[379]

1825: Styrmand Ole Christian Rejnert[380]

1825: Styrmand Hendrik Pedersen[381]

1825: Matros Jacob Ellefsen[382]

1825: Dagarbejder Ole Hansen[383]

1825: Klokker og Organist Hans Tveten[384]

1825: Matros Niels Nielsen[385]

1825: Høker Ole Thomasen Paust[386]

1825: Styrmand Peder Paust[387]

1825: Styrmand Thomas Paust[388]

1825: Rorskarl Carsten Nielsen [389]

1825: Matros Jacob Larsen[390]

1825: Tobaksfabrikør og Høker Jeremias Rejnert[391]

1825: Skipper Hendrich Rejnert[392]

1825: Skipper Matthias Hansen[393]

1825: Snedker Johan Bergreen[394]

1825: Snedker Anders S Holmen[395]

1825: Skipper og Reder Anders Chr Goen[396]

1825: Styrmand Ingvold Pedersen[397]

1825: Smedmester Abraham Rejnert[398]

1825: Smedsvend Halvor Larsen[399]

1825: Smeddreng Halvor Larsen[400]

1825: Snedker Johan [NN] Pedersen[401]

1825: Skomager Anders Andersen[402]

1825: Skovrider August Hutzelsider[403]

1825: Snedker Christopher Tolvsen[404]

1825: Skipper Christian Gjelsen[405]

1825: Skipper Hans Grøn[406]

1825: Skipper Christen Mikkelsen[407]

1825: Skomager Lars Pedersen[408]

1825: Tømmermand Jørgen Mathisen[409]

1825: Matros Michael Jørgensen[410]

1825: Matros Johan Christensen[411]

1825: Pensionist Jørgen Gunnersen[412]

1825: Tømmermand Tellef Halvorsen[413]

1825: Skomager Anders Larsen[414]

1826: Larsen, Jacob[415], født 1788(90). Tollrorskarl i Larvik (Sandefjord) 1826 til død 1848.

1830: «Gartner Steen[416]» nevnt i en annonse i Den Norske Rigstidende 11 februar det året.


