92 Idde Thorsdatter

Den 28 september 1762 fødte Olea Tolfsdatter datteren Idde, faren var Tore Aachesen Klavenæsis, og den 3 oktober samme år ble den lille piken døpt[i]. Hun fikk fadrene Dorthe Hans. Klavenæsis, Christine Jensdatter, også Klavenæs, Lars Aachesen Marum, Henric Tolfsen Hou fra Tjømøe og Serg Anders Michelsen Klavenæs.

Foreldrene hadde blitt trolovet på Tjøme 12 februar 1759 – Olea var derifra – og viet[ii] samme sted 8 mars.

Om Iddes far forteller Lorens Berg[iii]:

        «Tore Aakessøn 1739-65. Han løste 1751 ut broren Lars med 120 daler, aaret efter svogeren Lars Haug med 60, og nu raadde han som selv-eier over halve klavenes. Tore døde 1765, ca. 45 aar. gift to ganger: 1. med Gjertrud Larsdatter Mellem-Marum, død 1758; 2. med Olea Tolvsdatter, datter av Tolv Torssøn Gjervaag paa Tjømø. I alt hadde Tore syv barn, fem med første, to med sidste hustru: 1. Aake Toressøn, se nedenfor. 2. Hans, levde ugift hos broren Aake, døde 1801, vel 50 aar. 3. Lars, døde 1779 i 25 aars alder. 4. Mari, g. 1767 m. Halvor Søndre Sem. t. Anne Maria, g. 1774 m. Hans Olssøn Mørk og bodde der. 6. Gjertrud Maria, fulgte moren til Sandefjord, døde 1779, 19 aar. 7. Idde, blev ogsaa med til byen, egtet 1788 Matros Anders Simenssøn i Sandefjord».

Iddes far var, da han giftet seg med moren, altså eier av halvparten av Klavenes, og hadde allerede vært gift en gang tidligere.

Tore Aachesen Klavenøs og Gjertrud Larsdatter ble trolovet 26 april 1741. Som kausjonister hadde de Hans Toresen Bjørnerød og Mikkel Nielsen Klavenæs. Vielsen[iv] fant sted 20 juni 1741.

I løpet av de neste 17 årene skulle det bli åtte barnefødsler på Klavenes. Første gangen ble det en pike, Anne, som var født 13 mars 1743 og ble døpt 3 søndag i faste – 17 mars[v], dette året. Fadrene hennes var Christence, Frantz N: Roves; Berthe, Tor Larsen M: Marums; Michel Nielsen Klavenæs; Lars Larsen Namløs; og Gulik Larsen M: Marum.

Neste barn var Aache som kom til verden 14 april 1744 og ble døpt[vi] 3 søndag efter påske, 19 april dette året. Aache fikk fadrene Thÿre, David N: Raastads; Kirsti Larsdatter M: Marum; Frantz N. Rove; Anders Halvorsen S: Sem; og Ole Andersen Klavenæs.  

To år senere ble det, påny, en pike. Mari så dagens lys 25 oktober 1746 og ble døpt[vii] 21 søndag efter trefoldighet det året, dette året falt den 30 oktober. Denne gangen var fadrene Berthe, Tor M: Marums; Mari Aachesdatter Ø: Raastad; Frantz Olsen Rove; David Olsen N: Raastad; og Gulik Larsen M: Marum.

Tre år og ên dag efter Mari meldte Hans sin ankomst, 26 oktober 1749. Da han ble døpt[viii] Allehelgensdag, 1 november, samme år var fadrene Berthe, Lars Namløsis; Marthe Larsdatter Marum; Hans Larsen Himberg; Lars Thoresen Houv paa Tjømøe; og Gulik Larsen M: Marum.

Så skulle det bli en pike igjen. Anne Maria ble født 2 februar 1752 og døpt[ix] 6 samme måned. Som fadre hadde hun Guri, Hans Himbergs; Marthe Larsdatter M: Marum; Hans Thorsen S: From; Tor Larsen M: Marum; og Hans Andersen Klavenæs.

To og et halvt år gikk, og en gutt kom til verden. Det skjedde 18 oktober 1754. Da han ble døpt[x] 23 samme måned fikk han navnet Lars og fadrene Kirsti, Laras Aachesen M: Marums; Mari Iversdatter Klavenæs; Hans Larsen Himberg; Tor Larsen M: Marum; og Lars Larsen Namløs.

