Iver er kjent som toller i Larvik og Sandefjord fra Norsk Slektshistorisk Forenings oversikt[i] over norske tollere gjennom tre hundre år:

«Lym, Iver Lauritzen. Toller i Larvik og Sandefjord 29. mai 1669, bekreftet 2. juni 1670».

Iver Lym nevnes, men uten ytterlige opplysninger, i norske Wikipedia, men litt informasjon om hvor han hold til kan man finne der:

«Tollboden på Tollerodden

Tollerhistorien på Tollerodden er unik i norsk sammenheng og speiles i de sjeldne dekorerte interiørene fra denne epoken i den gamle tollbodens interiørhistorie.

Huset kan by på mange spennende skjebner og historier. Bygningen var tollernes bolig og samtidig byens tollbod, en enestående kontinuitet og eierrekke og funksjon. Den gamle tollbodens historie er kjent tilbake til 1680-årene. Larviks første borgermester Fredrik Petersen, som var Grev Gyldenløves håndgagne mann, kan knyttes til eiendommen tidlig i tiåret.

Bygningen er sannsynligvis eldre, og man vet ikke når Fredrik Petersen først opptrer som eier. Det har blitt diskutert hvorvidt huset som nå har adressen Kirkestredet 9 var Larviks første tollbod eller Herregårdens borgerlige forløper. Mye tyder på at bygningen er en bygningshistorisk forløper for Herregården.

Undersøkelser av tømmeret har vist at noen bjelkelagsstokker ble felt vinteren 1667–1668. I 1664–1665 skal Ida Lange ha avgitt en bekvem plass til bygging av tollbod i en bukt av Larviksfjorden. Tollregnskapene fra 1670/1671 forteller at tollboden ble så kostbar at staten overlot eiendomsretten til tolleren mot delfinansiering. Den gang tilhørte tolleren byens øvre sosiale skikt, og drev gjerne egen handel. Rundt 1670 var tidene gode for handel og fortjeneste».

Egentlig er nesten ingen ting kjent om Iver Lauritzen Lym.