324 Hans Olsen

«Hans» og «Olsen» er navn man ville valgt dersom man ønsket å være mest mulig usynlig for fremtidige historiske, men uten å bli fullstendig borte i samtiden.

Dette for å gjøre det helt klart at Hans’ opphav er temmelig usikkert. Et av de få holdepunktene er alderen i 1801: 38 år, at han altså var født en gang forholdsvis tidlig i 1760-årene. Fra 1759 til 1765 er det et utvalg på seks barnedåper som passer.

Uten videre informasjon er det utelukket at man kan finne frem til svaret her.

I 1801[i] var Hans «gaardskarl» hos «Handelsmand og skibsreeder» Erick Grøn og hans familie i hus nummer 24 i Vestre gate. Den bestod av konen Inger Thorsdatter (45); Hennes to sønner fra første ekteskap, Anders (18) og Jonas (17) Andersen. Så fulgte deres felles sønner Hans (11); Anthony (9); og Andreas (1); samt datteren Inger Maria (3).

De var tilsammen fire tjenestefolk der i gården, og en leieboer som var daglønner.

Foruten Hans var disse Mari Christophersdatter (25); Anne Jensdatter (23); Maren Johanne Andersdatter (18) og John Larsen (50) – alle sammen ugift.

Og dermed det må det aksepteres: det er ikke mer å fortelle om Hans, inntil videre.


[i] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002737