De to siste barna var begge piker: de var tvillinger. Gjertrud og Mari så dagens lys 22 februar 1758. Mari ble hjemmedøpt, kanskje begge ble, men døde bare en dag gammel.

Gjertrud ble døpt[xi] – eller fikk dåpen stadfestet i kirken – 26 februar og fikk da fadrene Inger, Berthel S. Sems; Berthe Michelsdatter Klavenæs; Lars Aachesen N: Marum; Hans Andersen Klavenæs; og Anders Michelsen Klavenæs.

Mari ble begravet[xii] 1 mars. Da var også moren, Gjertrud Larsdatter – den 35 år gamle Tore Klavenæsis kone – død. De to ble gravlagt i samme kiste.

Året efter giftet altså Iddes far seg med Olea Tolvsdatter på Tjøme. Om hennes bakgrunn kan man lese, under Nedre Haug, i Lorens Bergs Tjøme-bok[xiii]:

        «Tolv Torssøn 1728-60, kom fra Gjervaag, var sønnesøn av Tolv Søndre Sundane; egtet 1723 Anne Hansdatter some sies at være fra Nedre Haug, er kanskje datter av hans paa Bruk 1. De bodde først en kort tid paa Gjervaag. Efter at ha git fra sig bruket var de nogen aar hos sønnen Hans paa Kolabæk, og her døde Anne 1773, 83 aar; Tolv døde paa haug 1776, 80 aar. Barn: 1. Olea Tolvsdatter, f 1724 paa Gjervaag, egtet 1759 Tore Aakessøn Klavenes i Sandeherred, bodde der. 2. Henrik Tolvssøn, f. 1736, egtet 1759 Idde Mikkelsdatter, døde aaret efter; egtet saa Anne Anne Hansdatter Treidane, fik jordvei paa Kolabæk. 4. Kari, døde ugift 30 aar gl.».

Så giftet Iddes mor seg med Thore Klavenes i 1759, og fikk sitt første barn året efter.

Gjertrud Marie kom til verden på Klavenes 23 august 1760 og ble døpt åtte dager senere. Da fikk hun fadrene Kirst, Lars Aachesen V. Marums; Anne Michelsdatter Klavenæs; Hans Larsen Himberg; Corporal Anders Michelsen Klavenæs; og Hans Tolfsen Houg fra Nøtterøe.

Og så var det Idde, og efter henne, 30 oktober 1764, en dødfødt[xiv] lillesøster som ble bragt til kirken noen få dager senere.

Seks måneder senere, da Idde var tre år gammel, døde faren hennes. Tore Aachesen Klavenæs gikk bort i en alder av 44 ½ år 10 mars 1765. han ble begravet[xv] 17 samme måned.

Hvornår Idde kom til byen, sammen moren naturligvis, er ikke kjent. Men hun ble konfirmert[xvi] 19 søndag efter trefoldighet – 5 oktober – 1777 og er da notert som boende i Sandefjord og er listet opp som nummer fem blant de 31 pikene – medregnet gutten var kullet på 61 ungdommer denne høsten.

Hva Idde gjorde de neste årene er helt ukjent – sannsynligvis kom hun i tjeneste et eller annet sted, det var slik unge kvinner lærte de ferdighetene de trengte som ektefelle.

Idde giftet[xvii] seg 29 desember 1788 med ungkar Anders Simensen fra Sandefjord. Paret hadde kausjonistene Simen Castensen fra Sandefjord og Christen Guttormsen, sammesteds: dette var det siste av 27 på some var «Trolovede og Copulerede i Aaret 1788».

Første barn meldte seg utpå høsten året efter, 26 september 1789[xviii]. Da pikebarnet ble døpt[xix] 2 oktober fikk hun navnet Gjertrue Maria og fadrene Ellen Maria, Lars Børgesens paa Sandefjord; Sophia Simonsdatter, Sandefjord; Lars Børgesen, Sandefjord; Ole Olsen, Sandefjord; og Thore Aagesen Klavenæs.

