Nummer Beliggenhet Eier Matrikkelnummer Beskrivelse Takst (daler) Brutto areal
1 Østre Qvarteer under Bjerget østre Side Andreas Lindbergs Enke 1 Waanhuset 1 Etage af Tømmer og Steen paa Taget 10 1/2 alen langt og 7 1/2 alen bredt, deri en Stue med 1 Fag Winduer og 2 Etages Kakkelovn, samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn og under Huuset er Muur 150 31.26
2 Østre Qvarteer under Bjerget østre Side Lots Christen Rasmussen 2 a. Waanhuus opført af Tømmer med Straatag, 10 1/2 alen langt og 7 1/2 alen bredt, 1 Etage høit, deri er en Stue Kammer og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, paa Huuset er 6 Fag Winduer og i Værelserne er 1-2 og 1 Enkelt Jern Kakkelovn 160 31.26
Østre Qvarteer under Bjerget østre Side Lots Christen Rasmussen 2 b. Et Weedskuur af Bindingsværk, beklædt og malet 11 1/2 alen langt og 6 1/2 alen bredt 40 29.67
3 Østre Qvarteer under Bjerget østre Side Even Larsens Enke 3 Waanhuset opført aft Tømmer med Bordtag, 1 Etage høit,  12 1/2 alen langt og 9 alen bredt eller dybt, deri er Stue og Kiøkken med med Skorsteen og Bagerovn og Muurer under Huuset. Paa Huuset er 3 Fag Vinduer og i Stuen er en enkelt Kakkelovn 160 44.65
4 Østre Qvarteer under Bjerget østre Side Hans Tarraldsens Enke 4 Waaningshuuset af Tømmer, beklædt med Bord og Steen paa Taget. 1 Etage høit 9 1/2 alen langt og 6 1/2 alen dybt, deri en Stue med enkelt Kakkelovn og Kiøkken med med Skorsteen og Bagerovn, i Huuset er i alt 3 Fag Winduer 50 24.51
5 Østre Qvarteer under Bjerget østre Side Elias Andersen Matros 5 Waaningshuuset nye opført af Tømmer med Bordtag 9 1/2 alen langt 8 1/2 alen bredt, 1 Etage høit, deri er en Stue  og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, paa Huuset er 3 Fag Winduer, i Stuen en enkelt Kakkelovn og under Huuset Muur 160 32.05
6 Østre Qvarteer under Bjerget østre Side Asle Aslesen Matros 6 Waaningshuset af Tømmer, beklædt og Taget belagt med Steen, 1 Etage høit, 11 alen langt og 7 alen dybt, deri en Stue med 2 Fag Vinduer og Kiøkken med med Skorsteen og Bagerovn og under Huuset er en Kielder og til Indgang er et Bindingsværks Bislag; paa Huuset er 2 Fag Winduer, 1 toetager [?] Kakkelovn. Weedskiuul? 50 30.56
7 Østre Qvarteer under Bjerget østre Side Jacob Pedersen Glarmæster 7 Waanhuuset nye opbygt af Tømmer med Bordtag og beklædt paa de 3 Sider, 1 Etage høit, 13 alen langt og 8 dybt, deri er Stue med 2 Fag Winduer, Kammer med 1 Fag Winduer og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn med 1 Fag Winduer. I Kammeret er en enkelt Kakkelovn og i Stuen en … af Muur … enkel Kakkelovn. Under Huuset Muur 160 41.28
8 Østre Qvarteer under Bjerget østre Side Paulus Adamsen Matros 8 Waanhuus af Tømmer med Bordtag og med Bord Beklædning.  1 Etage. 8 alen langt og 7 alen bredt, deri Stue og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, og 3 Fag Vinduer 30 22.23
9 Østre Qvarteer under Bjerget østre Side Torsten Johannesen Skomager 9 Waaningshuuset opført af Tømmer, 1 Etage høit og Straa paa Taget, 10 alen langt, 8 alen bredt; deri Stue med 2 Fag Vinduer og Kakkelovn, samt Kiøkken med Skorsten, Bagerovn og 1 Fag Vinduer og under Huuset en muuret Kjælder med Skjul af Bindingsværk og ordværk 140 31.75
10 Østre Qvarteer under Bjerget østre Side Niels Amundsen Muurmester 10 Huuset er opført af Tømmer 1 Etage høit, 9 alen langt, 8 alen dybt, deri er stue med Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og paa Huuset er 2 Fag Vinduer 20 28.58
11 Østre Qvarteer under Bjerget østre Side Jens Andreassen Matros 11 Huuset er opført af Tømmer og Taget … … , 1 Etage høit 14 1/2 alen langt og 7 1/2 alen bredt, deri er Stue med et Fag Vinduer og Kakkelovn,  Kammer med et Fag Vinduer, Kiøkken med Skorsteen og et Fag Vinduer, under Huuset er muuret Kjælder 80 43.16
12 Østre Qvarteer under Bjerget østre Side Anders Larsen Styrmand 12 a. Waaningshuuset er opført af Tømmer beklædt med Bord rød malet og Taget belagt med Steen, 23 alen langt og 9 alen bredt deri er 2 Stuer, Kammer med 2 Jern Kakkelovner og 2 Kjøkken med med Skorsteen og Bagerovn og i Bygningen 7 Fag Winduer, under Huuset Kjælder 40 82.16
Østre Qvarteer under Bjerget østre Side Anders larsen Styrmand 12 Et tilbygg, men innførselen er senere overstrøket.  0.00
13 Østre Qvarteer under Bjerget østre Side Iver Antoniisens Hustrue 13 Waaningshuuset oppført af Tømmer med Bordtag og beklædning 1 Etage, 9 alen langt og 6 1/2 alen dybt, deri er Stue med Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn – paa Huuset er er 3 Fag Vinduer 30 23.22
14 Østre Qvarteer under Bjerget østre Side Niels Sørensen Dagarbeider 14 Waanhuuset af Tømmer 1 Etage høit med Bordtag og Tegltækking 10 alen langt med et lidet Bindingsværk Kammer paa Nordre Ende, 8 alen dybt, deri er Stue med Jernkakkelovn samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, paa Huuset er 4 Fag Vinder 40 31.75
15 Østre Qvarteer under Bjerget østre Side Abraham Sørensen 15 Waanhuuset er opført af Tømmer, og Taget belagt med  Bord, 1 Etage høit, 7 alen langt, 6 alen dybt, deri er Stue med 2 fag Vinduer og Kakkelovn samt Kiøkken med Skorsteen 20 16.67
16 Østre Qvarteer under Bjerget østre Side Peder Frederiksen Kamfiord 16 Waanhuuset er opført af Tømmer og Taget belagt med Steen, 12 alen langt og 8 alen dybt, deri er Stue med 2 Fag Vinduer og enkelt Jernkakkelovn samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. I Kiøkkeneet er et Fag Winduer, under Huuset Kjælder og til Huusets Indgang er et Bislag 180 38.10
17 Østre Qvarteer under Bjerget østre Side Anders Simensen Snedker 17 Waanhuuset er opført af Tømmer bordklædt og Tegltækket, 10 al langt 8 1/2 alen dybt. 1 Etage høit deri er er Stue med 2 Fag Vinduer samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn  80 33.74
18 Østre Qvarteer under Bjerget østre Side Peder Jacobsen [NN] 18 Waanhuuset opført af Tømmer bordklædt og malet og Taget belagt med Steen 1 Etage høit, 15 alen langt og 9 alen dybt deri er Stue med 2 Fag Vinduer, et Kammer med et Fag Winduer  og i Huuset er 2 Jernkakkelovner samt Kiøkken med  Skorsteen og Bagerovn  100 53.58
19 Østre Qvarteer under Bjerget østre Side Ole Andersen Tømmermand 19 a. Waanhuuset opført af Tømmer, beklædt med Bord samt Tegltækket, 1 Etage høit 11 alen langt 8 alen dybt, deri en Stue deri er Stue med 2 Fag Winduer og Jernkakkelovn samt Kiøkken med Windue, Skorsteen og Bagerovn 50 34.93
Østre Qvarteer under Bjerget østre Side Ole Andersen Tømmermand 19 b. En Tilbygning paa nordre Kant af Waanhuuset, opført af Tømmer og Taget belagt med Steen, 8 alen langt 4 alen dybt deri et Wærelse med Kakkelovn 30 12.70
