1843-8 Ole Christian Simonsen  

Ole Christian ble født 9 juli 1814 og døpt[i] 31 samme måned. Han fikk fadrene Margrete Hansdatter på Natterød [?]; Anne Michelsdatter Raastad; Engebret Hansen Raastad; Christopher Hansen Raastad; og Hans Hansen Grøterud.
Foreldrene var Simon Hansen Raastad og Anne Maria Nilsdatter. De hadde giftet[ii] seg 31 mars 1803. Simon er omtalt av Lorens Berg (Berg, s. 455), under Østre Raastad der han hadde overtatt gården efter sin far:
«Simon Hanssøn 1802-23, ble 48 aar. Han var gift med Anne Maria Nilsdatter Tue som sat i uskifte til 1836, levde til 1860. Barn: 1. Hans Simonssøn, se Søndre Skalleberg. 2. Nils, fik gaarden. 3. Ola Kristian, snekker, g. m. Anne Maria Bøle, bodde 1865 paa Bugaards-eie. 4. Anders. 5. Simon, g.m. Maren Olia Bøle, bodde i Sandefjord. 6. Ingeborg Maria, g.m.  Paal Sem (døde ung, søn Olaves). 7. Anne Helvig»
Første barn var Hans som kom til verden 1 januar 1804. Han ble døpt[iii] 8 januar og fikk fadrene Johanne Marie Hansdatter Raastad; Kari Abrahamsdatter [?]; Hans [NN] Raastad; Mathis [NN] [NN]; og Engelbrect [NN] [NN].
Tre år senere fulgte Ingeborg Marie, 6 september 1807. Da hun ble døpt[iv] 13 september var fadrene Søvrine Thorsdatter Raastad; Anne Sørine Mikkelsdater Raastad; Hans Pedersen [?] Raastad; Engelbrecht Hansen Raastad; Karl [?] Abrahamsen Raastad.
Niels så dagens lys 11 september 1810 og døpt[v] 16 samme måned. Denne gangen valgte foreldrene som fadre Johanne Karlsdatter [?] Raastad; Marte Nielsdatter Tuve [?]; Engelbrecht Hansen Raastad; Kristoffer Andersen Raastad; og Ole Nielsen Tue.
Efter Ole Christian var det Andreas som meldte sin ankomst første juledag 1816. Han ble døpt[vi] 5 januar 1817 og fikk fadrene Johanne M Carlsdatter Raastad; Anna Marta Abrahamsdatter Raastad; Christopher Raastad; Hans Jacobsen Raastad; og Ole Haralsen [?] Thue.
Anne Helvig ble født 6 januar 1821 og døpt[vii] 21 samme måned. For henne var fadrene Marte Nilsdatter Tue; Ingeborg Hansdatter fra Nøtterø; Engebret Hansen Raastad; og Hans Hansen Grøtterød.
Ole Christians far døde 16 august 1823 og ble begravet[viii] 24 august. Han ble 48 år gammel.
Da var Ole Christians mor gravid, kanskje fire måneder inn i svangerskapet så de var klar over at et barn var på vei. Simen – naturlig nok fik han navn efter sin far – ble født 26 januar 1824 og døpt[ix] 1 februar. Denne gangen ble fadrene Margrete Hansdatter; Anne Nilsdatter Kamfiord; Engebret Raastad; Ole Haraldsen Thue; og Hans Christiansen Raastad.
Ole Christian ble konfirmert[x] 4 oktober 1829. Han fikk karakteren m. god og er ført opp som nummer 8 av de 25 guttene som, sammen med 28 piker, var en del av kulle på 53 ungdommer for presten denne høsten.
Hva Ole Christian gjorde de neste 14 årene er ikke kjent, men så dukker han opp igjen i forbindelse med at han gifter seg. Bruden var Anne Maria Andersdatter Bøle[xi], seks år yngre enn ham selv. Som forlovere hadde Anders Povelsen Bøle og Nils Simonsen Raastad. Vielsen[xii] fant sted 3 mars 1843.
Første barn var tvillinger. Samuel Arnt og Anders ble født 18 april 1843 – 7 uker efter bryllupet – og hjemmedøpt av jordmor Anna Jacobsen. Dåpen[xiii] ble bekreftet i kirken 14 mai.
Samuel Arnts[xiv] fadre var Inger Jørgensdatter Bøhle; Maren Olia Andersdatter Bøhle; Anders Povelsen Bøhle; David Hansen Raastad; og Hans Davidsen Raastad.
Anders[xv] fikk fadrene Anna Tonette Hansdatter Raastad; Anne Helvig Simonsdatter Raastad; Simon Simonsen Raastad; Ole Andersen Bøhle; og Søren Hansen N Bergan.
Samuel Arnt døde, tre måneder gammel, 2 august 1843. Han ble begravet[xvi] 7 august. Det er ikke kjent at Anders, også, døde – men det er ikke sett noe mer til ham, ikke en gang en begravelse.
Halvannet år efter tvillingene fikk Ole Christian og Anne Maria sønnen Sophus som ble født 8 desember 1844. Han ble døpt[xvii] 29 desember og fikk fadrene Stine Marie Hansdatter, Sandefjord; Maren Olea Andersdatter Bøhle; Anders Paulsen Bøhle; Andreas Hansen Raastad; og Simon Simonsen Raastad.
Jonine Amalia så dagens lys 1 august 1846 og ble døpt[xviii] 13 september. Fadrene var Inger Jørgensdatter Bøhle; Maren Olea Andersdatter Bøhle; Anders Paalsen Bøhle; Simon Simonsen, Sandefjord; og Ole Andersen, Sandefjord.