Det skulle bli tre piker til. Christiana Sophie ble født 10 oktober 1792 og døpt[xx] 16 samme måned. Da var fadrene Maren Madsdatter; P: Anne Jørgensdatter; Lars Børresen; Hans Rasmussen; og Nils Johannesen – alle fra Sandefjord.

Kristiane fikk ikke leve opp: hun døde og ble begravet[xxi] 9 mars 1793, i en alder av fire måneder.

Karen Thorine ble født 2 og døpt[xxii] 7 oktober 1796. For henne ble fadrene Mad: Anne Cathrine Gogstad; P: Karen Larsdatter; Lars Børresen; Carsten Nielsen; og Hans Johannesen Grøn. Det er ikke notert i kirkeboken men efter all sannsynlighet bodde alle disse i Sandefjord.

Fjerde barn var Anne Sofia, som kom til verden 8 oktober 1798. Da hun ble døpt[xxiii] 17 samme måned, var fadrene Anne Thorsdatter Klavenæs; Kisten Magrete Johannesdatter, Sandefjord; Anders Laschen; Ole Simensen; og Peder Johannesen fra Sandefjord.

I 1801[xxiv] bor Idde i hus nummer 19 i Østre Gade i Sandefjord, sammen med mannen – nå matros – og moren, Oline Tolvsdatter[xxv]; samt de tre døtrene Gjertrud Maria (13); karen Thorine (5); og Anne Sophie (3). I tillegg fant man i huset også den 61 år gamle enken, Helvig Pedersdatter[xxvi]; hennes voksne sønn, 26-åringen Peder Johannesen[xxvii] som også var matros og, dermed en kollega av husets herre.

Det kan se ut til at Idde og Anders fikk et femte barn noe efter folketellingen, han ble kalt Simon Christian da han ble døpt[xxviii] 29 juli 1802. Fadrene hans var Emmerense Halvorsdatter; Maren Billovsdatter; Johannes Berg; Hans Johannesen Grøn; og Niels Sørensen – alle fra Sandefjord.

Det er ikke lykkes å finne informasjon om Iddes senere livsløp, men det ser ut til at hun overlevet sin mann, for hun er nevnt som arving og ektefelle i skiftet[xxix] efter Anders som ble avsluttet 17 november 1804. De andre arvingene var Anne Sophie (7); Simen (2); Gjertrud (15); og Karen Torine (9).

Enke og legdslem Idde Thorsdatter i Sandefjord døde første juledag 1830[xxx] og ble begravet[xxxi] nyttårsaften.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1762, side 82. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-85
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650491.jpg
[ii] SAKO, Nøtterøy kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1738-1790, s. 249
[iii] Berg, Lorens: Sandeherred: en bygdebok: historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; Kristiania: I kommission hos Norli, 1918, pp 237-238, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 154
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 28
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 36
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 45
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 52
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 59
[xi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 69
[xii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 232
[xiii] Berg, Lorens, Tjømø: en bygdebok: historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold: med bygdekart, jordplanche og 430 billeder / Lorens Berg ; med sær-avsnit av A. W. Brøgger… [et al.]; utgitt av Tjøme kommune, Tjøme:Kommunen, 1980; p 369, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018032048054
[xiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 88
[xv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 242
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1775-1780, side 141. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-144
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650550.jpg
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1788, Fødte og døpte 1780-1781, side 180. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-184
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650590.jpg
Det er mulig – teksten er litt utydelig – at 29 desember 1788 er trolovelses-dagen, og at brylluppet stod i februar 1789.
[xviii] Samme dag ble Thomas Jefferson utnevnt til USAs første utenriksminister. Se https://en.wikipedia.org/wiki/1789#July%E2%80%93September
[xix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 4
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1792, side 27. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-29
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650728.jpg
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1793, Døde og begravede 1793, side 36. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-38
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650737.jpg
[xxii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 59
[xxiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 82
[xxiv] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002467
[xxv] Se 96. Oline Tolvsdatter
[xxvi] Se 97 Helvig Pedersdatter
[xxvii] Se 98 Peder Johansen
[xxviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1802, side 109. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-112
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610072.jpg
[xxix] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000614480
[xxx] Hvorfor hun ikke er med i folketellingen av 1825 i Sandefjord er ikke kjent.
[xxxi] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 132