20 Strand Gaden Nordre Side Bilow Pedersens enke 20 a. Waaningshuset opført af Tømmer, udvændig beklædt med  Bord, 14 alen langt og 11 alen dybt deri er 3 Wærelser med 5 Fag Winduer og 2 Kakkelovner samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, Taget belagt med Steen 80 61.12
Strand Gaden Nordre Side Bilow Pedersens enke 20 b, Et Baghuus af Tømmer 13 alen lang og 7 alen dybt, beklædt med Bord deri er Koestald og Weedskuur 10 36.12
21 Strand Gaden Nordre Side Anders Børresen Skipper 21 a. Waaningshuuset er opført af Tømmer, bekæd med Bord og malet, 1 Etage høit 25 alen langt og 15 alen dybt deri er 2 Stuer og 1 Kammer hvori er 3 Jernkakkelovner, samt 2 Kiøkken med skorsten og Bagerovn, pa Bygningen er i alt 8 Fag Winduer   60 148.84
Strand Gaden Nordre Side Anders Børresen Skipper 21 b. Et Baghuus af Tømmer og bindingsværk – 8 1/2 alen langt 7 alen dybt, indrættet til Koestald og weedskuur 30 23.62
22 Strand Gaden Nordre Side Hendrik Erichsen Dahl 22 a. Waanhuus opført af Tømmer beklæd med med Bord og Steentag, 2 Etager høit, 17 alen langt 12 alen dybt, derudi er 3 Værelser med 3 Kakkelovner og Kjøkken med Skorsteen og Bagerovn. – I andre Etage er et Værelse med Jernkakkelovn og paa Huuset er i alt 8 Fag Winduer 420 80.97
Strand Gaden Nordre Side Hendrik Erichsen Dahl 22 b. En Tilbygning nye, Bordklæd, med Steen paa Tag, hvoraf 14 alen tømret og 7 alen Bindingsværk 8 alen bred, indrettet til Fæehuus, Høelade, … og Materialbod – under Huuset muuret Kiælder 80 66.68
Strand Gaden Nordre Side Hendrik Erichsen Dahl 22 c. Et Planke og Stakitværk om Gaardsrummet og Hougen i alt 61 alen 10 0.00
23 Strand Gaden Søndre Side Christopher Hvidt 23 a, Waaningshuset opført af Tømmer, beklæd og malet og Taget belagt med Steen, 2 Etager høit 15 alen langt og 21 alen brædt. I underste Etage er 3 Værelser nemlig 2 Stuer og Kammer samt et Kiøkken, med Skorsteen og Bryggerhuus med Bagerovn og under Huuset Kiælder.- I Værelserne er 3 Jernkakkelovner og i Bygningen er i alt 12 Fag Vinduer – I anden Etage er en Safl [?] i 2 uindredede Lofter 400 125.02
Strand Gaden Søndre Side Christopher Hvidt 23 b. En Baghuusbygning af Tømmer 2 Etager høit, 20 alen langt 6 1/2 alen dybt, deri er i underste Etage  3 Boder og i øverste 2 Boder og Steen paa Taget 240 51.60
24 Strand Gaden Søndre Side Hendrik Amundsen Kruge 24 a, Waaningshuuset opført af Tømmer bordklædt og Tegltækket, 1 Etage høit, 16 alen langt 13 alen dybt, derudi er 3 Værelser med 2 Jerkakkelovner samt Kjøkken med Skorsteen og Bagerovn og nok it Kjøkken, paa Huuset er 4 Fag Vinduer  160 82.56
Strand Gaden Søndre Side Hendrik Amundsen Kruge 24 b, Et Weedskuur dels av Tømmer af dels af Bindingsværk, 10 alen langt og 7 alen bredt og Taget belagt med Steen 30 27.78
25 Strand Gaden Søndre Side Jacob Svendsen 25 a. Waanhuuset opført af Tømmer, bordklædt og Tegelstentag [?], 1 Etage høit, 27 alen langt 16 alen bredt hvori 4 Værelser 2 Kjøkken med Skorsteen og Bagerovn og Bryggerhuus med indmuuret Bryggepande. I Værelserne er 4 Eenetages Kakkelovner og paa Bygningen i allt 14 Fag Vinduer 320 171.46
Strand Gaden Søndre Side Jacob Svendsen 25 b. referanse til et sidebygning  med koestald etc, men senere overstrøket. Verdi 130 0.00
Strand Gaden Søndre Side Jacob Svendsen 25 c, Stakitvært til Haugens Indhægning – paa Søndre Side 144 alen og Plankeværk til Jordindhægning paa Nordre Side af Waaningshuuset 210 alen 20 0.00
26 Strand Gaden Søndre Side Hans Johannesen Grøn 26 a. Waanhuuset opført aft Tømmer 1 Etage høit med Quist over, 24 alen langt og 16 alen bredt, deri er Stue og Kammer samt Kiøkken med Skorsteen og Bryggerhuus med Bagerovn og indmuuret Bryggepande. – I Værelserne er i alt 4 Kakkelovner og paa Huuset er ialt 10 fag Vinduer 250 165.11
Strand Gaden Søndre Side Hans Johannesen Grøn 26 b. Et Baghuus paa nordre Side af Forhuuset opført af Tømmer beklædt med Bord og malet, 18 alen langt og 10 1/2 alen bredt derudi er Hæstestald og … samt en Bod og Loftsrum 80 75.01
Strand Gaden Søndre Side Hans Johannesen Grøn 26 c, En Bygning paa nordre Sideaf Forhuuset opført af Tømmer med Steen paa Taget13 alen langt og 13 alen dybt derudi er Hæststald og og Koestald og ovenover Loftsrum 50 67.08
Strand Gaden Søndre Side Hans Johannesen Grøn 26 d, Et Plankeværk omkring Gaarden og Haugen bestaaende i alt af 144 alen 20 0.00
27 Strand Gaden Søndre Side Mads Paulsen Lods 27 a. Waaningshuuset opført af Tømmer beklædt med Bord og Taget belagt med Steen 16 alen langt  og 10 alen bredt der er 2 Værelser med 2 Jernkakkelovner og Kjøkken med Skorsteen, i Huuset er 6 Fag Vinduer 120 63.50
Strand Gaden Søndre Side Mads Paulsen Lods 27 b. Et Baghuus opført af Tømmer og beklædt med Bord 11 alen langt 9 alen bredt, heri er Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn samt en Bod og Taget belagt med Steen 30 39.29
Strand Gaden Søndre Side Mads Paulsen Lods 27 c, En nye Tilbygning til … Baghuus, optømret, Tegltækket og bordklæd, deri er Stue og og Kammer, 2 Fag Winduer, 1 liden enkelt Kakkelovn. Bygningen er 1 Etage, 9 alen lang og 9 alen bred, eller dyb  30 32.15
Strand Gaden Søndre Side Mads Paulsen Lods 27 d. Et nyt Fjøs tømret, forsynet med Bordtag men uden tegltækking 10 0.00
28 Strand Gaden Søndre Side Jacob A. Kruge 28 a. Waaningshuuset opført af Tømmerbeklædt med Bord og Taget belagt med Steen, 1 Etage høit 21 alen langt og 14 alen bredt, deri er 3 Værelser næmlig Stue og 2 Kammer, i Værelserne er i alt 2 Jern-Kakkelovner samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, i denne Bygning er ialt 9 Fag Vinduer 360 116.69
Strand Gaden Søndre Side Jacob A. Kruge 28 b. En Udbygning til Storgaden, tømret beklædt og Taget belagt med Steen, indrøttet til Fæehuus Stald, Loove og ovenover Høelofter samt under Huuset i nordre Ende Kiælder 60 0.00
Strand Gaden Søndre Side Jacob A. Kruge 28 c. et baghuus paa væster Side af Framhuuset [?] opført af Bord og Bindingsværkmed Stra paa Taget, 7 1/2 alen langt og 5 1/2 alen bredt, indretteet til Weedskuur 20 16.37
Stoer Gaden østre Side Peter Søeberg 29 a. Waanhuuset, 2 Etager høit af Tømmer med Bord og Steentag og malet, 35 alen langt og 20 alen dybt. – I underste Etage er 6 Værelser med Jernkakkelovn samt Kiøkken med Skorsteen. I øverste Etage er 6 Værelser som er afdelt med en Gang tvert over, hvori er 4 Jernkakkelovner og en Kamin af Steen – i hele Bygningen er 23 Fag Winduer og under Bygningen er Kjælder – 11 Kakkelovner 1800 277.83
