«Hansen, Rasmus[i]. Tollskriver i Sandefjord-Larvik i 1649. Nevnt sammesteds 5. aug. 1684. Død før 30. des. 1685».

Det er funnet svært lite informasjon om Rasmus Hansen, men man kan merke seg en liten referanse i en fotnote i S. A. Sørensens Larviks-historie[ii] der frasen «Rasmus Hanson: Anna Mogns Da. 10 Rdlr» opptrer i en liste over givere som bidro til å skaffe en vinkanne i forgylt sølv som gave til Larvik Kirke til minne Grev Gyldenløves og Grevinnen av Aldenburgs vielse i 1677 – overrakt ti år senere, i 1687 – da Rasmus altså var død.

Men to slutninger følger, eller kanskje de er gjetninger: Rasmus var gift med Anna Mogensdatter, og de to hadde rimelig god råd, eventuelt rikelig kreditt; dette er ett av to nest-største bidrag.

Utover det er det intet funnet om Rasmus Hansen.


[ii] Sørensen, S.A.; Af Larviks Historie: Uddrag af Larviks gamle Skifteprotokoller; 1901; p 98; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011101223053