313 Johanne Elisabeth Schelven

Johanne Elisabeth Schelven var, 1801[i], 47 aar gammel og enke der hun bodde for seg selv i hus nummer 23 i Væstre Gade; hun hadde likevel litt selskap en tjenestepike som var 24 aar gammel og het Anne Olsdatter. Det var sikkert ikke enkelt aa väre enke paa denne tiden, men det hjalp sikkert at hun som ”Provstinde enke” hadde en pensjon paa 80 riksdaler fra den geistlige kasse, og ogsaa mottok stötte fra den alminnelige enkekassen.

 ”Provstinde enke” var Johanne Elisabeth fordi hun hadde värt gift med Andreas Schelven[ii] som var sogneprest i Sandar fra 1775 og prost i Larvik fra 1793[iii] til han döde i

Prost Schelven

1799 og ble begravet[iv] 15 januar, og han er en av de faa personene med tilknytning til Sandefjord i slutten av det attende aarhundrede som man har et billede[v] av.

Hun var datter av kjøpmann Claus Nielsen Bugge i Larvik, som döde[vi] i 1774 eller sent i 1773. Moren var Jnger Jensdtr Alsing som var Claus Nielsen’s förste kone og död mange aar i forveien: Claus efterlot seg sin tredje kone da han selv döde. Gitt alderen i 1801-tellingen maa Johanne väre födt omkring 1754 og blitt gift med prosten forholdvis ung: ved farens död blir hun omtalt som ”g.m. Andreas Schielven”. Det er ikke helt enkelt a fastslaa: kirkebökene for Langestrand og Larvik synes aa mangle for de aarene det her dreier seg om.

Mormoren var Else Olsdatter fra Laurvig: hun døde i 1786 og hun hadde sittet i uskiftebo etter sin andre mann, ifølge kongelig bevilling datert hans 25 februar 1752 sier skiftet[vii] efter henne og som gir ytterligere opplysninger om familien.

Det ser ikke ut til at prosten og Johanne fikk barn sammen, der ingen nevnt i skiftet [viii]efter henne i 1812. Derimot fantes det flere sösken og halv-sösken: brödrene Johan Bøchman Clausen Bugge og Jens Bugge, halvsösteren Maria Margrete Bugge og halvbroren Niels Clausen Bugge finnes blandt de 17 levende og tre döde arvingene hennes, slik det antagelig var bestemt i testamentet som ble opprette i 1773: gjetningsvis ved ekteskapsinngaaelsen.

Andreas Schelven kjöpte i 1792 gaarden Pukkestad som, ifölge Einar Wexelsen[ix], retrettbolig, men efter hans död i 1799 solgte enken,  for 2450 daler, til prokurator Jakob Hoppe.

Johanne Elisabeth Schelven döde i Sandefjord og ble begravet[x] 8 april 1812 – og til det siste ble det notert at hun var födt Bugge.


[ii] Andreas Schelvens famile kom fra Tröndelag. ” Andreas Schelven, født 16. november 1738, død 5. januar 1799, begr. i Sandeherred. Sin første undervisning fikk han hos presten Normann i Sparbu,  deretter kom han på latin- skolen i Trondhjem og ble dimittert derfra av rektor Gerhard Schøning 1758, studerte teologi i København og var i denne tid også huslærer, først hos grev C. C. Danneskiold-Laurvig (besitteren av Laurviks grevskap) som ble ham en «velvillig Patron», siden hos Geheimeraad Møsting som «hovmester» for sønnen, (den senere statsminister J. S. Møsting). Han ble cand. teol. 1769, personelkapellan og kort etter sokneprest i Laurvig 1771-75, deretter sokneprest i Sandeherred til sin død, – fra 1773 tillike prost over Laurvigs prosti. Han var en energisk mann som bedret bygdens skolevesen, rettet på mangler ved fattigforsørgelsen og ga støtet til at Sandeherred fikk reist en ny og rommelig kirke 1790-92. 1 Han var 1. gang gift med en datter av sokneprest Claus Hansen Kemler og hustru, født Wichmann, – 2. gang 1773 med Johanne Elisabeth Bugge, født 19. september 1754 i Laurvig, død 1. april 1811 i Sandefjord, begr. ved Sandeherred kirke, datter av kjøpmann Claus Nielssøn Bugge og 1. hustru Inger Jensdatter Alsing. Ikke barn i noen av ekteskapene. Se ” Den norske presteslekt Schelven og den danske gullsmedslekt Winther.” Den norske presteslekt Schelven og den danske gullsmedslekt Winther. Av høyesterettsadvokat H. Munthe-Kaas.Av høyesterettsadvokat H. Munthe-Kaas.Se  http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=%22pastor%20leth%22%20%22sandeherred%22&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhitmet.slektenkaas.com%2Fbilder%2Ffile%2FDen%2520norske%2520presteslekt%2520Schelven%2520og%2520den%2520danske%2520gullsmedslekt%2520Winther.doc&ei=nyKQT9zlO8z_-gbh9YyLBA&usg=AFQjCNHeE0Cr4YoD9TuHxnWQWLMz-djsGA
[iii] Fagerli, Torkel: Prost Andreas Schelvens beskrivelse av Larviks grevskap fra 1796, i serien KULTURMINNER, utgitt av SANDAR HISTORIELAG, Sandefjord; se http://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnerhost1998c.html. Denne atikkelen inneholder mange andre opplysninger om Prost Schelvens liv og virke, innbefattet hans rolle i byggingen av den nye Sandar kirke is 1790-aarene.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1799, Døde og begravede 1799, side 91. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-94
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610054.jpg
[v] Maleriet av Andreas Schelven, som henger i Sandar kirkes sakristi, er bekostet av Christen Lorents Sørensen og malt av Peter Petersen, sønn til Frid. Petersen som malte altertavlen i den nye kirken som Schelven var med å føre opp; se http://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/bilder/prost.jpg
[ix] Einar Wexelsen: Pukkestad gård – Sandefjord bymuseum, KULTURMINNER, Utgitt av SANDAR HISTORIELAG, Sandefjord, 1985, elektronisk tilgjengelig gjennom https://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnerhost1985a.html
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1812, side 204. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-188
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610148.jpg
Ved begravelsen blir aldermen oppgit aa väre 57 aar og noe som plasserer födselen sent i 1754 eller i 1755.