Stoer Gaden østre Side Peter Søeberg 29 b, Et Sidehuus Sønden for Waaningshuusetopført af Tømmer, rødmalet, 70 alen langt og 9 alen bredt; 1 Etage høit og beklæd med Bord samt Tegltækket, deri er hæste- og Koestald, 2 Boder og ovenover Kornlofter med 2 Side… af … Bindingsværk 80 250.05
Stoer Gaden østre Side Peter Søeberg 29 c. Et Sidehuus norden for Forhuuset opført af Tømmer opført af Tømmer og beklædt med Bord 1 Etage høit, 40 alen langt og 9 alen bredt, derudi er Bryggerhuus med Skorsteen, 2 Bagerovner og indmuuret Bryggepande, Taget belagt med Steen 80 142.88
Stoer Gaden østre Side Peter Søeberg 29 d, Et Baghuus opført af Bindingsværk, udvændig beklædt med  med Bord of forsynet med Sten paa Taget, 9 alen langt og 9 alen bredt, indrættet til Wogn-Remisse og Brændeskuur 20 32.15
Stoer Gaden østre Side Peter Søeberg 29 e, Plankeværket omkring Haugen 140 alen 50 0.00
Stoer Gaden østre Side Peter Søeberg 29 f, Plankeværk om Gaarden 45 alen langt 10 0.00
30 Stoer Gaden østre Side Baltzar Hagemann 30 a. Vaanhuuset opført af Tømmer udvændig beklædt med Bord og malet, 2 Etager høit. I underste Etage er 3 Værelser med 3-2 Etages Jernkakkelovner samt Kiøkken med Skorsteen, og i øverste Etage er 3 Wærelser med 2-Etages Jernkakkelovner 500 0.00
Stoer Gaden østre Side Baltzar Hagemann 30 b. Et Side og Baghuus opført af Tømmer og beklæd, Taget belagt med Steen 1 Etage høit, 66 alen langt og 10 alen bredt deri er Bryggerhuus og Drængestue hvori er Skorsteen Bagerovn, Hæste og Koestald, … , Weekdskiul og Loove samt en Bod 400 261.95
Stoer Gaden østre Side Baltzar Hagemann 30 c, Et Baghuus paa Øster Side af Gaardsrummer, beklædt med Bord og Taget belagt med Steen, 15 alen langt, 10 alen bredt, 1 Etage høit, indrættet til …, hvortil er bygget et Sidehuus og Bindingsværk 9 alen langt 0g 10 alen bredt indredet til Wærelser med Steen paa Taget 100 59.54
Stoer Gaden østre Side Baltzar Hagemann 30 Sidehuset alene 35.72
1 Nr 2 Sandefjords Skolehuus 31 a, Waaningshuuset opført af Tømmer; 1 Etage høit, beklæd og malet, 25 alen langt, 13 alen bredt, Taget belagt med med Steen. I Bygningen er 4 Wærelser med 4 Jern Kakkelovner og 10 Fag Winduer samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn 400 128.99
Nr 2 Sandefjords Skolehuus 31 b. En Tverbygning af Tømmer og Steen paa Taget, beklæd og malet, 18 alen lang 5 1/2 alen dyb indredet til Skiul og Brændeskuur 20 39.29
2 Nr 2 Ole Foxerøe Underfoged 32 a. Waaningshuuset opført af Tømmer udvændig beklædt og malet, samt Taget belagt med Steen 1 Etage høit 15 alen langt og 15 alen dybt, deri er tre Wærelser og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. I Wærelserne er 2 Jernkakkelovner og paa Huuset  er 6 Fag Winduer 180 89.30
Nr 2 Ole Foxerøe Underfoged 32 b. Et Baghuus opført af Tømmer og Bord og Taget belagt med Steen Bord 1 Etage høit, 9 alen langt, og  og 5 1/2 alen dybt, deri er Koestald og Weedskuur 10 19.65
Nr 2 Ole Foxerøe Underfoged 32 c. Et Plankeværk til Gaardens og Haugens Indhægning 36  alen langt 10 0.00
3 Nr 2 Ole Christian Mørch 33 a. Waanningshuuset opført af Tømmer udvændig belklæd med Bord og malet Taget belagt med Steen, 25 alen langt og 15 alen dybt, deri er 4 Wærelser hvori 3 Kakkelovner 400 148.84
Nr 2 Ole Christian Mørch 33 b. Et karnap eller Svale paa Siden af Waanhuuset [?], opført af Tømmer og udvændig beklædt med Bord, 7 alen langt og 7 alen dybt, ovenpaa er et Kammer 20 19.45
Nr 2 Ole Christian Mørch 33 c. En Tilbygning paa Søndre Side af Forhuuset opført af Tømmer og udvændig beklædt med Bord og malet og Taget belagt med Steen, 2 Etager høit 11 1/2 alen langt og 10 alen dybt. – I underste Etage er en Bod og i øverste et Wærelse 50 45.64
Nr 2 Ole Christian Mørch 33 d. Et Sidehuus paa Nordre Side af Forhuuset opført af Tømmer og beklæd med Bord, 25 alen langt og 16 1/2 alen bredt, 2 Etager høit. I underste Etage er 2 Boder og i øverste Loftsrum og et Wærelse med Jernkakkelovn 100 163.72
Nr 2 Ole Christian Mørch 33 e, Et Baghuus af Tømmer beklædt med Bord, 28 alen langt, 10 alen bredt, deri er Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn samt indmuuret Kobber Bryggerkiedel og et Kammer med Jernkakkelovn, en Bod og en Koestald 100 111.13
Nr 2 Ole Christian Mørch 33 f. Et Plankeværk til Haugens Indhægning bestaaende af 110 alens Længden. Paa hele Gaarden er i alt 19 Fag Widuer 10 0.00
4 Nr 2 Johnas Andersen 34 a, Waaningshuus opført af Tømmer og beklædt med Bord, 1 Etage høit, 15 alen langt og 12 alen dybt deri er 2 Wærelser med Jernkakkelovne, samt Kiøkken med Skorsteen og ovenover et Kammer. Huuset er … og paa … er i alt 7 Fag Winduer 110 71.44
Nr 2 Johnas Andersen 34 b, Et Bryggerhuus opført af Tømmer og beklædt samt Steen paa Taget 10 alen langt og 5 alen dybt 20 19.85
Nr 2 Johnas Andersen 34 c, Et Plankeværk om Haugens Indhægming bestaaende af 68 alens Længde 10 0.00
5 Nr 2 Hans Rasmussen Auves Enke 35 a, Waanhuuset opført af Tømmer beklædt og Tegltækket 2 Etager høit, 14 1/2 alen langt og 9 1/2 alen bredt deri er Stue og Kammer, samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. I Wærelserne er 2 Jernkakkelovner og paa Bygningen er i alt 5 Fag Winduer 180 54.67
Nr 2 Hans Rasmussen Auves Enke 35 b. Et Weedeskuur af Bindingsværk og Bord med Steen paa Taget, 9 alen langt og  4 alen bredt 10 14.29
Nr 2 Hans Rasmussen Auves Enke 35 c, Et Plankeværk omkring Gaarden og Haugen, bestaaende i alt  af 39 alens Længde 10 0.00
6 Nr 2 Matias Berg Skibscapitain 36 a, det gamle Waaningshuus opført af Tømmer udvændig beklæd med ord og malet, Taget belagt med Steen, 2 Etager høit, 17 1/2 alen langt og 14 alen bredt. – Wærelserne og Winduerne er … og Bygningen er nu … til Forhuus og Forhuuset … 100 97.24
Nr 2 Matias Berg Skibscapitain 36 b. Et gammelt Baghuus opført af Bord og Bindingsværk belagt med Steen 15 alen langt og 8 alen dybt, nu brugelig til Wærelser 10 47.63
Nr 2 Matias Berg Skibscapitain 36 c. gammelt Plankeværk omkring Gaarden og Haugen  80 al langt 10 0.00
Nr 2 Matias Berg Skibscapitain 36 Nyt Waanhuus opført af Tømmer, 27 alen langt, 16 alen bredt, bordklædt malet og Tægeltækket deri er 4 Wærelser og 2 …kammer, Kiøkken med Skorsten – … Huuset Bryggerhuus med Skorsteen, Bagerovn og indmuuret Bryggepande, 2 Kammer  og Kjælderhuuset … … en stor Muur er … … Tømmerbygning; og er Forhuuset med 16 Fag Winduer, ligesom i Huusets samtlige Wærelser er 4-2 Etages Jernkakkelovner 890 171.46
7 Nr 2 Antoni Grøn Kiøbmand 37 a, Nyt Waanhuus, 2 Etager høit opført af Tømmer og taget belagt med Tømmer, og Taget belagt med Steen. – I underste Etage er er 2 Stuer, 1 Kammer, 1 Krambod og Kiøkken med Skorsteen, i disse Wærelser 2-2Etages Jernkakkelovner. Øverste Etage fantes uindredet. Under Huuset er en stor muuret Kiælder. Huuset er 24 alen langt og 17 alen bredt  800 161.94