[10] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Eiker og Lier fogderi, Numedal og Sandsvær fogderi, Brunla fogderi, Fogdemanntall 5 (RA/EA-4070/J/Ja/Jac/L0005), 1664-1664, oppb: Riksarkivet.
Merknader: Fogdenes og sorenskrivernes manntall. Manntallene for Ringerike og Hallingdal, Buskerud, Hurum og Røyken fogderier samt Tønsberg len, mangler. Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35564/99/
[11] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Eiker og Lier fogderi, Numedal og Sandsvær fogderi, Brunla fogderi, Fogdemanntall 5 (RA/EA-4070/J/Ja/Jac/L0005), 1664-1664, oppb: Riksarkivet.
Merknader: Fogdenes og sorenskrivernes manntall. Manntallene for Ringerike og Hallingdal, Buskerud, Hurum og Røyken fogderier samt Tønsberg len, mangler. Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35564/99/
[12] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Eiker og Lier fogderi, Numedal og Sandsvær fogderi, Brunla fogderi, Fogdemanntall 5 (RA/EA-4070/J/Ja/Jac/L0005), 1664-1664, oppb: Riksarkivet.
Merknader: Fogdenes og sorenskrivernes manntall. Manntallene for Ringerike og Hallingdal, Buskerud, Hurum og Røyken fogderier samt Tønsberg len, mangler. Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35564/99/
[13] Ketil Firing Hanssen: 1664 manntall for Sandeherred, Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=firing1
[19] http://www.theie.net/slekt/kilder/larvikskifter.pdf
[20] http://www.theie.net/slekt/kilder/larvikskifter.pdf
[23] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[24] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[25] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[26] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[27] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[28] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[29] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[30] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[31] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[32] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[33] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[34] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[35] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[36] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[37] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[38] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[39] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[40] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[41] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000611548
[42] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[43] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[44] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[45] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[46] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000611862
[47] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[48] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000611878
[49] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000611866
[50] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[51] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[52] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[53] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[54] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000611863
[55] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[56] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[57] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[58] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[59] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[60] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[61] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[62] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[63] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[64] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[65] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[67] http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-2
[69] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733;                                
[72] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[77] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070426650290
[81] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[82] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[84] http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-13
[85] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1714, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-29
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650315.jpg
[90] RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R33/L1982: Fogderegnskap Larvik grevskap, 1711., https://media.digitalarkivet.no/rk10081303012112
[91] RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R33/L1982: Fogderegnskap Larvik grevskap, 1711., https://media.digitalarkivet.no/rk10081303012111
[92] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[93] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[94] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[96] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1712, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-18
[97] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[98] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1712, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-20
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650306.jpg
[99] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1712, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-20
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650306.jpg
[100] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1712, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-20
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650306.jpg
[101] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1712, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-20
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650306.jpg
[105] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1712, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-18
[111] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1712, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-20
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650306.jpg
[113] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1713, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-21
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650307.jpg
[114] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1713, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-21
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650307.jpg
[115] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1713, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-21
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650307.jpg
[116] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1713, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-21
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650307.jpg
[117] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1713, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-21
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650307.jpg
[118] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1713, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-21
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650307.jpg
[119] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1713, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-21
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650307.jpg
[120] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1713, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-21
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650307.jpg
[121] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1713, uten sidenr.  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-21
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650307.jpg
[122] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1713, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-25 
[123] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1713, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-25
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650311.jpg
[124] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1713, uten sidenr. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-26
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650312.jpg
[126] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1714, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-30
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650316.jpg
[127] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[128] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1714, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-30
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650316.jpg
[130] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1714, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-30
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650316.jpg
[132] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1714, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-30
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650316.jpg
[133] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[134] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[135] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[136] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[137] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[138] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[139] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[140] https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650321
[141] https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650322
[147] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1721, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-64
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650350.jpg
[148] https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650354
[149] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[150] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1723, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-73
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650359.jpg
[152] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1723, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-73
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650359.jpg
[153] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650371
[156] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1727, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-94
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650380.jpg
[157] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650384
[160] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1729, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-101
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650387.jpg
[162] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[163] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[164] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[165] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[166] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[167] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[168] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[169] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[170] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[171] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[172] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[173] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[174] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[175] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[176] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[177] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[178] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[179] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[180] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[181] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[182] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[183] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1730, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-105
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650391.jpg
[187] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[188] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[189] Sandefjordinger identifisert av Tore Hermundsson Vigerust, se http://www.vigerust.net/by/larvikindex.html
[190] Den senere biskopen i Bergen og i Kristiansand. En eller annen gang mellom denne dåpen og Callundans bortgang forførte Tideman Callundans 12-13 år gamle datter, og måtte efterhvert gifte seg med henne; de flyttet til Larvik og bodde en stund hos barne-konens mor-foreldre.
[191] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1732, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-111
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650397.jpg
[193] https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650610
[199] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612251
[201] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1736, side 8. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-10
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650416.jpg
[202] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1737, side 12. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-14
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650420.jpg
[203] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1738, side 203. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-207
[204] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1714, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-30
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650316.jpg
[205] http://www.genealogi.no/kilder/Tollere/a-b.htm
[206] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1741, side 21. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-23
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650429.jpg
[208] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1742, side 23. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-25
[211] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1743, side 26. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-28
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650434.jpg
[212] Sogneprest Peter Flor
[213] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1744, side 27. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-29
[215] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1746, side 34. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-36
[216] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1746, side 34. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-36
[217] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1742-1744, side 155. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-158
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650564.jpg
[218] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1745, side 156. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-159
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650565.jpg
[219] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1745, side 156. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-159
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650565.jpg
[220] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1745, side 31. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-33
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650439.jpg
[222] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1746, side 35. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-37
[223] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1746, side 35. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-37
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650443.jpg
[224] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1746, side 36. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-38
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650444.jpg
[225] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1747, side 39. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-41
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650447.jpg
[226] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1748, side 41. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-43
ForretningID Dato År Prot. ref. Side Forretning merknad
659 659 18.03.1748 1743-1764 Skifteprotokoller 9 137b Skiftet sluttet 23.10.1748
[228] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1750, side 45.Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-47
[229] Se 1762-12 Mari Simensdatter
[230] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Vår Frue i Tønsberg, Ministerialbok nr. I 1 (1688-1760), Fødte og døpte 1747, side 216-217. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8201&idx_id=8201&uid=ny&idx_side=-116
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070425650084.jpg
[231] Digitalarkivet, Skifteregister for Larvik 1672-1812,
[232] Digitalarkivet, Skifteregister for Larvik 1672-1812,
[233] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1751, side 50. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-53
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650459.jpg
ForretningID Dato År Prot. ref. Side Forretning merknad
726 726 10.02.1752 1743-1764 Skifteprotokoller 9 221b Skiftet sluttet 08.09.1752
[237] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1754, side 59. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-62
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650468.jpg
[238] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1755, side 61. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-64
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650470.jpg
[239] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1755, side 61. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-64
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650470.jpg
[241] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1755, side 61. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-64
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650470.jpg
[242] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1755, side 61. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-64
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650470.jpg
[243] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1757, side 67. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-70
[244] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 68
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070426650477
[245] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1757, side 66. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-69
[246] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1757, side 67. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-70
[249] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1756, side 162. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-165
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650571.jpg
[250] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1758, side 70. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-73
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650479.jpg
[251] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1759, side 73. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-76
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650482.jpg
[252] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1759, side 73. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-76
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650482.jpg
[253] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1759, side 73. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-76
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650482.jpg
[256] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1764, side 85. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-88
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650494.jpg
[257] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1764, side 86. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-89
[260] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1775, side 115. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-118
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650524.jpg
[263] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Brunlanes, Ministerialbok nr. 1 (1766-1801), Kronologisk liste 1772, Fødte og døpte 1772-1773, side 87-88. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3067&idx_id=3067&uid=ny&idx_side=-46
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060410020321.jpg
[264] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1789, side 4. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-7
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650706.jpg
[269] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1797, side 71. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-74
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610034.jpg
[270] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1797, side 71. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-74
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610034.jpg
[271] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1798, side 82. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-85
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610045.jpg
[272] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1793, Ekteviede 1793, side 38. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-40
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650739.jpg
[275] Se 121 Elias Andersen Lascken
[277] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058296002426