80 Anne Maria Rybbing

Anne Maria var i 1801[i] leieboer hos skipperen Ole Christian Grøn i hus nummer 17 i østre Gate. Hun var 61 og enke – hun hadde vært gift én gang – og livnærte seg ved håndarbeid. Ved siden av husbonden som selv, med sine 32 år, var en ung enkemann, fant man i huset hans to døtre – Anne Maria (6) og Christine Maria (4). 

Der var også andre leieboere: Skipsrederen Thor Olsen Raastad; Jordmor Malene Grav; og matros Niels Andersen Skaaren med konen Anne Cathrine Henriksdatter og deres sønn Niels som var spebarn.

Tross de aller største anstrengelser er det ikke lykkes å finne en gård eller et sted – Norge eller i Danmark – som tilsvarer «Rybbing». Det er heller ikke lykkes å finne en begravelse som passer i perioden 1801 til 1815, som vel er den rimeligste å lete i.

Og dermed er altså, inntil videre, ikke mer å fortelle om Anne Maria.


[i] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002453