S1802

Jacob Rosted, «Topographisk Journal for Norge». Utgitt Det Topographiske Selskab for Norge, 1801/02
            «Ved Circunferencens Udvisning for Fritzø Jernverk, den 14de Maji 1673, blev fastsat, som et fuldkomment Maal, at Grevskabet skulde have 2 Miles Strækning paa alle Sider fra Marsovnen, altså fire Mile i længe og ligesaamange i Brede,  hvilket synes for høyt ansat. Efter min Formening kan antages i lige Længde mod Nord ved | Vierød og mod Sør uden for Fredriksværn, at være omtrent 3 ¾ Miil, følgelig den hele Grundflade at bestaae af omtrent 13 norske o Mile. Denne Landstrækning grændser mod Nord og Nordost til Jarlsbeg Grevskab mod Øst og Sydvest er den omgivet af Havet, men mod Vesten og Nordvest støder den til Bratsberg Amt, og har inden sine Grændser Laurvigen og Ladestedet Sandefjord[i].
            «Om Sanden er forhen anmærket, at den beestaaer af røde, graae og hvide Korn. Paa Sandeherrets Præstegaard og de nærmeste Gaarde omkring Sandefjord antræffer man, i en Dybhed af ¾ til 1 Alen, en fin hvid Sand, blandet med sej gulagtig Lere 2 a 3 Tommer i Højde, glat at føle paa. Naar den tørres paa en Takke og siden drøftes, bliver den rimelig at tjenlig at forme i. Gydtleren bruger den til denne Brug[ii]».

[i] Topographisk Journal for Norge. 1801/02, publisher 1801/02, Rosted, Jacob
Det Topographiske Selskab for Norge; pp 116-117; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2015032081007_001
[ii] Topographisk Journal for Norge. 1801/02, publisher 1801/02, Rosted, Jacob
Det Topographiske Selskab for Norge; p 131; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2015032081007_001