Prest 8 Haakon Guttormsson

«Haakon Guttormsen 1410-30. Han kom hit sommeren 1410 fra Nøtterø hvor han omtales som prest allerede i 1390-aarene; dessuten hørte han med blant korsbrødrene i Oslo domkirke.

Det var utvilsomt en helt anden type end forgjængeren, en fin, klok og dygtig prælat some ikke behøvde at svinge med storslæggen. Borte fra Nøtterø hadde han god anledning til at skaffe sig forhaandskjendskab til bygden, da han flere ganger var budsendt under sira Eiriks tvistemaal. Naar han likevel vilde ha kaldet, kan han ikke ha faat saa daarlige tanker om endda om bygdefolket.

Og det gik bra. Han begyndte riktignok forsigtig med at fredlyse kirkens jordegods, men naar undtas et forlik 1422 om en vei langs bækken ned til stranden, hører vi ikke hverken om gamle eller nye tvistemaal. Sira Haakon er kanskje den rikeste prest Sandeherred har hat, og han har sat sig et vakkert eftermæle gjennom sit testament av 27 febr. 1427 hvori han med gavmild haand deler ut av sine midler (DN. V. 402).

Testamentvidner var Stokkepresten Rane Petersson og Hedrum presten Smed Einarsson. Sira Haakon følte sig aandsfrisk, men noget krank til legems, derfor satte han op sit testament som han vil urokkelig skal holdes, Gud til ære, jomfru Maria og alle hellige til hæder, hans forældre Guttorm og Sigrid og ham selv til sjælehjelp.

Sira Haakon ønsket at blive begravet i Oslo domkirke, ved Sankt Andreas’s alter, og derfor gav han til kirken gaarden Gjestad i Berg, en sølvskaal og pengebeløp; til presteskapet klostret osv. skjænkte han penger og et hus i Oslo. Flere kirker i Smaalenene fik jordegods, og her paa Vestfold regnes op: Sande kirke skulde ha part i Fetten; prestebordet fik Haugøy og parter i Hanaholm, Arnarud og Skjælberg; Nøtterø kirke part i Fetten; Tjøme part i Auve; Stokke kirke part i Skardabøl; Tjølling kirke 2 kjyr; Olavsklosteret i Tunsberg part i Hem i Tjølling.

Haakon Guttormsen levde endnu i april 1430; da udstedes i bispens nærvær et brev hvori Haakons rette arving søstersønnen Alv Amundsson lover at overholde morbrorens testament. Senere nævnes han ikke[i]“.

Den parten i Fetten som ble testamentert til Sande Kirke er val kanskje den som omtales i et brev[ii] fra 29 mai 1418, uten at datoen for selve transaksjonen er nevnt:

Brevtekst (fra den trykte utgaven):

«Ollom monnom þæim sæm þetta bref sea æder høyra sænda Smider Æinarsson prester Finner Þorgiulsson Þorbiorn Biornsson ok Frode Grundason logretto men q. g. ok sina kunnikt gerande a(t) meer warom j prestgardenom a Sandom er ligger a Vestfoldh a sunnodagen nesta æfter hælga likama dagh a niunda are ok xxta rikis wars wyrduliks herra herra Eiriks mæder gudz nadh Noreks konongs sagom ok høyrdom a at þau heldo handom saman af æinnj halfwo hæiderligin man sira Hakon Gudþormusson koorsbroder j Oslo ok prester a Sandom, en af annare halfwo Ormer Nicolosson ok Joron Amunda dotter æigin kona hans mæder þui skilorde at þau vidrkenduz at þau hafdo sælt fyrnemdom sira Hakone merkar bool jardar j Fitenne ok laups landh j Slædanese er liggia j fyrnemdre Sanda sokn mæder ollom lutum ok lunnyndom sæm þer til liggia æder leget hafwa fra forno ok nyo vttan gardz ok innan frialst ok hæimholt firir huærium manne. Viderkenduz ok fyrnemdh hion j sama handarbande at þau hafdo vp boret af fyrnemdo(m) sira Hakone fyrsta pæningh ok øfsta ok alla þer j millom efter þui sæm j kaup þæira kom firir fyrnemdar jarder j godom verdaurom xviij kyrlogh ok ij marka kyr. Ok til sanynda her vm sættom meer wor jnsigli firir þetta bref er giort war dæigi ok are sæm fyr sæigir».


[i] Berg, Lorens: Sandeherred: en bygdebok: historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; Kristiania: I kommission hos Norli, 1918, p 123, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[ii] Sammendrag: Prest Smid Einarssön og 3 Lagrettemænd kundgjöre, at Orm Nikolassön og hans Hustru Joron Amundsdatter solgte til Sira Haakon Guttormssön, Korsbroder i Oslo og Prest paa Sande, en Markebol i Fit og en Löbs Land i Slædenes i Sandeherred. Kilde: Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Af de 4 Segl vedhænge No. 1 og 4. b.01 s.475 Nummer: 659. Dato: 29 Mai 1418. Sted: Sande. https://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst_2016.prl?b=660&s=n&str=