90 Elen Maria Christensdatter

I hus nummer 18 i Østre Gade bodde i 1801[i] Johannes Nielsen Grøn – 57 år og «Fisker og værtshuus mand» – sammen med sin annen kone, Anne Knudsdatter Hellevad, og tre barn fra første ekteskap: fiskerne Hans (24) og Lars (16), samt datteren Kirsten Margrete (21). I huset fant man også to tjenestefolk: Cornelius Andersen (27), som også var «Soldat ved 2det aggerh. inf. reg.», og vår pike, Elen Maria Christensdatter (24). Alle disse unge menneskene var ugifte.

Det er flere muligheter med hensyn til Elen Marias opphav. Det som passer best med alderen oppgitt i 1801, og som er knyttet til et sted i rimelig avstand fra Sandefjord, er den piken som ble født i Tjølling utpå sommeren 1777 og døpt[ii] i Tjølling kirke 3 august samme år. Da var fadrene Mari Svendsdatter Aamundrød; Gunild Nielsdatter Rødbøl; Ingebret Hansen Aasrum; Dideric Hansen Aamundrød; og Anners Christensen Ringdal.

En mer lokal kandidat er den Elen Maria som kom til verden på Skravestad 1 mai 1776, altså ett år eldre enn oppgitt i folketellingen. Denne Elen Maria ble døpt[iii] 5 mai samme år, og fikk da fadrene Gunnil, Hans Hansens N Holtan; Ragne Hansdatter V Førstad; Ole Olsen Vindal; Knud Hansen Schrabestad; og Hans Knudsen Schrabestad.

Om det er aldri så mye kommet en feil inn i Elen Marias alder i 1801, synes det rimelig å prioritere det nære for det fjerne, spesielt når sogne bare inneholder en ung dame med riktig navn og nesten riktig alder – og dermed er det hypotesen om at det er Skravestad-piken det dreier som som ligger under det følgende.

Elen Marias foreldre var Christen Hansen Schrabestad og og Maren Toersdatter. De hadde trolovet seg 11 januar 1772. Som kausjonister hadde de Anders Christensen St. Førstad og Hans Hansen V. Holtan. Vielsen[iv] fant sted 7 februar 1772.

Lorens Berg[v] forteller litt om familien under omtalen av gården Kroken:

«Bruk 1.

        Hans Kristenssøn Store-Førstad kjøpte 6 skind ved auktion 1778 for 230, løste odelen med 40 daler. Flyttet ikke hit.

        Kristen Hanssøn 1789-1812, søn av forrige, bodde her. Fik først for 300 skjøte paa ¼, kjøpte saa 1796 halvten av bruk 2 for 268, eide da 3/8 av Kroken. Delte endelig denne jordveien mellem sønnene Hans og Anders. Kristen levde til 1824, da 78. Gift m. Mari Torsdatter, død 1812. Om sønnene, se nedenfor: datteren Elen Maria egtet Lars Hanssøn fra Skalberg; de bodde paa Krokemoa».

Elen Maria var tredje barn i familien, før henne hadde to gutter sett dagens lys.

Michel meldte seg på Store Førstad 26 mai 1772 – tre måneder efter bryllupet – og ble døpt[vi] 31 samme måned. Da var fadrene Gunnel, Hans N. Holtans; Ragna Hansdatter St. Førstad; Hans Hansen N. Holtan; Anders Christensen St. Førstad; og Matthiis Hansen St. Førstad.

Michel fikk ikke leve stort mer enn fire uker og døde 20 juli 1772. Han ble begravet[vii] lørdag 25 samme måned.

Ved juletider året efter bodde de på N Holtan der sønnen Hans kom til verden 22 desember 1773. Gutten ble døpt[viii] annen juledag, og da fikk han fadrene Berthe, Ole Windals; Ragne Hansdatter St: Førstad; Hans Hansen N: Holtan; Ole Olsen Windal; Hans Hansen N: Holtan; Ole Olsen Windal; og Matthiis Hansen St: Førstad.

To og et halvt år var Elen Maria og Kristen på Skravestad der, altså, Elen Maria så dagens lys i 1776, og så flyttet de til Kroken.

Der kom Elen Marias lillesøster Anne Maria til verden 7 mars 1779. Da hun ble døpt[ix] 14 samme måned var fadrene Kirsten, Gullich Gullichsens V Førstad; Ragne Hansdatter St Førstad; Ole Jacobsen Randvigen; Ole Olsen Windal; og Tore Olsen Berløche.

De tre siste barna i denne flokken, to gutter og en pike, kom alle til verden på Kroken.

Først ute var Anders som ble født 22 august 1781. Han ble døpt[x] fire dager senere, 26 august, og fikk fadrene Kirsten, Gullich Gullichsen Ø: Førstad; Ragne Hansdatter St: Førstad; Ole Jacobsen Randvig; Ole Olsen Vindal; og Tore Olsen Berløche.

