S1804

Norske Intelligenssedler 8 mai 1804

«Placat
Herved giøres bekjendt: at udi indeværende Aar 1804 skal, i allerunderdanigst  Følge af Forordningen under 3die Junii 1803, og den allerhøjeste Placat af samme Dato, afholdes Æxtra-Søe-Sessioner inden det hidtil værende Bragnæske Indrullerings-District, hvilke er berammede til Foretagelse paa efterskrevne Steder og Tider:
H.)       I Sandefiord
            Den 11te Julii for Byen og Circumferencen, efter Placatens 3die Post.
            Den 12te Julii for Sandeherret, ligesaa.
            Den 13de Julii for Tjømøe Annex, ligesaa.
            Den 14de Julii for Mandskaberne, efter 4de, 5te og 6te Poster[i] …»