Johan Henrick Tribler

I 1801[i] finner man Johan Henrick Tribler bosatt på „Gravens østre Side” i byen Horsens i Danmark, der han beskrives som „Vagtmester” i det Slesvigske Rytter-Regiment. Han er gift med den 35 år gamle Anne Johannesdatter og har flere barn: Johan Fredrik (9 år); Gabriel (4 år); Anne Katrine (7 år); Elisabet (5 år); og Marie Katrine (1 år).

Opplysninger på et forholdsvis kjent genealogisk nettsted[ii] opplyser at han var født i Holstein, men det er ikke lykkes å verifisere dette.

Ifølge verket[iii] om norske tollere gjennom 300 år ble han ansatt som tollbetjent i Sandefjord i 1811, og forfremmet til overtollbetjent i 1816. Denne stillingen fortsatte han i til han tok avskjed 11. sept. 1824.

Han ble nokså snart en fremstående mann i det lille samfunet, for i 1814 – nærmere bestemt 25 februar – er han en av de som undertegner fullmakten (Berg, s. 187) til de to som skulle være med og velge representanter til Eidsvolds-forsamlingen.

I 1816 blir han registrert som en av mange offentlig ansatte som har nasjonal bakgrunn fra Danmark; han er med i listen over dem som var knyttet til „Statholderskabet”. Nationalbladet[iv] som offentliggjør listen er klar over at den er ufullstendig og inviterer leserne til å bidra.

Toldbetjent Johan Henrik Tribler døde, 60 år gammel, 22 oktober 1825 og bosatt på Prestegårdseiet. Han ble begravet [v]31 oktober.

„Proclama[vi]
            Forhenværende Over-Toldbetjent i Sandefjord, Johan Henrik Tribler, er ved døden afgaaen, og hans Boe af mig taget undr Skiftebehandling. Iblandt hans Arvinger ere opgivne som fraværende: 1) Sønnen Gabriel Tribler, myndig og boende i Horsens, og 2) Sønnen Adam Stormkrands Tribler, Hattermagersvend og opholdende sig i Hobroe i Danmark; thi inkaldes herved med lovligt Varsel igjennem den Norske Rigstidende og Christianias Intelligentssedler, trende Gange efter hinanden, saavel som inden vedkomende Værnething og Overret, Enhver, som maatte have noget at fordre i dette Boe, at melde sig for Skifteretten med deres Paastande og Beviisligheder; ligesom Boets Creditorer erindres om at afjøre deres Gjeld uden Henstand, for at undgaae Søgsmaal.
           
Laurvig Sorenskriver-Contor, den 3rdie April 1826,
                                                                                    Bryn”

 

Så må altså Tribler ha ankommet Sandefjord rundt 1811-1812, med familie. Til å begynne med bodde de nok i byen men nokså snart flyttet de til en plass under prestegården, for i 1816, ved sølvskatten[vii], han er ført inn med et innskudd på 5 speciedaler – mot sogneprestens 75 – og da bosatt slik.

Det er sannsynlig at denne plassen er den som ble kalt Knatten eller Nyland, i det minste er det slik Lorens Berg (Berg, s. 392) forteller det.

Toldbetient Tribler døde, bosatt på Prestegaardseiet, 22 oktober 1825, 60 år gammel. Han ble begravet[viii] 31 samme måned.

Man kan finne to unge menn og en kvinne med slektsnavnet Tribler som gifter seg i Sandeherred, og det må være tillatelig å legge til grunn at disse er sønner og en datter av Johan Henrik.

Anne Cathrine Tribler i Præstegaarden og Enkemann, Skibsfører Anders Christensen fra Sandefjord, ble lyst for 23 November 1817 og hadde ingen forlovere. Vielsen[ix] fant sted 30 desember 1830.

Det ble lyst for „Hattemagersvend” og ungkar Adam Stormkranz Tribler, 23 år gammel, og Mette Kistine Mellerup 11 november 1827. Forloverne var And. Christensen og Abr. Reinert, begge fra Sandefjord. Vielsen[x] fant sted 18 april 1828.

Den andre var „Skomagersvend” Johannes Tribler, 25 år og ungkar han også. Det ble lyst for ham og Jomfru Andrea Hansdatter Grøn, som var 11 år eldre, 19 oktober 1827, tre uker før Adam og Mette Kistine. Forloverne var Peder Noer fra Sandefjord og Hans Jonsen Knatten. Vielsen[xi] fant sted 25 november 1828. Johannes var født omkring 1802 i Danmark og bodde i 1865[xii] som leieboer hos enken Ingeborg Caspersdatter og hennes to barn Maren (26) og Anton (34) i Staværn.


[i] Skanderborg, Nim, Horsens Købstad, Gravens østre Side, 268, FT-1801, B4921; http://ddd.dda.dk/asp/vishusstand.asp
[ii] http://www.geni.com/people/Johan-Henrik-Tribler/6000000026468605181
[iii] TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563 – 1886 T-Å, Norsk Slektshistorisk Forening, http://www.genealogi.no/content/tollere-gjennom-300-%C3%A5r-1563-1886-t-%C3%A5
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1826, side 116. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-121
[vii] Sølvskatten 1816, nr. 24: Jarlsberg og Larvik amt, Larvik fogderi, 1816-1824, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/97/pt00000000237888
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1818, side 198. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-200
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610393.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1827, side 214. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-216
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610409.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1828, side 215. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-217
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610410.jpg
[xii] Folketelling 1865 for 0798P Fredriksvern prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038125000528