1718-1 Inger Marie Andersdatter

Inger Marie ble døpt[i] 26 mai 1718. Som fadre fikk hun «Hans Broder» – hennes onkel – Ellev Smed; Iver Torsen; Anne Sophie Jørnsdatter; Bethe Jørnsdatter; og [NN] Madsdatter.
Faren var Anders Smed. Han var antagelig den samme som den 19-årige gutten som i 1701[ii] boddde samme med faren, den 60 år gamle smeden Christen Hanssen som var strandsidder i Sandfjord. Det som gjør denne hypostesen overbevisende er dels navn og farens yrkke, men enda mer at Anders hadde en bror, fire år yngre, som også bodde hos faren i Sandefjord: han het Ellef.
Anders giftet seg sannsynligvis før 1709, for i april det året ble en gutt – Jørgen – døpt[iii], hvis far het Anders Christensen og var smed av yrke. Fadrene inkluderte «Christen Smed», altså Anders’ far, så identifikasjonen er rimelig overbevisende. Jørgen fikk fadrene Enken Smed Braads; [NN] Andersen; Maren [NN]; Christen Smed; og [NN].
Neste barn var Hans som ble hjemmedøpt, og som døde før dåpen[iv] kunne stadfestes i kirken. Hans be begravet 31 januar 1712.
To år senere ble det en pike. Margrete ble døpt[v] 4 november 1714 og fikk fadrene Stina Semb; Anne Semb; Gullik [NN]; og Isaak Semb. Dette barnet er tatt med her fordi faren het Anders og var smed av yrke – det må ha vært et begrenset antall av disse i Sandefjord tidlig på 1700-tallet.
Flere barn ble det ikke, og “Anders Smeds Hustru” – hun er ikke nevnt ved navn – ble begravet[vi] 11 april 1717. Noe må ha skjedd tiddligere den måneden, for samme dag ble Anders Smed og hustru “deris liden Daatter” også begravet[vii], og fire dager senere, en tjenestegutt i husholdet: “den fremmede Dreng hos Anders Smed[viii]“.
Anders trolovet[ix] seg igjen allerede 21 juni 1717 med Margrete Jansdatter; at det skjedde så snart tyder kanskje på det hadde vært barn som ikke er sett ennå. Kausjonistene var Lars Olsen og Peder Jacobsen.  Det er ikke helt klart når bryllupet stod, men det var antagelig 22 juli de ble viet[x]; den dagen «blev Anders Smed copuleret» – tilsynelatende helt på egen hånd.
Anders’ og Magretes sønn Mathias fulgte Inger Maria og ble døpt[xi] 5 mai 1720. Denne gangen var fadrene Anna Sophia; Lisbeth Dorthe fra Laurvig; Mathias Smed fra Laurvig; og Hans Nold, Sandefjord.

[ii] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612294 
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650318