S1774

En turist-guide fra 1774 bringer følgende:
“Foruden det Porto, som fra et Post-Contoir til et andet er ansat, betales for underveys Breve saaledes[i]:
1) Fra Christiania til Hakkedals Jernverk                    2 –
Øvre-Rommeriges Fogderier efter
            Veyens Længde                                           2 a 3
Vinger Fæstning                                                       3 –
Hedemarkens Fogderie                                             3 –
Guldbrandsdalens Fogderie                                       3 –
Hadelands, Totens og Valders
            Fogderier                                                     3 –
2) Fra Bragnæs til Homestrand                                  2 Lsl.
3) Fra Tønsberg til Sandefjord                                    2   –
«     Holmestrand        «                                            2   –
4) Fra Brevig til Porsgrund                                         1   –
5) Fra Christiansand til Mandal                                   2  –
«    Berge i Lyngdal    «                                             3  –
«    Sande                      «                                        3  -«

De Aalborgske allene privilegerede Jydske Efterretninger

23 September 1774

«Udgagne [Skippere].

… J. Andersen af Sandefiord til [Dramen]…».


[i] Holck, Hans | Simmelkiær, Lauritz Christian, Norsk Veyviser for Reysende, Trykt hos Lauritz Christ. Simmelkiær, boende i Adresse-Contoir-Gaarden, 1774, pp 47-48, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018010826032