Hvor Lars Olssøn Asch kom fra er ukjent, men det er vel ikke utenkelig at det var Rosenberg som fant ham, eller som Lars ble tiltrukket av da Rosenberg var blitt nokså gammel og trengte litt hjelp i tjenesten. Lorens Berg sier han var bosatt på Vindal i 1701, og ganske riktig finner man en Lars Olssøn der i manntallet[i] fra det året – han er nevnt som oppsitter, og den eneste andre personen som er registrert sammen med Lars er den ugifte drengen Hans Mickelsen som også er i reserven, altså soldat. Hans alder er ikke oppgitt, men digitalarkivet har beregnet at han var født omkring 1646.

Lorens Berg[ii] omtaler ham på denne måten:

«Lars Olssøn Asch blev klokker i 1710, men hadde da været her en tid. Han var nemlig blit gift med sogneprest Rosenbergs datter Ingeborg, og presten lot ham omkring 1700 prøve at drive Vindal, men han dugde vel ikke som jordbruker, for han flyttet snart til Sandefjord hvor han vist holdt privatskole, indtil han fikk klokkeriet. Lars Asch, som var født omkr. 1665, var student. Han forsvinder ved lag 1720. En dattersøn Lars Jenssøn Asch[iii] er 1801 garver i Sandefjord»

Sognepresten Rosenberg hadde kallet[iv] i Sandeherred fra 1673 til 1707, da han døde. Han var komme til stedet allerede i 1670 for å være personlig kapellan for Sognepresten Ahasverus Andersen Post, som han altså efterfulgte.

Uansett, så ble han altså gift med Ingeborg Mogensdatter Rosenberg og fikk flere barn sammen med henne. Av de tre barna – alle døtre – som senere ble begravet i Sandar var Margaretha Maria den eldste – født før den tid det finnes kirkebøker for i Sandeherred. Men det er kjent at hun døde i Sandefjord 18 april 1775 og ble begravet[v] fire dager senere, 22 april. Hun var da 71 år gammel og det ble ringt for henne i kirken. Med andre ord, hun var født omkring 1704.

En opplysning, ikke belagt i førstehåndskilder, er muligheten for at Lars Olsen en kort periode var toller i Sandefjord. En avhandling[vi] om «Eliten i Christianias sosiale og politiske nettverk 1680-1750» har med en referanse til «Sandefjord: Visitør Lars Olsen Ask 40 rd. 1703−31.12 1706». Kan hende han fikk klokkerskapet fordi rollen som toller tok slutt.

Nest eldst var Magnolea, hun ble døpt[vii] Magn=Olea 27 desember 1710 og fikk fadrene «Min Hustru, som bar det»; Anna Sophia, Alexander Mørchs Hustru; Hr Frantz Floor; Hans Lucasson; og Knud Braad.

Og Theodora, altså, den den nest yngste – men det kan ha vært flere barn. Et sannsynlig slikt var Uldericha Antonetta som kom til verden i 1714 og ble døpt[viii] 17 oktober det året. I hennes tilfelle ble fadrene Hans [NN]s Hustru; Anne Willumsdatter; Jonas Due; Jacob Holmboe; og Claus Oubye [?].

Og efter dette er det ikke sett noe til Lars Olsen Asch, klokker i Sandeherred.


[i] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000611809
[ii] Lorens Berg; «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold»; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; p 159; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[iii] Se 239 Lars Jensen Ask
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1776, side 256. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-260
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650666.jpg
[vi] Ola Teige, Eliten i Christianias sosiale og politiske nettverk 1680-1750, p 293/318, under rubrikken Betjenter ved sønnenfjelske tollforpaktning 1703−06.3,   http://www.academia.edu/11955861/Eliten_i_Christianias_sosiale_og_politiske_nettverk_1680-1750 Den opprinnelige kilden oppgis å være RA, Generaltollkammeret, Saksarkiv, pk. 42 Gjord Andersens toll-, trelast-, og tjæretienderegnskap 1703−06.     
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1710, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-10
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650296.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1714, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-32
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650318.jpg