Nr 2 Antoni Grøn Kiøbmand 37 b. Det gamle Waanhuus opført af Tømmer, 1 Etage, beklæd med Bord malet og Huuset belagt med Steen 23 1/2 alen langt og 18 1/2 alen bredt, deri er 1 Wærelse, med Kakkelovn, men forøvrigt er er denne Bygning indrættet til Pakbod 100 172.55
Nr 2 Antoni Grøn Kiøbmand 37 c. Et Sidehus opført af Tømmer og beklædt med Bord 13 alen langt 10 alen bredt 2 Etager høit, i øverste Etage er  er 2 Wærelser med med 2 Kakkelovne, og i underste etage er Bryggerhuus med Bagerovn 100 51.60
Nr 2 Antoni Grøn Kiøbmand 37 d. Et Baghuus opført af Tømmer og Taget belagt med Steen, 26 1/2 alen langt og 9 1/2 alen dybt, deri er Koe og Hæstestald og Fæehuus med … og ved Nordre Ende er en Tilbygning af samme Høide og Bræde som den øvrige og gaaer under et Tag med samme og er 11 1/2 alen langt, deri er Wognremisse og Weedskuur 200 99.92
Nr 2 Antoni Grøn Kiøbmand 37 Tilbygget alene 43.36
Nr 2 Antoni Grøn Kiøbmand 37 e. Et Plankeværk omkring Gaarden og  Haugen 36 alen langt 10 0.00
8 Nr 2 Hans Rasmussen Natholm 38 a, Waaningshuuset opført af Tømmer beklædt med Bord og malet, 1 Etage høit og Steentag, 24 alen langt og 15 alen dybt, derudi er 4 Wærelser og 1 Gang i Midten af Bygningen, samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn og Bryggerhuus. I Wærelserne er er i alt 5 Jernkakkelovner og paa Bygningen er i alt 12 Fag Winduer 500 142.88
Nr 2 Hans Rasmussen Natholm 38 b. Ett Baghuus opført dels af Bindingsværk og dels af Tømmer med Bræde-Klædning, 1 Etage høit og Steen paa Taget, 26 alen langt og 7 alen dybt, deri er Fæehuus og Hæststald, … og Bod 90 72.24
Nr 2 Hans Rasmussen Natholm 38 c. Et Plankeværk til Gaardens Indhægning som bestaar i alt af 60 alens længde 10 0.00
9 Nr 2 Jacob Berg Tobaksspinder 39 a, Waanhuuset opført af Tømmer og beklædt med Bord, malet og Taget belagt med Steen, 1 Etage høit, 14 1/2 alen langt og 15 1/2 alen dybt, deri er 5 Wærelser med Kiøkken  og Skorsteen. I Wærelserne er 4 Kakkelovner og paa Bygningen er i alt 8 1/2 Fag Winduer 550 89.20
Nr 2 Jacob Berg Tobaksspinder 39 b, En Sidebygning nye, opført af Tømmer 1 Etage pa stor Muur, beklæd malet og Tegltækket, 30 alen lang 9 alen bred, deri er Tobaksspinderi med 2 Præsser [?] og …, Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn, Bryggerhuus Kammer, – I denne Bygning er 2 2 Etages Kakkelovner og Kjælder 150 107.16
Nr 2 Jacob Berg Tobaksspinder 39 c. Et Weedskuur opført af Bord og Bindingsværk med … og Steen paa Taget 14 alen langt og 5 alen bredt 30 27.78
10 Nr 2 Wilhelm Hvidts Enke 40 a, Waanhuuset opført af Tømmer beklæd med Bord hvid malet og Taget belagt med Steen, 1 Etage høit 18 alen langt og 15 alen dybt, deri er 4 Wærelser med 3 Jernkakkelovnerog Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn og ovenover et Wærelse 1600 107.16
Nr 2 Wilhelm Hvidts Enke 40 b, Et Sidehuus paa Søndre Kant af Forhuuset opført af Tømmer og beklæd med Bord 28 alen langt og 12 alen dybt, 2 Etager høit, i underte Etage er Bryggerhuus og Kammer med Skorsteen og Bagerovn og i Modbod Rillebod er … I øverste Etage er er 4 Wærelser med med Kakkelovn og under Huuset er en muuret Kiælder 400 133.36
Nr 2 Wilhelm Hvidts Enke 40 c, En Bygning paa Nordre Side af Forhuset opført af Tømmer og belagt med Bord, 1 Etage høit, 29 alen langt og 10 alen bredt, deri er Bryggerhuus; Bygningen Tegltækket 200 115.10
Nr 2 Wilhelm Hvidts Enke 40 d, Et Baghuusopført af Tømmer g beklæd med Bord, 2 Etager høit, 16 1/2 alen langt og 11 1/2 alen bredt, derudi er Hæststald og Fæehuus samt … … Bygningen er belagt med Steen 200 75.31
Nr 2 Wilhelm Hvidts Enke 40 e, Et Stakitværk til Haugens Indhægning bestaaende i alt af 45 alens længde 40 0.00
Nr 2 Wilhelm Hvidts Enke 40 f, Et Plankeværk til … Indhægning bestaaende i alt af 140 alens Længde 60 0.00
11 Nr 2 Westre Side Christopher Hvidt 41 a, Waanhuset 2 Etager høit opført af Tømmer udvændig beklædt og malet samt Tegltækket, 32 alen lang og 18 alen bred. – I underste Etage er 4 Wærelser med Kiøkken med Skorsteen, af disse Wærelser de 3 betrukken og mahlet og i 2den Etage er 4 indredede Wærelser hvoraf alle det ene er betrukken og mahlet. Denne Bygning har 7 Stk 2 Etages Jernkakkelovner og 22 Fag … Winduer og Kjælder under Huuset 7000 228.61
Nr 2 Westre Side Christopher Hvidt 41 b, En Bryggerhuusbyging dels af Tømmer dels af Bindingsværk med Steentag, 21 alen lang 19 alen bred deri er Bryggerhuus med Skorsteen og  3 Bagerovner, et Kammer med Jernkakkelovn, Bryggepande i Bryggerhuuset og i Enden af Bygningen er Weedskuur 800 158.36
Nr 2 Westre Side Christopher Hvidt 41 c; Et Baghuus dels af Tømmer og dels af Bindingsværk me Steentag 30 alen langt og 12 alen bred, deri er Hæste og Koestald, Kork [?] og Kvee [?] 600 142.88
Nr 2 Westre Side Christopher Hvidt 41 d, Et paa Nordre Side opført Bindingsværks Waagnskuur 16 alen lang 13 alen bred, malet og Tegltækket 400 82.56
Nr 2 Westre Side Christopher Hvidt 41 e, Nye Bygning paa Søndre Side opført af Tømmer, Klæd, malet og Tegltægt, 1 Etge høit, 18 alen langt og 12 alen bredt indrettet til Stald og Pakbod og ovenover Lofter 1000 85.73
Nr 2 Westre Side Christopher Hvidt 41 f, Plankeværk … malet 198 alen i alt 200 0.00
12 Kirke-Gaden, Nordre Side Ole Sørensen Melsom 42 a. Waanhuuset opført af Tømmerbeklædt med Bord og hvidmahlet 1 Etage høyt, 31 alen langt og 16 alen dybt, deri er 6 Værelser samt Kiøkken med Skorsteen og under Huuset er Kielder. I Værelserne er i alt 6 Jernkakkelovner og i Bygningen er 17 Fag Vinduer og pa Nordre Ende af Bygningen og under et Tag med samme er opført en Bindingsværk Krambod 16 alen lang og 6 alen bred 4000 196.86
Kirke-Gaden, Nordre Side Ole Sørensen Melsom 42 Kramboden alene 38.10
Kirke-Gaden, Nordre Side Ole Sørensen Melsom 42 b. En Bryggerhuusbygning dels af Tømmer og dels af Bord og Bindingsværk 25 alen lang og 9 alen dyb, deri er Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn samt et Brygger… Kammer og Weedskur 400 89.30
Kirke-Gaden, Nordre Side Ole Sørensen Melsom 42 c, En Baghuusbygning dels af Tømmer dels af Bord og Bindingsværk og Steen paa taget, 30 alen lang og 12 alen bred, deri er Lasch og Love samt Hæstestald og Fæehuus 500 142.88
Kirke-Gaden, Nordre Side Ole Sørensen Melsom 42 d, Et Plankeværk omkring Gaardsrummer 21 alen langt 100 0.00
13 Kirke-Gaden, Nordre Side Thor Klavenæs Lensmand 43 a. Waaningshuuset opført af Tømmer beklædt med Bord og malet 1 Etage høit 14 alen langt og 13 alen dybt; deri er 3 Wærelser med 3 Jernkakkelovner og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. I Huuset er 12 Fag Winduer og Taget belagt med Steen 240 72.24
