293 Caspar Bernhardt Asmuss

I 1801 var Caspar Bernhardt Asmuss ”Skov riider i grev ahlefeldt laurvigs tieneste”, 43 aar gammel – og  gift med Maria Muulen, 33. Han hadde ved folketellingen én sönn, Johan Bernhardt Asmuss[i], födt i Sandefjord.

En datter, Magrete Marie[ii] ble födt 26 mars 1803 og ble döpt[iii] 28 april samme aar og fikk fadrene Madame Ole Thorsen Gogstad; Jomfru Katrine Schröeter; Herr Olsen; Herr Waale; Carl Grön; og Procurator Herr Hoppe.

Noe mer er ikke funnet om Magrete Marie.

Like för, 19 februar 1803, födte piken Lisbeth Maria Halvorsdatter i Sandefjord en sönn som ble hetende Jonas, og som ved daapen[iv] 23 samme maanedfikk fadrene Anne Nielsdatter, Sandefjord; Maria Jakobsdatter, Sandefjord; Kristoffer [NN]; Hans Jansen fra Laurvig; og Lars Nielsen, Sandefjord: gutten var uektefödt, og Skovrider Asmuss ble oppgitt som barnefar. Man har en viss sympati med Mme Muulen.                              

Mme Muulen, ser det ut til, fikk nok en sönn mot slutten av 1805: Andreas Fredrik ble födt 7 november og döpt[v] 17 desember dét aaret og fikk fadrene Madame Hagemann; Jomfru Anne Katrine Olsen; Kaptein v. Blix [?]; Herr M Waale; og Jonas Andersen – alle fra Sandefjord.

Heller ikke dette barnet er det lykkes aa spore.

En skovrider kan beskrives slik:

administrativ leder af et skovdistrikt med uddannelse som forstkandidat og med overordnet ansvar for den samlede skovbrugsvirksomhed. Skovrideren har normalt tilknyttet en eller flere skovfogeder med ansvar for driftsledelsen. Titlen findes første gang anvendt i midten af 1500-t. og skyldes, at skovrideren passede sit arbejde i skoven fra hesteryg”[vi].

Caspar var danske og kanskje bare utsendt til Laurvig: Det lille sitatet[vii] nedenfor ser ut til aa väre et utdrag fra en dansk folketelling og kombinasjonen navn og alder og yrke stemmer rimelig godt med den Caspar som bor i Sandefjord i 1801:

”Caspar Asmus, 26, Ugift, Tienestefolk, Livjæger,” Svendborg, Langelands Nørre, Tranekær, Tranekiær Slot, , Tranekiær Slot, 1, FT-1787”

Dette forsterkes ved at den som overtok Grevskabet Laurvig[viii] efter en arvestrid i 1785 var kammerherre, generalmajor Christian lensgreve Ahlefeldt til Grevskabet Langeland, hvis hovedsete var Tranekiær Slot[ix]. Caspar Asmus, 26, Ugift, Tienestefolk, Livjæger, Svendborg, Langelands Nørre, Tranekær, Tranekiær Slot, , Tranekiær Slot, 1, FT-1787”

Disse opplysningene blir langt paa vei bekreftet av en dansk korrespondent[x], som tilföyer at

”Mit gæt er at Caspar kommer fra Tyskland eller nærmere Schleswig Holstein. Vores forfar Carl August Detlev Brahde, der kom fra Plön området, var på Tranekær samtidig med Caspar Asmus og begge var 26 år gamle i 1787. Ahlefeldt familien hentede mange af deres ansatte i Tyskland, Johan Frederik Schroeter (Andreas Frederik Schroeters[xi] far) var således fra Halle, hvor han havde læst jura.”

Under alle omstendigheter: efter Andreas Fredriks daap er det forelöbig ikke flere spor efter familien.


[i] Se 295 Johan Bernhardt Asmuss
[ii] Se 1803-4 Magrete Marie Caspersdatter Asmuss
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1803, side 113. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-116
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1803, side 113. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-116
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1806, side 128. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-131
[vi] Opplysninger via email 12 august 2012, fra Beth Hau, en dansk kontakt med interesse for slekten til sognepresten i 1801, Andreas Schröeter. Hennes opplysninger er hentet fra Den Store Danske Gyldendals Aabne encyclopädi, elektronisk tilgjengelig ved http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Skovbrug/Skovbrugsuddannelser/skovrider?highlight=skovrider
[x] Opplysninger via email 12 august 2012, fra Beth Hau, en dansk kontakt med interesse for slekten til sognepresten i 1801, Andreas Schröeter
[xi] Altsaa sognepresten i Sandar mens Caspar Bernhardt bodde deromkring)