369 Hendrik Jacobsen

Hendrik var knapt åtte år og bodde i 1801[i] sammen med moren, Kari Nielsdatter, som leieboer i hus nummer 31 i Vestre gate. Kari var nokså fattig, hun levet av «Haandgjærning og almisse» som enke i en alder av 47.

De fleste andre i huset hadde det også knapt: Karen Larsdatter, selv enke og 38, og hennes sønn Mickel Olsen (11) levet av almisser alene; en tredje enke – Hanna Maria Thorsdatter – var omkring firti og hun, også, levet av håndgjerning. 

Husets frue var selv var også enke, det var den 52 år gamle Maren Hansdatter som selv «Ærnærer sig ved hænders gjærning» og på det viset forsørget tre barn: Anne Elisabeth (14); Berthel Jonas (12) og Hans Jonassen Fossberg (9).

Moren Kari er ikke blitt sporet i Sandar, ei heller Hendriks fødsel så de var nok utenbys fra.

Og dermed begynner og slutter alle spor efter Hendrik i Sandefjord i 1801 – inntil videre.