Kirke-Gaden, Nordre Side Thor Klavenæs Lensmand 43 b. Et Baghuus opført af Bord og Bindingsværk malet og Teglbedækket [?] 33 alen lang og 10 alen bredt, 1 Etage høit, hvori Hæstestald, Pakbod, Love, Lasch 200 130.98
14 Kirke-Gaden, Nordre Side Christen Lorents Sørensen 44 a. Waahuuset opført af Tømmer, udvændig beklæd, malet og Tegeltækket. 25 alen langt og 10 1/2 alen bredt,  2 Etage høit. I underste Etage er 4 Wærelser nemlig 2 Stuer med 2 Fag Winduer hver 1de med 2 Fag Winduer og 2 Kammer samt Kiøkken Skorsten og Bagerovn og i øverste Etage er en Safl [?] samt et Kammer med Kakkelovn. I Værelserne er i alt 4 Jern Kakkelovner; heraf er 3 2-Etager og 1 enkelt. Paa Forhuuset er i alt 12 Fag Winduer og under Huuset er Kielder  550 104.19
Kirke-Gaden, Nordre Side Christen Lorents Sørensen 44 b. En Bryggerhuusbygning opført af Tømmer og Steen paa Taget 16 alen langt og 8 alen bredt deri er Bryggerhuus og 1 Kammer med en 2 Etages Jernkakkelovn og 2 Fag Winduer samt Skorsteen og Bagerovn og under Bygingen er Kielder 150 50.80
Kirke-Gaden, Nordre Side Christen Lorents Sørensen 44 c. Et Sidehuus af Bord og Bindingsværk og Taget belagt med Steen. 24 alen langtog 8 alen bredt; deri er Hæste og Koestald samt lasch og Love 80 76.20
Kirke-Gaden, Nordre Side Christen Lorents Sørensen 44 d. Et Baghuus opført af Bindingsværk og Steen paa Taget, 12 alen langt og 8 alen bredt; deri er Wogn og Weedskuur 50 38.10
Kirke-Gaden, Nordre Side Christen Lorents Sørensen 44 e. Et Kullehuus [?] af Bindingsværk 10 alen lang og 7 alen bred, deri er Wærksted – Steen paa Taget 20 27.78
Kirke-Gaden, Nordre Side Christen Lorents Sørensen 44 f. Et Siidehuus af Bord og Bindingsværk 10 1/2 alen lang og 9 1/2 alen bred med Steentag 40 39.59
Kirke-Gaden, Nordre Side Christen Lorents Sørensen 44 g. En Smidebyging opført af Tømmer 1 Etage Tægeltækket 16 alen lang, 11 alen bred, indrettet til Smide 60 65.49
Kirke-Gaden, Nordre Side Christen Lorents Sørensen 44 f. Plankeværk til Gaardsrummets Indhægning 13 len langt 10 0.00
15 Kirke-Gaden, Nordre Side Johnas Andersen 45 a. Waanhuuset opført af Tømmer, udvendig beklæd med Bord og malet, 2 Etager høit og Taget belagt med Steen 26 alen lang og 19 alen dyb deri er i underste Etage 3 Wærelser og Krambod samt Kiøkken med Skorsteen, …kammer og Pigekammer, øverste Etage er uindredet – I Gaarden er 4 Kakkelovner og 17 Fag Vinduer 560 196.07
Kirke-Gaden, Nordre Side Johnas Andersen 45 b. Baghuus af …,  opført af Tømmer 33 alen langt, 11 alen dybt. Indredet til Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn i Søndre Ende Fæehuus, Stald, Høelade … Pakbod og …Lofter – paa denne Bygning som er Bordklæd og tægeltekket er 3 Fag Winduer 1000 144.07
Kirke-Gaden, Nordre Side Johnas Andersen 45 c. Waagnskuur af Bindingsværk 9 alen langt 6 alen bredt, Tægeltekket 40 21.43
16 Kirke-Gaden, Nordre Side Jacob Nielsen 46 a. Waaningshuuset opført af Tømmer udvændig beklædt malet og Tægeltækket, 1 Etage høit 24 alen langt og 14 alen bredt, deri er 4 Wærelser med 3 Kakkelovner samt Kiøkken med Skorsteen og i Bygningen 9 Fag Winduer og under Huuset Kiælder 500 133.36
Kirke-Gaden, Nordre Side Jacob Nielsen 46 b, et Baghuus opført dels af Tømmer dels af Bord og Bindingsværk med Steen paa Taget, 15 alen langt og 7 alen bredt, deri en Stald Høehuus og Wedloft [?] 190 41.67
Kirke-Gaden, Nordre Side Jacob Nielsen 46 c. Plankeværk til Haugens Indhægning bestaaende af 20 alen 10 0.00
16 Kirke-Gaden, Nordre Side Paul Larsen 47 Waanhuuset opført af Tømmer udvændig beklæd, malet og Taget belagt med Steen; 1 Etage høit 13 1/2 alen langtog 9 1/2 alen dybt, derudi en Stue med 2 Fag Winduerog Jernkakkelovn samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn; – paa nordre Side er af Tømmer tilført en Tilbygning 12 1/2 alen lang og 5 1/2 alen bred, deri er et Kammer og Afdeling til Spiskammer 200 48.22
Kirke-Gaden, Nordre Side Paul Larsen 47 Tilbygget alene 27.29
17 Kirke-Gaden, Nordre Side Ellef Christophersens Enke 48 Waanhuuset opført af Tømmer beklæd med Bord, 1 Etage høit, 17 alen langt og 15 alen bredt Steen paa Taget – deri er 2 Wærelser med 2 Jernkakkelovner og Kiøkken med Skorsteen. I Bygningen er 6 Fag Winduer 40 101.21
18 Kirke-Gaden, Nordre Side Niels Larsen Ask 49 Waanhuuset af Tømmer, 1 Etage høit, 11 1/2 alen langt og 8 alen bredt, Taget belagt med Steen deri er Stue med Jernkakkelovn samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. Til Gaden er Bislag af Bord 3 alen langt og 2 alen bredt. Ved øster Ende tilbygget et Wærelse af Bord og Bindingsværk og har samme Længde som Huusets Brædde og er 3 alen bredt. Paa Huuset er 3 Fag Winduer. 70 36.51
Kirke-Gaden, Nordre Side Niels Larsen Ask 49 Bislaget alene 2.38
Kirke-Gaden, Nordre Side Niels Larsen Ask 49 Tilbygget alene 9.53
19 Kirke-Gaden, Nordre Side Ole Christiansen Reynert 50 a. Waanhuuset opført af Tømmer beklædt malet og Tægltækket, 2 Etager høit, 13 alen langt og 12 alen bredt. I underste Etage er 3 Wærelser og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn og i øverste Etage er 2 Wærelser 4 Kakkelovner, i Bygningen er i alt 8 Fag Winduer 100 61.92
Kirke-Gaden, Nordre Side Ole Christiansen Reynert 50 b. En Udhuusbygning paa Wæstre Side af Forhuuset opført af Tømmer og beklæd med Bord 19 1/2 alen langt og 10 1/2 alen bredt deri er Bod og Koestald 50 81.27
20 Kirke-Gaden, Nordre Side Jacob Ellefsen 51 a. Waanhuuset opført af Tømmer beklæd med Bord og Taget belagt med Steen, 1 Etage høit, 20 alen langt og 18 alen dybt, deri er 4 Wærelser  med 2 Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn og under Huuset Kiælder. Paa Wæster Side er en Tilbygning af Tømmer og Taget belagt med Steen 7 alen lang og 7 alen bred, deri er en Koestald og Fæehuus. – Paa Huuset er i alt 6 Fag Winduer 280 142.88
Kirke-Gaden, Nordre Side Jacob Ellefsen 51 Tilbygget alene 19.45
Kirke-Gaden, Nordre Side Jacob Ellefsen 51 b. Plankeværk omkring Gaarden og Haugen, bestaaende af 100 alen længde 20 0.00
21 Kirke-Gaden, Nordre Side Niels Petter Warendorph, Ridder 52 a. Waanhuuset opført af Tømmer udvændig beklædt og malet  og Taget belagt med Steen, 1 Etage høit 21 alen langt og 15 alen dybt hvori er fem Wærelser deri er 3 Kakkel, under Huuset er der opmuuret Kiælder. Paa Bygningen er i alt 11 Fag Winduer 1000 125.02
Kirke-Gaden, Nordre Side Niels Petter Warendorph, Ridder 52 b. Sidebygning opført af Tømmer og Tægeltækket samt beklædt med Bord og malet, 27 alen lang 12 alen bred 4 al dyb heri er 2 … med Kakkelovn og Bryggerhuus med Bagerovn samt … Høe [?] 500 128.60
