276 Anne Morthea Olsdatter

Anne Morthea var 27 og ugift og tjente til livets opphold som tjenestepike hos Jeremias Andreasen Reiner, «Mestersmeed og værtshuusholder» sammen med sin kone, Andrea Kirstine Norr i hus nummer 18 i Vestre gate i 1801[i]. Der i huset fant man også Jeremias og Andreas barn Hendrik Jørgen (6), Abraham (5), og Maren (2), samt Jeremias mor, Maren Hendriksdatter som var 82 og enke.

Ved siden av Anne Morthea hadde herskapet en tjenestepike til, dette var Helvig Christophersdatter  som var 22 og ugift. Mens de to tjenestepikene, kan man forestille seg, hjalp Andrea med vertshusdriften hadde Jeremias ikke mindre enn tre smedsvenner: Johan Christian Zahlgreen, 39; Ole Boesen, 32; og Johan Jospesen, 25 – så det var sikker nok arbeid.

Dessverre er det ikke lykkes å finne ytterlige opplysninger om Anne Morthea.