279 Ole Boesen

Ole Boesen var i 1801[i] én av tre smedsvenner som arbeidet for, og bodde hos, smedmester Jeremias Andreasen Reiner i hus nummer 18 i Vestre Gate. Sammen med Ole arbeidet Johan Christian Zahlgreen (39) og Johan Josepsen (25).

Ved siden av smedsvennene fant man i huset også tjenestepikene Anne Morthea Olsdatter (27) og Helvig Christophersdatter (22) som nok gikk til hånde i huset, men som sikkert også hjalpt til med vertshusdriften som var den andre delen av familiens virksomhet, ved siden av smien.

Familien var forholdsvis ung og forholdsvis stor: Jeremias var 39; konen Andrea Kristine Norr 29[ii]. Sammen har de fire barn: Andreas (10); Hendrik Jørgen (6); Abraham (5) og Maren, alle med efternavnet Reiner.

Og: som mater familias finner man Maren Hendriksdatter, 83 år og enke, mor til husbonden Jeremias. Tilsammen 12 mennesker knyttet til det huset som man i 2012 gjenfinner i krysset mellom Torvgaten og Dronningens gate.

Året efter folketellingen giftet Ole Boesen – Lund, har han som familienavn – seg med Olea Andersdatter. De to hadde kausjonistene Jeremias Andreasen Rejnert og Skredder Lundeberg, begge fra Sandefjord. De var blitt trolovet 26 april 1802 og vielsen[iii] fant sted 25 juni det året.

Det ser ikke ut til at det ble noen barn med det første, det er ikke funnet noen passende dåp i Sandar i de nest årene.

I tillegg forlot Ole og Olea sognet og flyttet til Stokke, der de i 1807 holdt til på Søndre Rørkoll hvor Ole Boesen Lund virket som smed, ikke overraskende. Der fikk de sønnen Anders som ble døpt[iv] 21 juni. Fadrene var Inger Maria Andersdatter; Sibilla Andersdatter; Søren Jacobsen; Anders Helgesen; og Anders Andersen – alle fra Rørkuld.

Og med det tapes familien av syne.


[i] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002686
[ii] Se 270 Andrea Kristine Norr. Det kan reises tvil om hennes alder.
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 219
[iv] SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1804-1815, s. 144-145