Kirke-Gaden, Nordre Side Niels Petter Warendorph, Ridder 52 c. Baghuus opført dels af Tømmer og dels af Bindingsværk med Steen paa Taget; beklædt 16 alen langt og 8 alen bredt, deri  … , Koestald, Weedhuus og og Lasch 100 50.80
Kirke-Gaden, Nordre Side Niels Petter Warendorph, Ridder 52 d. Plankeværk omkring Gaardens Tomt 120 alen langt 50 0.00
22 Kirke-Gaden Sydost Side Hans Tveten Klokker og Organist 53 a. Waanhuuset opført af Tømmer og beklædt og Taget belagt med Steen, 18 alen langt og 12 alen dybt, derudi er 6 Wærelser: een Stue og 5 Kammer deri er 4 Jernkakkelovner samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn og under Bygningen er en liden Kiælder, paa Bygningen er i alt 10 Fag Winduer 300 85.73
Kirke-Gaden Sydost Side Hans Tveten Klokker og Organist 53 b. En Baghuusbygning af Tømmmer og Bindingsværk beklædt med Bord og Taget belagt med Steen 15 1/2 alen lang og 8 1/2 alen bredt deri er en Koestald, Fæehuus og Weedskuur 90 52.29
Kirke-Gaden Sydost Side Hans Tveten Klokker og Organist 53 c. Et Plankeværk om  Gaarden og Haugen i alt 53 alen langt 10 0.00
23 Kirke-Gaden Sydost Side Niels Mikkelsen Matros 54 a. Waaningshuus af Tømmer 2 Etager høit, klædt og malet, Taget tækket med Steen, 13 alen langt, og 13 alen dybt, deri er 3 Wærelser med 1 Jernkakkelovnsamt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. Ved Siden af denne Bygning er en Tilbygning af Tømmer med Bordbeklædning 11 1/2 alen lang og 8 1/2 alen bred, deri et Kammer med Kakkelovn. I Bygningen er 7 Fag Winduer 100 67.08
Kirke-Gaden Sydost Side Niels Mikkelsen Matros 54 Tilbygget alene 38.80
24 Kirke-Gaden Sydost Side Kirsten Temte [?] 55 Waaningshuuset af Tømmer, … med Steen paa Taget. Ligesaa og – Tilbygning [?], en … 8 al langt og 11 al bredt deri er en Stue med Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen 10 34.93
25 Kirke-Gaden Sydost Side Fru Oberstinde Gaarder 56 a. Waanhuuset opført af Tømmer beklædt og malet og Taget  belagt med Steen, 15 alen langt, 14 alen bredt, 2 Etager høit. I underste Etage er 4 Wærelser med 4 Jernkakkelovner og et Kiøkken med Skorsteen. Til Indgangen  er et af Tømmer opført Karnap 8 alen langt og 6 alen bredt, der i er et Kammer, og i øverste Etage er 3 Wærelser med 2 Kakkelovner. – Ved Siden af Forhuuset er en Tilbygning af Tømmer beklædt med  Bord 15 alen langt og 5 alen bredt, deri er 2 Wærelser med en Kakkelovn 350 83.35
Kirke-Gaden Sydost Side Fru Oberstinde Gaarder 56 Karnappet alene 19.05
Kirke-Gaden Sydost Side Fru Oberstinde Gaarder 56 Tilbygget alene 29.77
Kirke-Gaden Sydost Side Fru Oberstinde Gaarder 56 b. Et Sidehuus af Bord og Bindingsværk 19 alen langt og 7 1/2 alen bredt, deri er Fæehuus og Vognskuur 100 56.56
Kirke-Gaden Sydost Side Fru Oberstinde Gaarder 56 c. et baghuus paa væster Side af Framhuuset [?] opført af Bord og Bindingsværkmed Stra paa Taget, 7 1/2 alen langt og 5 1/2 alen bredt, indretteet til Weedskuur 40 16.37
Kirke-Gaden Sydost Side Fru Oberstinde Gaarder 56 d. Et Stakit og Plankeværk bestaaende af 50 alen 10 0.00
26 Kirke-Gaden Sydost Side Ole Thommesen Paust 57 a: Waaningshuuset af Tømmer beklæd med Bord og Malet, 1 Etage høit, 31 alen langt, 9 alen bredt og Steen paa Taget, deri er 4 Wærelser med 3 Jern Kakkelovner samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn og under Huuset er Kiælder. En Tilbygning af Bindingsværk  13 alen lang og 10 alen bred indredet til Weedskuur 460 110.74
Kirke-Gaden Sydost Side Ole Thommesen Paust 57 Tilbygget alene 51.60
Kirke-Gaden Sydost Side Ole Thommesen Paust 57 b. Et Udhuus dels af Tømmer og dels af Bindingsværk og Steen paa Taget 11 1/2 alen langt 7 alen dybt, deri Hæstestald, Koestald, og Fæehuus – I Forbindelse med med denne Bygning og under et Tag med … findes af nye opbygget af Bindingsværk en Lasch med Love, 11 alen bred og 9 alen lang … … 80 31.95
Kirke-Gaden Sydost Side Ole Thommesen Paust 57 c. Plankeværk eller Stakkitværk 39 alen langt 10 0.00
27 Kirke-Gaden Sydost Side Wilhelm Olsen Goen 58 a Waanhuuset opført af Tømmer beklæd med Bord og malet, 2 Etager høit  18 alen lant 19 1/2 alen bredt. I underste Etage  er 4 Wærelser med 4 Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen. I anden Etage er 4 Wærelser, heri 4 Jern Kakkelovner. I Bygningen er 21 Fag Winduer og under Huuset Kielder. – Ved … af Huuset er en Tilbygning af Tømmer beklædt og malet, 2 Etager høit 7 alen langt og 10 alen bredt, deri Opgang til Wærelserne og en Afdeling til Krambod. Paa Nordre Side er en Tilbygning af Bindingsværk og Bord 26 alen lang og 2 alen bred 800 139.31
Kirke-Gaden Sydost Side Wilhelm Olsen Goen 58 Tilbygget alene 1 27.78
Kirke-Gaden Sydost Side Wilhelm Olsen Goen 58 Tilbygget alene 2 20.64
Kirke-Gaden Sydost Side Wilhelm Olsen Goen 58 b, Et Sidehuus af Tømmer beklædt og malet 45 alen lang og 10 alen bred, 2 Etager høit. I underste Etage er Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn og er indmuuret Kobber Bryggekiedel, et Kammer med Kakkelovn og 3 Boder 400 178.61
Kirke-Gaden Sydost Side Wilhelm Olsen Goen 58 c: Et Pakhuus paa øster Side af Forhuuset opført af Tømmer, 2 Etager høit beklæd med Bord og Steen paa Taget, 11 alen lang og 9 alen dyb. Denne Bygning … paa en … Graasteensmuur 100 39.29
Kirke-Gaden Sydost Side Wilhelm Olsen Goen 58 d, Et Baghuus af Tømmer Bord og Bindingsværk 17 1/2 alen langt med Steen-Tag i den Hæste og Koestald samt Love og Lasch 200 0.00
Kirke-Gaden Sydost Side Wilhelm Olsen Goen 58 e; Et Stakitværktil gaden og omkring Haugen, 72 alen langt 40 0.00
Kirke-Gaden Sydost Side Wilhelm Olsen Goen 58 f. Et Plankeværk omkring Løkken og Haugen 200 alen 60 0.00
28 Kirke-Gaden Sydost Side Carsten Nielsen Told… [?] 59 a, Waaningshuuset opført af Tømmer udvændig beklæd og malet 1 Etage høit 18 alen langt og 10 alen dybt deri er 2 Wærelser med 2 Jern Kakkelovner samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn og under Bygningen er ielder og i Huuset er 6 Fag Winduer 170 71.44
Kirke-Gaden Sydost Side Carsten Nielsen Told… [?] 59 b. Et Wedeskuur af Bindingsværk med Steen paa Taget er 6 alen langt og 4 1/2 alen dybt 20 10.72
Kirke-Gaden Sydost Side Carsten Nielsen Told… [?] 59 c. Et Plankeværk til Gaardens og Haugens Indhægning 111  alen langt 10 0.00
29 Kirke-Gaden Sydost Side Jeremias Reinert Smed 60 a. Waaningshuuset opført af Tømmer beklæd og malet, 1 Etage høit og Taget belagt med Steen, 23 alen langt og 11 alen dybt, deri er 3 Wærelser med 3 Jernkakkelovner samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. I Bygningen er 8 fag Winduer og under Huuset Kielder. 400 100.42
