S1776

11 september 1776
I forbindelse med finansiering av innkvartering av militære, i tillegg til det som ble ydet in natura, skulle byene dekke utgifter på 6049 Rd. 26 Sk.:
«Hvoraf vedblivende                             4839 Rd. 40 Sk.
Og Ophørt                                            1209 Rd. 82. Sk.
Hvoraf i Betragting saavel Byerne Vilkaar, som den Fordeel, der flyder af Garnisonerne, hvor samme haves, propotionaliteter kommer paa.
                                     Af vedbivende   Af ophørt
                                     …
8. Laurvig og Sandefjord 72 Rd.              18 Rd[i]. …»

[i] Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge. 6:1 : 1766-1776; Kiøbenhavn : Gyldendal, 1786; pp 706-707, 11 september 1776, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010020203025