Den siste gutten meldte sin ankomst 6 desember 1784. Da han ble døpt[xi] 12 samme måned fikk han navnet Thoer og fadrene Kirsten, Gullich Gullchsens Ø: Førstad; Marthe Olsdatter Ø. Førstad; Ole Jacobsen Randvig; Tore Olsen Berløche; og Hans Gullichsen Ø: Førstad.

Thor døde som svært liten, bare seks måneder gammel, 3 juni 1785. Han ble begravet[xii] 12 samme måned.

Og aller sist, Helvig. Hun ble født 10 oktober 1787 og døpt[xiii] 14 samme måned. Denne gangen valgte Elen Maria og Christen som fadre Anna, Anders Nielsens, N Førstad; Marthe Olsdatter Ø: Førstad; Sveno Knudsen Krogen; Tore Olsen Berløche; og Hans Gullichsen Ø Førstad.     

Helvig fikk heller ikke vokse opp. Hun var litt over tre år gammel da hun døde 28 oktober og begravet[xiv] 3 november 1790.

Elen Maria sikkert konfirmert, men det er ikke funnet noen slik i kirkebøkene. Og det neste man ser til henne er altså at hun er tjenestepike hos Abraham Bøckman i Sandefjord.

Dernest er det at «vår» Ellen Maria Kristensdatter som trolover seg; med Lars Hansen 24 august 1805, med påfølgende vielse[xv] 25 oktober. Som forlovere hadde de Kristen Hansen Krogen og Niels Kield Halvorsen Skalleberg.

Det kan se ut som om denne Lars Hansen er knyttet til Skalleberg; hvis den tolkningen er riktig er han vel den samme som i 1801[xvi] var en 24 år gammel soldat og bodde på Skalleberg Mellem, sønn av Hans Larsen, bonde til opphold på gården sammen med konen, Mari Nielsdatter og datteren Anne, som da var 13 år.

Hvorom allting er, paret slo seg ned på Krogen, der de fikk sitt første barn 30 desember 1805 – [xvii]drøyt to måneder efter bryllupet og døpt[xviii] 5 januar 1806. Da fikk barnet som navn Hans, og fadrene Helvig Andersdatter Buer; Anne Hansdatter Skalleberg; Hans Kristesen Buer; Kield Hansen Skalleberg; og Anders Kristesen Krogen.

De bodde fremdeles på Krogen da neste barn meldte sin ankomst 14 november 1807. Kristian ble døpt[xix] 22 november samme år og fikk da fadrene Helvig Andersdatter Stuen; Anne Hansdatter Skalleberg; Hans Kristesen Stuen; Kield Hansen Skalleberg; og Anders Kristesen Skalleberg.

Eldstesønnen Hans var bare tre år gammel da han døde på Krogen høsten 1809. Han ble begravet[xx] 4 september det året.

To år senere var Elen Maria og familien flyttet til Hougen, der en ny sønn så dagens lys 20 januar 1811. Hans – med navn efter den avdøde storebroren – ble døpt 27 samme måned, og da fikk han fadrene Kistine Mathisdatter Krogen; Anne Hansdatter Skalleberg; Anders Kristesen Krogen; Hans Kristesen Krogen; Hans Kristesen Krogen; og Kield Hansen Krogen.

Sensommeren 1814 var paret tilbake på Kroken eller, kanskje det er det som ble referert til, Krokemoa: der ble Mathis født 8 august 1814. Da han ble døpt[xxi] 14 samme måned fikk han fadrene Helvig Andersdatter Krogen; Anne Maria Andersdatter Furrestad; Hans Christensen Krogen; Anders Christensen Krogen; og Henrik Jeremiassen Reinert, Sandefjord.

Neste barn så dagens lys på Krogen 17 september 1817. Da hun ble døpt[xxii] 25 september samme år var fadrene Helvig Andersdatter Krogen; Maria Hansdatter Furrestad; Hans Krogen; Anders Krogen; og Sørn Svendsen Furrestad.

Elen Maria Christensdatter på Krogen døde – 57 år gammel i henhold til kirkeboken, 54 i virkeligheten – 9 september 1830. Hun ble begravet[xxiii]


[i] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002464
[ii][ii] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1735-1778, s. 34
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 117
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 170
[v] Lorens Berg, Sandeherred: en bygdebok: historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; Kristiania: I kommission hos Norli, 1918, p 654 , https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 108
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 251
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 111
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 127
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 183
[xi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 195
[xii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 271
[xiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 283
[xiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 12
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1806, side 227. 
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-212
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610172.jpg
[xvi] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296000549
[xvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 152
[xviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 129
[xix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 138
[xx] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 201
[xxi] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 1
[xxii] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 26
[xxiii] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 130