Kirke-Gaden Sydost Side Jeremias Reinert Smed 60 b. En Smide opført af Bindingsværk og Bord med Muur… og Steentag, 17 1/2 alen lang og 16 1/2 alen bred, deri er 2 Esser eller Ildstæder og øvrige Indrætninger 80 114.60
Kirke-Gaden Sydost Side Jeremias Reinert Smed 60 c. Et Udhuus for det meste af Tømmer og det øvrige af Bindingsværk, 42 alen langt og 7 alen bredt, deri er Bryggerhuus med Skorsteen, et Fæehuus, Hæste og Koestald, og ovenover et Høeloft 200 116.69
Kirke-Gaden Sydost Side Jeremias Reinert Smed 60 d. Et Plankeværk 68 alen langt 20 0.00
30 Kirke-Gaden Sydost Side Lars Pedersen Hoff 61 Waanhuuset optømret 1 Etage høit 12 alen langt 12 alen bredt. Udvændig beklædt malet og Tægeltækket , deri er 3 Wærelser med 2 Jernkakkelovner hvoraf 1 3-Etages og 1 2-Etages, Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. Paa Huuset er 5 Fag Winduer og under Bygningen er Kielder 300 57.15
31 Kirke-Gaden Sydost Side Matis Raastad 62 Waanhuus optømret  1 Etage høit 14 alen langt og 12 alen bredt og Taget belagt med Steen, deri er Stue med Kiøkken Skorsteen og Bagerovn. I Huuset er er Kakkelovn og 4 Fag winduer 50 66.68
32 Kirke-Gaden Sydost Side Lars Andreassen Skibstømermand 63 a; Waanhuus opført af Tømmer Bord klæd  og Tægeltækket, 1 Etage høit 15 alen langt 12 alen bredt deri er Stue med Kakkelovn, Kammer med Kakkelovn, Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn – ovenover Lofter – paa Huuset er 5 Fag Winduer 260 71.44
Kirke-Gaden Sydost Side Lars Andreassen Skibstømermand 63 b: Udhuusbygning, … Gaden [?] opført af Tømmer og Bindingsværk 12 alen langt 5 1/2 alen bredt uden … indredet til Koestald og Wedskuur samt Høeloft 40 26.20
33 Kirke-Gaden Nordre Side Lars Johannesen Grøn 64 a Waanhuuuset opført af Tømmer beklæd og malet, 1 Etage høit og Taget belagt med Steen, 22 alen lang og 13 alen bred, deri er paa høire Side af Indgagen en Stue til Gaden og ud til Gaarden et Kammer og Kiøkken med Skorsteen og i enden af Huuset en … I Wærelserne er i alt  4 Jernkakkelovner og paa Huuset er i alt  8 Fag Winduer  780 113.51
Kirke-Gaden Nordre Side Lars Johannesen Grøn 64 b, et Baghuus af Bindingsværk og Taget belagt med Steen 24 1/2 alen lang og 8 1/2 alen bred derudi en Stald Fæehuus Love og Høelade 200 82.65
Kirke-Gaden Nordre Side Lars Johannesen Grøn 64 c. Et Planeværk omkring Gaardens og Haugens Indhægning 102 alen langt 20 0.00
34 Kirke-Gaden Nordre Side Anders Christensen Goen 65 a. Waaningshuuset opført af Tømmer beklæd med Bord og Taget belagt med Steen. 2 Etager høit, 15 1/2 alen lang og 14 alen bred. I underste Etage er 2 Wærelser, Forstue [?] og Krambod, i 2den Etage er 2 Kammer og Madloft. I Wærelserne er 3 Kakkelovner. – Herforudn er under et Tag med Foranførte opbygget en 2 Etages Tilbygning 11 alen lang og 11 alen bred. I underste Etage er en Stue med Kakkelovn og  og i øverste Salf [?]. Paa den hele Bygning er 17 Fag Winduer og under Huuset Kielder 4000 86.13
Kirke-Gaden Nordre Side Anders Christensen Goen 65 Tilbygget alene 48.02
Kirke-Gaden Nordre Side Anders Christensen Goen 65 b. En Tilbygning paa nordre Side af føranførte Huus opført af Tømmer bordklædt og Tægeltækket 14 alen langt 8 alen bredt deri er et Wærelser med et Fag Winduer samt Jernkakkelovn og Bryggerhuus med Sorsteen og Bagerovn 400 44.45
Kirke-Gaden Nordre Side Anders Christensen Goen 65 c. Et Sidehuus paa vestre Side af Gaardsrummet opført af Tømmer og beklædt med Bord og Taget belagt med Steen 21 alen langt 12 alen dybt 2 Etager høit, hvori 2 Boder, Hæstestald, Love, Høe … 400 100.02
Kirke-Gaden Nordre Side Anders Christensen Goen 65 d. En Tværbygningen paa nordre Side af Gaardsrummet 29 alen langt 8 alen bredt, … , af tømret 4 loftet Fæehuus Bindingsværk Wognremisse og Weedskuur 100 92.08
Kirke-Gaden Nordre Side Anders Christensen Goen 65 e. Stakit og Plankeværk til sammen 112 alen langt 100 0.00
35 Kirke-Gaden Nordre Side Ingvald Pedersens Enke 66 Waanhuus optømret 1 Etage høit 22 Fod langt 22 Fod bredt, beklæd med Bord og Taget belagt med Steen, deri er Stue med Kakkelovn og 2 Fag Winduer, Kammer med et Fag Winduer, Kiøkken med 1 Fag Winduer, Skorsteen og Bagerovn. – Paa Væstre Side er tilbygget af Bord og Bindingsværk Tægeltækket et Weedeskuur 11 alen langt og 4 alen bredt 200 47.64
Kirke-Gaden Nordre Side Ingvald Pedersens Enke 66 Tilbygget alene 17.46
36 Kirke-Gaden Nordre Side Christian Waale 67 a, Waaningshuuset opført af Tømmer beklæd med Bord malet og Tægeltækket, 2 Etage høit, 30 alen langt og 14 alen bredt. I underste Etage er 4 Wærelser og en Krambod samt Kiøkken med Skorsteen  og i øverste Etage er 4 Wærelser. I alle Wærelserne er i alt 7 Jernkakkelovner og paa Bygningen er i alt 12 Fag Winduer, under Huuset Kielder 750 166.70
Kirke-Gaden Nordre Side Christian Waale 67 b, Eet sidehuus paa vestre Side af Forhuset opført af Tømmer 19 1/2 alen langt 8 1/2 alen bredt, herudi er Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn og indmuuret Kobber Bryggekiedel samt et Kammer med Kakkelovn 120 65.79
Kirke-Gaden Nordre Side Christian Waale 67 c. Et Baghuus opført dels af Tømmer og dels af Bindingsværk, 30 alen lang og 10 alen dyb, deri er Hæstestald, Koestald, Vognremisse, og en Bod 70 119.07
Kirke-Gaden Nordre Side Christian Waale 67 d. Et Plankeværk omkring Gaardsrummet 74 alen langt 20 0.00
Kirke-Gaden Nordre Side Christian Waale 67 e. Et Plankeværk omkring Tomten, er i alt 134 alen langt 40 0.00
37 Kirke-Gaden Nordre Side Grevskabets Skovriderbolig 68 a, Waanhuuset opført af Tømmer beklædt og malet 1 Etage høi og Taget belagt med Steen, 26 alen langt og 13 alen høit, deri er 4 Wærelser med 3 Jernkakkelovnersamt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, under Huuset er Kielder og i Bygningen er i alt 8 Fag Winduer 530 134.15
Kirke-Gaden Nordre Side Grevskabets Skovriderbolig 68 b, Et Sidehuus paa øster Ende af Forhuuset opført af Tømmer og Taget belagt med Steen, 14 alen langt og 8 1/2 alen bredt, deri er Hæste og Koestald samt Weedskuur  60 47.23
Kirke-Gaden Nordre Side Grevskabets Skovriderbolig 68 c. Et Plankeværk til Gaten og Gaarden 85 alen langt og 3 1/2 alen høit 10 0.00
38 Buegardsgaden  søndre Side Christopher Tolvsen Steensholt 69 a. Waanhuus opført af Tømmer, bordklædt og Tægeltækket, 1 Etage høit 14 1/2 alen langt og 10 1/2 alen dybt, deri er 2 Wærelser hver med Jernkakkelovn, samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn og under Huuset er Kielder. – Paa nordre Ende af dettte Huus er tilbygget et Wærelse 10 1/2 alen langt og 5 1/2 alen bredt 360 60.43
Buegardsgaden  søndre Side Christopher Tolvsen Steensholt 69 Tilbygget alene 22.92
