«Olav[i], Prest her en tid før 1345, men noget bestemt aar kan vi ikke fæste ham til. (Tidligere er Olav ved en feillæsning av et diplom sat til 1310)».


[i] Berg, Lorens: Sandeherred: en bygdebok: historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; Kristiania: I kommission hos Norli, 1918, p 122, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001