Norske Intelligenssedler 6 juli 1803

«Lorens Havnen og Hustrue Mette Christophersen i Sandefiord  i Laurvigs Grevskab er ved Døden afgangen, og deres Boe taget under Behanding af mig som Skifteforvalter. Thi bliver alle og enhver, som maatte have noget at fordre hos bemelte Afdøde, herved indkaldede til at anmelde og beviisliggjøre deres Fordringer i lovlig Tiid.
Blandt flere Børn har de Afdøde efterladt en Søn, navnlig Christopher Lorenzen, som for endeel Aar siden har begivet sig i Søefart udenlands; denne, tilligemed de øvrige Arvinger, indkaldes herved med Aar og Dags Varsel at anmelde og legitimere deres Arverettighed.
           
Laurvig den 22de Juni 1803[i]
Rasmussen