Buegardsgaden  søndre Side Christopher Tolvsen Steensholt 69 b. Uudhuusbygning  til dels av Tømmer og til dels af Bindingsværk uden Tagtækking, indreded til Fæehuus og Hølasch [?] samt Weedskuur, 10 alen langt og 4 alen bredt 40 15.88
39 Buegardsgaden  søndre Side Christian Giertsen Reinert 70 a, Waanhuuset opført af Tømmer beklæd og malet  og Taget belagt med med Steen, 18 alen langt 12 alen dybt , deri en Stue  og Kammer hver med Kakkelovn , samt Kiøkken med med Skorsteen og Bagerovn og under Huuset Kielder 200 85.73
Buegardsgaden  søndre Side Christian Giertsen Reinert 70 c. Et Udhuus paa nordre Side af Forhuuset opført af Tømmer og Taget belagt med Steen 11 1/2 alen langt og 11 alen bredt; deri Bryggerhuus med Skorsten, Wognskuur og Hæstestald og Boed foruden Fæehuus 80 50.21
Buegardsgaden  søndre Side Christian Giertsen Reinert 70 d. Et Plankeværk til Gaardens og Haugens Indhægning 126 alen langt 20 0.00
40 Buegardsgaden  søndre Side Erich Grøn 71 a, Waaningshuuset opført af Tømmer beklæd medd bord og malet; 2 Etager høit og Taget belagt med Steen, 26 alen langt og 14 alen bredt. I underste Etage er 2 Wærelser til Gaden og Forstue og til Gaarden er 2 Wærelser samt i vestre Ende et Kammer indrættet til Krambod samt Kiøkken med Skorsteen. – I øverste Etage er 5 Wærelser, og i Huuset er i alt 7 Jernkakkelovner samt paa Huuset 17 Fag Winduer 500 144.47
Buegardsgaden  søndre Side Erich Grøn 71 b. Et Baghuus paa nordre Side af Forhuuset opført af Tømmer beklædt med Bord og malet, 13 1/2 alen langt og 9 1/2 alen bredt deri er Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn og indmuuret Bryggerpande og Steen paa Taget 50 50.90
Buegardsgaden  søndre Side Erich Grøn 71 c. Et Udhuus af Tømmer beklædt med Bord og Steen pa Taget, 33 alen langtog 13 alen bredt, deri er Stald, Høehuus, Love og Lasch 50 170.27
Buegardsgaden  søndre Side Erich Grøn 71 d. Et Weedskuur ved Siden af Sidstnævnte Bygning ud til Gaden , opført af Bindingsværk og Bord 25 alen langt og 5 1/2 alen bredt, deri Hæstestald og Weedskuur 54.57
Buegardsgaden  søndre Side Erich Grøn 71 e, En Bygning Liigeoverfor Forhuuset paa den anden Side af Gaden 33 alen lang og 9 alen bred, Huuset … 12 1/2 alen er opført af Tømmer og det øvrige af Bindingsværk, heri er adskillige afdelinger med Boder samt Wognskiul og Kulleboed 117.88
41 Buegardsgaden  søndre Side Christian Mikkelsen 72 Waanhuus af nye opbygt af Tømmer 1 Etage. 14 alen langt og 11 alen bredt men uden Skorsteen og troligvis [?] er Bygningen uindredet ligesom det heller ikke er Tegltækket 61.12
42 Buegardsgaden  søndre Side Andreas Madsen 73 a. Waanhuuset opført af Tømmer beklæd med Bord og malet og taget belagt med Steen, 1 Etage høit 22 alen langt og 12 alen bredt deri er 4 Wærelser med 3 Jernkakkelovner, samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn og under Huuset er Kjelder. I Bygningen er i alt 11 Fag Winduer 300 104.78
Buegardsgaden  søndre Side Andreas Madsen 73 b. et Plankeværk til Gaardsrummet og Haugens Indhægning 80 alen langt 10 0.00
43 Buegardsgaden  søndre Side Isach Waale 74 Waanhuuset opført af Tømmer beklæd med Bord 1 Etage høit og Steen paa Taget 13 alen langt og 9 alen bredt, deri er 2 Wærelser med Kakkelovn samt Kiøkken med Skorsteen – ved Siden af er tilbygget et Kammer med Kakkelovn, paa Huuset er 3 Fag Winduer 100 46.44
44 Buegardsgaden  nordre Side Byens Fattighuus 75 a. Waanhuuset opført af Tømmer bordklædt og Tægeltækt 17 alen langt og 8 alen dybt, deri er Stue Kammer og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn – En Tilbygning af Bindingsværk 9 alen lang og 4 alen bred til Brændehuus 180 53.98
Buegardsgaden  nordre Side Byens Fattighuus 75 Tilbygget alene 14.29
Buegardsgaden  nordre Side Byens Fattighuus 75 Et Plankeværk omkring Haugen 50 alen 20 0.00
45 Buegardsgaden  nordre Side Jørgen Matisen 76 Waanhuuseet opført af Tømmer beklædt med Bord 9 1/2 alen langt og 7 alen bredt, deri er Stue med Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen 20 26.39
46 Buegardsgaden  nordre Side Christian Larsens Enke 77 a. Waanhuuset opført af Tømmer Bordklædt og Taget belagt med Steen, 1 Etage høit 16 alen langt 10 alen bredt, deri er Stue med Jernkakkelovn samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. Til Indgang er tilbygget et Bislag af Bord og Bindingsværk 3 alen langt og 2 1/2 alen bredt 90 2.98
Buegardsgaden  nordre Side Christian Larsens Enke 77 Bislaget alene 2.98
Buegardsgaden  nordre Side Christian Larsens Enke 77 b. En Tilbygning af Tømmer 11 alen lang 5 alen bred med Steen paa Taget 30 21.83
Buegardsgaden  nordre Side Christian Larsens Enke 77 c. Et Weedskuur af Tømmer 9 1/2 alen langt og 4 alen bredt 10 11.31
Buegardsgaden  nordre Side Christian Larsens Enke 77 d. En Bygning paa væster Side af Gaarden af Tømmer beklædt med Bord og Taget belagt med Steen 11 1/2 alen langt og 9 alen bredt deri er Lasch og Stald 20 41.08
47 Buegardsgaden  nordre Side Peder Gresbergs Enke 78 Waanhuuset opført af Tømmer, beklædt og Taget belagt med Steen, 1 Etage høit, 12 1/2 alen langt og 10 1/2 alen bredt deri er Stue og et Kammer samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn og under Huuset er Kielder. Til Huusets Indgang er et Bislag af Bindingsværk; i Vaærelserne er 2 Jernkakkelovner og i Huuset 4 Fag Winduer  200 52.09
48 Buegardsgaden  nordre Side Christopher Hvidt 79 a. Waaningshuuset af Tømmer. Bordklædt og Taget belagt med Steen, 1 Etage høit 16 alen langt og 9 alen dybt, deri er 2 Wærelser og 1 Kiøkken med med Skorsteen og Bagerovn – – I Wærelserne er 2 Jern Kakkelovner og paa Huuset er 4 Fag Winduer 130 57.15
Buegardsgaden  nordre Side Christopher Hvidt 79 b. Et Wedskuur af Bindingsværk og Bord, 6 alen langt og 3 alen bredt 10 7.14
Buegardsgaden  nordre Side Christopher Hvidt 79 c. Et Plankeværk til Haugens Indhægning 10 0.00
49 Buegardsgaden  nordre Side Skomager Anders Larsen Botten 80 a, Waanhuuset opført af Tømmer, beklæd og Taget belagt med Steen 13 alen langt og 10 alen bredt, 1 Etage høit, deri er 3 Wærelser med 2 Jernkakkelovner, samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. I Huuset er 6 Fag Winduer 130 51.60
Buegardsgaden  nordre Side Skomager Anders Larsen Botten 80 b. Et Fæehuus af Tømmer og Bordtag 5 1/2 alen langt og 8 alen bredt 10 17.46
Buegardsgaden  nordre Side Skomager Anders Larsen Botten 80 c. En Bygning af Bord og Bindingsværk med … 14 alen lang og 8 alen bred 20 44.45
Buegardsgaden  nordre Side Skomager Anders Larsen Botten 80 d. Et Plankeværk til Haugens Indhægning 44 174 alen langt 10 0.00