Augustine Marie meldte sin ankomst 21 februar 1848 og ble hjemmedøpt av jordmoren. Dåpen[xix] ble stadfestet i kirken 24 april. Fadrene var Inger Jørgensdatter Bøhle; Inger Andreasdatter Bøle; Anders Paulsen; Simon Raastad; og Ole Simonsen [?].
Maria Magdalene så dagens lys 1 april 1852. Hun ble døpt[xx] 12 den måneden, og da fikk hun fadrene Madam Andrea Simensdatter Bruun; Inger Andrea Andersdatter Bøhle; Peder Pedersen; Otto Holterman; og Simen Simensen. Ole Christian er beskrevet som «Forhenværende Snedker nu Handlende»
Så ble det et langt opphold frem til neste barn, og i mellomtiden flyttet visst familien fra byen og til Buer, og Ole Christians yrker er blitt «Snedker og Gdm». Nicolai ble født 28 mars 1854 og hjemmedøpt av jordmoren. Dåpen[xxi] ble bekreftet i kirken 13 august samme år. Fadrene var Maren Olea Andersdatter; Andrea Buer; Simen Simensen; Andrea Buer; og Anders Navnløs.
To år senere var det Helle Paulines tur. Hun så dagens lys 28 oktober 1856 og ble døpt[xxii] 9 november. Helle Pauline fikk fadrene Mad: Pedersen; Inger Olea Langeby; Anders [NN]; Jørgen Tveten; og Andreas Buer. 
Johan Anton kom til verden 11 april 1859 og ble døpt[xxiii] 8 mai det året. Fadrene ble Oliana Thorsdatter Buer; Anne Maria Andreasdatter Holtan; Andreas Simensen Buer; Ole Christian Simensen Buer; og Lars Andreassen Buer.
Til sist, Jørgen Oscar som ble født 10 juli 1862 og døpt[xxiv] 3 august. Nå var familien flyttet fra Buer til Bugaards-Eiet, og Ole Christian beskrives som «Inderst». Fadrene var Peronelle Christensdatter; Helle Regine Hansdatter; Ole Christian Simensen; Nils Olsen; og Henrik Hansen.
I 1865[xxv] finner man familien i Bugaarden, matrikkel nummer 42, bruksnummer 332. Ole beskrives som «Husmand med lidt Jord og Snedker». Sammen med ham og Anne Marie finner man barna Sophus – han er blitt Sømand – Nicolai; Johan Anton; Jørgen Oscar; Marie Magadalene; og Pauline.
Ti år senere, i 1875[xxvi], er Ole Christian nevnt som «Snedker og Huseier» og bor et sted «under 332a». Av barna er Johan Anton fremdeles registrert hos foreldrene, men han er blitt matros og er vel mest borte. Av de andre barna er det Helle Pauline og Jørgen Oskar som fremdeles bor hjemme.
Om det var samme hus under et annet navn, eller om de hadde flyttet er usikkert, men da Anne Marie døde 14 juni 1894 bodde de på Solvang. Hun ble begravet[xxvii] 21 juni. Dødsårsaken var hjerneslag.
Det er på Solvang man finner Ole Christian i 1900[xxviii]. Han er nå 86 år gammel, så særlig yrkesaktiv var han nok ikke lenger, men folketelling spør om han levet av «Egne midler?» Husets herre er sønnen Sophus som nå er «Dampskibsfører» og gift med Maren, en 19 år yngre dame fra Østre Moland. De har flere barn: Anders, f 1874, er «Dampskibsstyrmand»; Anna Maria f 1875 er «Ansat i Manurfakturforretning». Sønnen Sofus, f 1885, er Murerlærling; og 19 år gamle Johan Anton er – simpelthen – sønn. Alle sammen bodde i første etasje i forhuset på eiendommen. Til sammen var det fem leiligheter der – de andre var bebodd av en kjøpmann med familie; en» Overlærer ved kommunal høiere almenskole», også med familie. I en sidebygning bodde to styrmenner med hver sin kone og barn.
Ole Christian Simensen fra Raastad døde på Solvang, nesten 88 år gammel, 1 januar 1902. Han ble begravet[xxix] 7 samme måned. Dødsårsaken var «alderdomssvægelse» og selv om han hadde tilsyn av lege var det vel ikke så mye som kunne gjøres.

[i] SAKO, Sandar kirkebøker, Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 1, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610196
[ii] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 221, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610166
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 117, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610080
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 136, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610099
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 150, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610114
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 22, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610218
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 62, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610259
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 111, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610309
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 154, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610350
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 280, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610473
[xi] 1843-9 Anne Marie Andersdatter
[xii] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 636-637, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018051098
[xiii] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 246-247, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018050962
[xiv] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 246-247, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018050962
[xv] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 246-247, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018050962
[xvi] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 732-733, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018051146
[xvii] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 280-281, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018050979    
[xviii] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 320-321, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018051000
[xix] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 6, 1847-1860, s. 79
[xx] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 6, 1847-1860, s. 117, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018040124
[xxi] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 6, 1847-1860, s. 152, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018040159
[xxii] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 7, 1855-1861, s. 101, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018040557
[xxiii] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 7, 1855-1861, s. 53, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018040505
[xxiv] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 8, 1862-1871, s. 13, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051018040938
[xxv] Folketelling 1865 for 0724L Sandeherred prestegjeld, Sandeherred sokn, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038120000419
[xxvi] Folketelling 1875 for 0724L Sandeherred prestegjeld, Sandeherred sokn, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052152001643
[xxvii] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 13, 1883-1895, s. 198, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060628030306
[xxviii] Folketelling 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037133001041
[xxix] SAKO, Sandefjord kirkebøker, Klokkerbok nr. 1, 1885-1903, s. 245,Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061117060296