325 Mari Christophersdatter

Mari var i 1801[i] 25 og tjenestepike hos Erick Grön og Inger Thorsdatter i hus nummer 24 i Vestre gate. Det var et stort hushold: foruten herskapet og Mari var der elleve andre personer der. To av dem var Ingers sønner av første ekteskap: Anders (18) og Jonas (17) Andersen; fire var hennes og Ericks felles barn: sønnene Hans (11), Antony (9) og Andreas (1) Grön, og datteren Inger Maria (3). I tillegg bodde fremdeles Ingers förste manns mor i huset: Inger Larsdatter var 83 og enke efter förste ekteskap; hun hadde ”af erick grøn sit ophold”.

Mari fant sin plass blandt et tjenerskap som bestod av fire personer, henne selv medregnet; de var Hans Olsen, som var gaardskarl og 38; samt Anne Jensdatter (23) og Maren Johanne Andersdatter (18) som var tjenestepiker. Daglønneren John Larsen var 50 og ble beskrevet som “logerende”, han var vel kanskje knyttet til Ericks forretningsdrift.

Utover dette er det ikke lykkes aa finne opplysninger om Maris opphav – eller hennes videre livslöp.